Între ciocan şi nicovală

Întâlnirea dintre primari şi şefii serviciilor desconcentrate din raionul Criuleni a fost dură. Mai bine de patru ore au fost abordate probleme existenţiale pentru locuitorii raionului şi  care în majoritatea cazurilor  erau pasate în adresa primarilor. Astfel că aceştia au avut ocazia să se convingă încă o dată că, de fapt, ei sunt calul de bătaie al ţării şi se află între ciocan şi nicovală, adică între doleanţele consătenilor şi exigenţele serviciilor decentralizate, desconcentrate.

Oricum discuţia, chiar dacă a dat peste cap orarul rigid al funcţionarilor publici, a fost declarată bilateral binevenită, creând baza eventualelor conlucrări. Şeful inspectoratului de poliţie Criuleni, Nicolae Vascan, a informat asistenţa despre activitatea organizatorică desfăşurată în patru luni, şi-a exprimat speranţa că va fi soluţionată deficienţa inspectorilor de sector şi promisiunea că va informa comunităţile despre investigarea infracţiunilor de rezonanţă în cadrul şedinţelor consiliilor locale. Despre necesitatea respectarii  regulilor de transportare a pasagerilor, copiilor, utilizării reflectorizantelor de către căruţaşi a vorbit şeful serviciului securitate rutieră. Dumnealui a mai invitat primarii, consilierii să participe la raidurile pe care le organizează o dată la două săptămâni prin localităţi pentru a vedea ce se întâmplă. Şefa CTAS Criuleni, Galina Cauia, le-a amintit primarilor că arhivele gospodăriilor colective se păstrează în primării şi că aceştia sunt datori să elibereze certificatele solicitate de foştii angajaţi ai acestor kolhozuri ajunşi la vârsta pensionării.  Dumneaei a mai amintit că indemnizația de deces se eliberează în baza confirmării cheltuielilor suportate prin bon fiscal, şi întrucât nu toţi pot aduce aceste dovezi le-a sugerat primarilor să elibereze certificate de confirmare şi să fie atenţi cui le eliberează, ca să evite conflictele dintre moştenitori. Majoritatea primarilor, însă, au invocat lipsa timpului, personalului pentru aceste solicitări, iar ulterior preşedintele raionului Iurie Andriuţă, procurorul interimar Adrian Bordeanu le-au explicat că eliberarea certificatelor pentru potenţialii pensionari nu-i prea solicitantă şi, nici nu va fi de lungă durată. Şeful Întreprinderii de Stat Cadastru, Tudor Cucu, a atenţionat primarii asupra documentelor pe care trebuie să le prezinte la instituţia pe care o reprezintă pentru a evita cheltuielile suplimentare, accentuând că majoritatea problemelor apar din lipsă de comunicare. Cucu a mai spus că întreprinderea dispune de finanţare pentru corectarea erorilor, doar că nu are solicitările de rigoare din partea primăriilor şi a mai accentuat că pentru executarea lucrărilor în deplasare oficiul dispune de transport, iar înregistrarea moştenirilor se face gratis. Obiecţiile referitoare la calitatea serviciilor prestate de cadastru au curs cu nemiluita, inclusiv din partea şefului Inspectoratului Fiscal Criuleni. Ştefan Bejan, şeful Inspecţiei în Construcţii, arhitectul raionului Veaceslav Vatamaniuc au informat şi chiar au pregătit modele de documente necesare pentru respectarea regulilor în construcţii şi urbanism. Reprezentantul ocolului silvic Criuleni a propus primarilor să examineze în consilile locale posibilitatea transmiterii terenurilor degradate din teritoriile localităţilor pentru împădurire silvicultorilor.

Şefa Secţiei Statistică Criuleni a informat că dările de seamă pot fi prezentate în format electronic şi nu necesită semnătura digitală, iar şeful Inspecţiei Ecologice a declarat disponibilitatea de a interveni operativ la solicitarea primarilor pentru soluţionarea problemelor de mediu.

Violeta Panico, şefa Centrului Medicilor de Familie Criuleni, a informat despre acreditarea Oficiilor Medicilor de Familie şi a solicitat intervenţia primarilor pentru asigurarea cu apă și canalizare a sediilor din Răculeşti, Oniţcani, schimbarea sediului la Ohrincea,  informarea cetăţenilor despre necesitatea codului de identitate personală, în baza căruia se eliberează poliţele de asigurare medicală, ca să evite plata serviciilor asigurate de stat în caz de îmbolnăvire. A mai atenţionat dna V. Panico şi asupra necesităţii mobilizării donatorilor voluntari de sânge, or, în ultimul timp numărul acestora s-a redus considerabil.  Despre epidemia de tuberculoză din raion a vorbit medicul Nicolae Covalciuc, subliniind că la evidenţă sunt nouă focare  şi 57 bolnavi de tuberculoză, calificată boala sărăciei, şi că autorităţile locale nu  au acordat ajutor social  decât la trei dintre ei în primul trimestru, pe când în raionul Dubăsari acestei categorii i-au fost destinate 145 mii de lei. Programul teritorial de combatere a tuberculozei  a fost executat parţial şi mai mult cu suportul donatorilor externi. A mai spus medicul ftiziatru că din 2010 bolnavii trataţi, revenind în mediul familial fac recidive, fapt nemaiîntâlnit cu zece ani în urmă. Mircea Gherman, şeful serviciului medicină sanitară a atenţionat că în ţară lipseşte vaccinul antirabic, iar numărul persoanelor muşcate de animale e în creştere, astfel pericolul rabiei fiind iminent. Discursul reprezentantului Serviciului Asistenţă Medicală de Urgenţă, Adrian Podolean, a fost primit cu reticenţă de asistenţa care a avut obiecţii la calitatea şi operativitatea cu care intervine serviciul de urgenţă, patru echipaje pentru 75 mii de locuitori,  iar afirmaţia acestuia  „asa-i în Moldova” n-a lăsat loc pentru optimism.

Relatările principalilor furnizori de servicii strategice au generat mai multe întrebări, dar şi obiecţii. Ion Grecu, şeful Centrului de poştă Criuleni, a invocat eventualele reorganizări care urmează în serviciu şi presupun regionalizarea lui, astfel că oficiile nerentabile au şansa să fie închise, or, 2015 centrul de poştă l-a încheiat cu un deficit bugetar de un milion de lei. Reprezentantul „Moldtelecom” care este responsabil de reţelele de telecomunicaţii din patru raioane, a vorbit despre modernizarea reţelelor, inclusiv construcția unei noi  rețele la Logăneşti şi de necesitatea stopării furturilor de cablu, care prejudiciază nu doar întreprinderea, ci şi beneficiarii. Mai mulţi primari au solicitat extinderea reţelei de fibre optice, iar primarul de Criuleni a atenţionat asupra necesităţii îngrijirii teritoriului adiacent clădirii Moldtelecom la Criuleni, a acoperirii fântânilor de distribuţie ce aparţin Moldtelecomului,  în una dintre care a căzut recent un copil.

Deplasarea la Criuleni a dlui Iurie Grati, manager sector distribuţie la Reţele Electrice Orhei, a fost foarte solicitantă. Dlui a informat că în raionul Criuleni se lucrează la conceptul arhitecturii reţelelor electrice, că liniile neutilizate de tensiune mică vor fi demontate, pentru că generează pierderi şi a recomandat transmiterea gratuită a posturilor de transformare din teritoriul  primăriilor în gestiunea Gaz Union Fenosa;  să evite sădirea pomilor, construcţia edificiilor sub liniile de electricitate. Oficialul a făcut mai multe referinţe la lipsa rentabilităţii unor lucrări, gen electrificarea cartierelor noi locative, schimbarea pilonilor, tăierea arborilor din raza liniilor de distribuţie  ceea ce a generat mai multe întrebări şi a încins spiritele. Primarul de Zăicana, Simion Onofrei, şi-a asumat chiar rolul de porta-voce al tuturor nemulţumiţilor de serviciile prestate de Gaz Union Fenosa, mai ales după centralizarea şi regionalizarea lor. Lipsa conlucrării, comunicării dintre APL şi RE în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de schimbare a pilonilor şi păstrarea iluminatului stradal, tăierii arborilor, electrificarea sectoarelor locative noi, asigurarea calităţii tensiunii din reţea ca să nu iasă din funcţiune electrocasnicele a fost invocată de mai multe ori. Iurie Grati a promis că va contacta fiecare primar ca să afle problemele ce ţin de domeniul furnizării energiei electrice.

Şefa direcţiei finanţe Criuleni, Vera Anii, le-a amintit edililor că au avut la dispoziţie 12 luni pentru a da un răspuns la Curtea de Conturi referitor la sesizările semnalate de aceasta şi că nu toţi şi-au onorat obligaţiunea, le-a recomandat să procure compiutere mai performante pentru a asigura utilizarea programelor de contabilitate 1C şi s-a arătat îngrijorată că şi puţinii bani, care vin în primării, nu sunt cheltuiţi conform destinaţiilor. Vera Anii a avertizat că nevalorificarea finanţelor destinate instituţiilor preşcolare şi de învăţământ aflate în subordinea primăriei poate duce la diminuarea transferurilor ulterioare din bugetul de stat şi este în detrimentul copiilor.

Şefa secţiei cultură şi turism, Claudia Şerşun, le-a amintit celor prezenţi despre festivalul „Meşterul Manole” care se va desfăşura în perioada 26-29 august şi care va oferi posibilitatea pentru 12 primării de a beneficia de evoluările colectivelor artistice din Rusia, Ucraina, Italia, Bulgaria, România, Estonia. Preşedintele Iurie Andriuţă a completat că pentru desfăşurarea următoarei ediţii va fi anunţat un concurs pentru desemnarea a două primării ce vor primi și suportul necesar. Preşedintele a mai informat că asemenea şedinţe de lucru vor fi organizate, din septembrie,  lunar ca să poată fi monitorizată mai eficient soluţionarea problemelor abordate şi să faciliteze comunicarea dintre reprezentanţii APL şi reprezentanţii serviciilor desconcentrate în teritoriu  care au aceeaşi menire – respectarea  drepturilor constituţionale ale cetăţenilor.

E. Chiriac

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *