Est-CurierSocial

Sunt mai multe instanțe pentru legalizarea divorțului

    Deși toți trăim cu ideea că căsătoria este ceva sacru, iar legătura dintre bărbat și femeie ne este dată din ceruri, uneori relația în cuplu nu mai este așa cum ți-ai dori, se prăbușește tot ce ați construit ani buni împreună și atunci se ia decizia de a desface căsătoria(divorța).

Luna trecută la oficiul Centrului de Justiție Socială ”ECHITATE”, a venit un cuplu care ne-a rugat să îi consultăm. Ei vor să divorțeze de comun acord. Li s-a comunicat că pot desface căsătoria la notar, dar fiind ghidați de stereotipuri și că ”așa a spus cumătrul”, erau convinși că pot desface căsătoria doar în instanța de judecată. Juriștii Centrului ”ECHITATE” le-au explicat că în conformitate cu prevederile Codului Familiei, dacă ambii soți vor să divorțeze, nu au pretenții patrimoniale, atunci procedura de desfacere a căsătoriei poate fi realizată la notar, care, emite încheierea de divorț în care se menționează cu cine rămâne copilul și cine plătește pensia de întreținere.
Ulterior, am întrebat mai mulți beneficiari dacă cunosc unde pot să depună cerere de divorț, și spre uimirea noastră marea majoritate au zis că ”în Judecată”, ceea ce este un FALS !!! Dacă divorțați, și ambii sunteți de acord cu decizia respectivă, sunt modalități mai simple și mai puțin costisitoare.

Codul familiei stabilește 3 modalități de a divorța:

 1. Divorțul la organul de stare civilă (la ASP-ul unde aveți reședința)
 2. Divorțul la biroul notarial (la orice notar din Republica Moldova)
 3. Divorțul prin instanța de judecată

Divorțul la organul de stare civilă
Divorțul la organul de stare civilă se face în următoarele cazuri:
1. În baza acordului comun al soților, în cazurile în care între aceștia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune – căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.
2. La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ:

 1. este supus unei măsuri de ocrotire judiciară (tutela, curatela);
 2. a fost declarat dispărut;
 3. a fost condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

Desfacerea căsătoriei și eliberarea certificatului de divorț au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorț.

Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă, între soți apar litigii referitoare la partajare, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.

Divorțul la biroul notarial
Divorțul la notar se efectuează doar în baza acordului ambilor soți.

Cererea de divorț se întocmește în scris și se depune la orice notar din Republica Moldova. La notar, soții declară pe proprie răspundere dacă au copii minori comuni.
La cererea de divorț se anexează:

 • copiile certificatelor de naștere ale soţilor și ale copiilor minori existenți,
 • copiile actelor de identitate ale soților,
 • certificatul de căsătorie emis de autorităţile competente ale Republicii Moldova în original și o copie legalizată a acestuia.

La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului

Familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. După expirarea termenului, notarul emite o încheiere de divorț. Încheierea de divorț va stabili modul de participare a părinţilor la
educaţia, întreținerea copiilor minori comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei.

Desfacerea căsătoriei de către instanța de judecată
În cazurile în care procedura de divorț nu poate fi realizată de către organele de stare civilă sau notar, se va recurge la procedura de divorț pe cale judecătorească.

Soluționarea litigiilor (problemelor) legate de divorț pe cale judecătorească se efectuează în următoarele cazuri:

 • în cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi;
 • dacă soţii au copii minori comuni și nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia și domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi;
 • desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească și în cazurile când există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul stare civilă pentru soluţionarea problemei.

Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor și păstrarea familiei în continuare sunt imposibile.
Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-și dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amâna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună până la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.
Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte și soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.
Divorțul pe cale judecătorească e cel mai costisitor, nu doar financiar, dar și necesită mult timp. Înainte de a face pasul decisiv – consultați un jurist.

La fel Vă puteți adresa pentru o consultație la Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” (bd. Biruința 12, of. 200) sau puteți adresa o întrebare la redacție, la nr. de telefon 069789896 (Viber și Telegram) sau prin e-mail: contact@estcurier.md

Citește mai mult

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Articole asemănătoare

Back to top button