Să ne orientăm la plantarea soiurilor de livezi omologate

Acesta este sfatul dlui Ilie Donică, specialist în horticultură, adresat pomicultorilor din raionul Criuleni în cadrul seminarului  „Particularităţile producerii fructelor în condiţiile anului 2016”, organizat de A.O. „Criul-Fermier”, vineri, 12 februarie 2016.

Vorbind despre procesul de tăiere a pomilor de măr şi prognozele pentru sezonul de producere 2016, Ilie Donică a atenţionat asistenţa asupra faptului că după întărirea pomilor de măr în rod se aplică tăieri de producţie, după care structura coroanei devine mai echilibrată dat fiind că în cadrul ei are loc o distribuire mai raţională a macrostructurii vegetative şi microstructurii roditoare. Aceasta permite obţinerea unui raport favorabil între procesele de creştere şi fructificare, în conformitate cu particularităţile biologice ale asociaţiilor soi/portaltoi cultivate şi obţinerea unei producţii înalte, constante şi de calitate superioară.

P1120556

Expert, Ilie Donică.

În condiţiile  Republicii  Moldova sunt trei termeni de tăiere a pomilor fructiferi.

- 1 – pomii tineri ne întraţi în rod se taie primăvara devreme.

- 2. – pomii abia intraţi în rod  de specii sămânţoase şi prun se taie în februarie.

- 3 – pomii pe rod  de specii sămânţoase şi de prun trebue început imediat după căderea frunzelor şi se execută în cursul întregii ierni, dacă temperatura nu coboară sub minus 6 grade.

În continuare, vorbitorul  a pus accentul pe esenţa tăierii de fructificare, care constă în normarea încărcăturii de fructe în funcţie de starea generală a pomilor şi gradul de asigurare cu substanţe nutritive. În perioada respectivă tăierile se limitează la suprimarea ramurilor de prisos (cu creştere erectă, ce îndesesc coroana), evitându-se scurtările ce pot provoca îndesirea coroanei. O tăiere mai amplă a pomilor poate amâna intrarea lor în plină rodire. Prin urmare, Ilie Donică le-a recomandat participanţilor la seminar ca în această perioadă creşterile anuale să fie dirijate prin înclinări şi arcuiri, sporind astfel gradul de garnisire cu muguri de rod. Tăierile de fructificare pot începe când se înregistrează o diminuare a vigorii de creştere a pomilor, iar formaţiunile de rod sunt pe cale de epuizare.

Pe parcursul a două ore Ilie Donică  a vorbit cu lux de amănunte despre fiecare din cele patru tipuri de soiuri de pomi, sugerându-le tuturor celor, care muncesc în sectorul pomicol, că atunci, când aleg să sădească o livadă, să se orienteze la speciile omologate, adaptate la condiţiile climaterice a zonei în care trăim. Şi încă ceva. Şă analizeze minuţios piaţa şi să planteze soiurile de pomi cu sâmbure (prune, caise, piersici, vişine, cireşe, dar şi nuci), care presupun investiţii mai mari, dar şi venituri pe măsură.

În final, participanţii la seminar au avut parte de o lecţie practică la tăiatul în uscat a diferitor specii horticole, organizată  în livada pomicolă SDE “Criuleni” din s. Slobozia Duşca.

Gh. Motricală

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *