Regulile de traversare a frontierei cu copii minori

Legislația Republicii Moldova permite unuia din părinți să călătorească cu copilul minor fără a deține împuternicirea notarială din partea celui de-al doilea părinte. Acordul ambilor părinți este necesar doar în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate. Baza juridică care reglementează condițiile la ieșirea din și intrarea în Republica Moldova este reglementată de Legea nr. 269 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova.

we

Trebuie de reținut că nu este necesar consimțământul ambilor părinți, în condițiile unei călătorii cu copilul minor la intrarea în și ieșirea din R. Moldova. De altfel, aceeași situație este valabilă și pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani și sunt înmatriculați la studii în instituții de învățământ din alte state. Legea impune consimțământul ambilor părinţi, legalizat notarial sau consimțământul reprezentantului legal exprimat prin decizia autorității tutelare, doar în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate.

Autorităţile de frontieră vor permite ieşirea din R. Moldova a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în următoarele cazuri:

  • minorul este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
  • minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
  • minorul este titular al unui paşaport individual si călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică. În cel de-al treilea caz, persoana însoţitoare va prezenta următoarele acte: declaraţia unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal cu semnătura legalizată notarial prin care va fi exprimat acordul de însoţire a copilului în statul sau statele de destinaţie, vor fi prezentate scopul călătoriei, perioada de şedere şi datele de identitate ale însoţitorului.

Pot traversa frontiera R. Moldova fără însoțitor:

  • minorii care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în alt stat traversează frontiera de stat prezentând actul de înmatriculare la instituţia de învăţământ respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţământul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova. În cazul altor reprezentanţi legali, consimţământul acestora se exprimă prin decizie a autorităţii tutelare;
  • minorii care obțin capacitatea deplină de exercițiu (prin căsătorie sau emancipare) traversează frontiera de stat ca oricare persoană majoră, conform normelor generale, fără însoţitor şi fără declaraţie de la reprezentant legal

Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia.

Traversarea frontierei în cazul minorilor care dețin cetățenie română

Autoritățile române precizează că în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate (inclusiv în R. Moldova), care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România. Dovada domiciliului sau reședinței în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: paşaportul minorului, permisul de reședință, adeverințe care atesta reședința etc. În cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în România, este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România. De altfel, minorul însoțit de doar un părinte nu va putea traversa frontiera la ieșirea din România fără permisiunea celui de-al doilea părinte.

La fel, dacă se beneficiază de pluralitatea de cetăţenii, Poliția de Frontieră a R. Moldova recomandă la traversarea hotarului să se prezinte paşaportul respectiv (de exemplu, cel românesc) şi un act de identitate eliberat de autorităţile Republicii Moldova. Documentul moldovenesc va servi ca dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi va scuti de verificările suplimentare, referitoare la respectarea termenului de şedere și chiar va permite micşorarea timpului de aşteptare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat.

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *