Angajaţii primăriei Criuleni, implicaţi într-un training privind transparenţa

 În ziua de 12 aprilie,  curent, funcţionarii şi angajaţii prin contract din cadrul prmăriei Criuleni au fost instruiţi cum să asigure transparenţa procesului decizional. Trainer a fost Inga Burlacu, juristă şi ombudsman în cadrul Asociaţiei Presei Independente, care a vorbit despre cadrul legislativ privind transparenţa.

IMG_0393

Cele mai importante prevederi, de care sunt obligaţi să se conducă funcţionarii implicaţi în iniţierea şi gestionarea procesului de informare şi implicare a cetăţenilor în viaţa publică a localităţii, se conţin în  Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000, Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 “Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional”.

Înainte să fie implicaţi, conform acestor legi, cetăţenii trebuie să fie informaţi (despre activitatea autorităţii; despre deciziile aprobate; despre executarea deciziilor aprobate), apoi consultaţi (consultarea locuitorilor prin diferite modalităţi; discutarea viziunilor locuitorilor asupra dezvoltării comunităţii; colectarea propunerilor cetăţenilor privind gestionarea comunităţii) şi implicaţi (identificarea modalităţilor de implicare a cetăţenilor în activităţile desfăşurate în comunitate; dezvoltarea unor parteneriate dintre autorităţi şi cetăţeni; implicarea comunităţilor în luarea deciziilor).

Deciziile, care în mod obligator trebuie consultate public sunt acele cu impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice etc.).

În calitate de instrumente folosite pentru informarea publicului, spunea Inga Burlacu, sunt folosite pagina web oficială a autorităţii publice; panoul de informaţii din incinta primăriei sau într-un alt loc, accesibil publicului; presa locală sau centrală. În acelaşi timp, prin funcţionarii care asigură legătură autorităţii cu publicul, informarea poate fi direcţionată: la adresele electronice sau cele poştale ale părţilor interesate; fax; telefon.

Consultările publice sunt una dintre modalităţile de transparentizare a procesului decizional, au dreptul să le iniţieze autorităţile publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie sau altă autoritate publică, conform competenţei. Dreptul de a iniţia consultări publice au cetăţenii, asociaţiile de cetăţeni constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate. Scopul consultărilor este de a colecta informaţii şi identifica probleme, de a consulta propunerile de politici publice sau de reglementare, de a obţine consens în cazul unor divergenţe de opinii, de a solicita recomandări pentru a îmbunătăţi proiectul de decizie elaborat.

Alte modalităţi de consultare a cetăţenilor cu privire la deciziile ce urmează a fi adoptate, sunt, conform pct.33, HG nr. 96 din 16.02.2010  “Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional”:

–       Solicitarea opiniei cetăţenilor;

–       Solicitarea opiniei experţilor;

–       Grupuri de lucru permanente;

–       Grupuri de lucru ad-hoc;

–       Dezbateri publice;

–       Audieri publice;

–       Sondaj de opinie;

–       Referendum;

Alte modalităţi de consultare

–       Adunări cetăţeneşti;

–       Comitete cetăţeneşti;

–       Adunarea comunităţii;

–       Adunări de cartier;

–       Focus-grup;

–       Discuţii bilaterale;

–       Grupuri tematice pe reţele de socializare;

–       Etc.

Paginile web ale autorităţilor locale, un mijloc tot mai accesibil publicului interesat de acţiunile autorităţilor, trebuie să conţină următoarele informaţii:

– regulile interne privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a  deciziilor;

–       numele şi informaţia de contact ale coordonatorului pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţii publice;

–       programele anuale / trimestriale de elaborare a proiectelor de acte normative, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultării publice;

–       anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;

–       anunţurile privind organizarea consultării publice;

–       proiectele de decizii şi materialele aferente acestora;

–       deciziile adoptate scanate;

–       rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor);

–       raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional;

–       alte informaţii.

Anunţurile de iniţiere a elaborării deciziilor sau de desfăşurare a consultărilor publice vor fi plasate în compartimentele “Noutăţi”.

FCO_BCG_MAST_PS_BW

Publicaţia a fost finanţată de către Ambaada Britanică la Chişinău, prin Fondul pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine azutorului şi nu neapărat reflectă poziţia Guvernului Britanic. 

poza_1

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *