Dumitru Tudor Jijie: „Apelaţi fără jenă, cu demnitate…”

Statul român propune autorităţilor publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de colaborare încheiate cu autorităţile publice locale din România, să finanţeze proiecte de infrastrucutură comune. Detaliile despre colaborarea moldo-română au fost discutate la Criuleni, în cadrul unei întrevederi cu primarii şi funcţionarii din Consiliul Raional, organizată de către stafful Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” şi conducerea raionului Criuleni, pe data de 24 martie 2016.

Potrivit lui Dumitru Tudor Jijie, statul român va oferi posibilitate primăriilor româneşti de a susţine primăriile din RM direct, pentru că România doreşte un vecin bine dezvoltat şi o stabilitate la frontiere. „Este o sursă sigură de finanţare. Puteţi apela fără jenă, cu demnitate”

Primul pas, potrivit vorbitorului, este un acord de înfrăţire/cooperare între unităţile administrativ-teritoriale din cele două ţări. Urmează ca APL din RM să propună părţii române o solicitare scrisă care să cuprindă informaţia despre proiectele ce se propun a se finanţa, însoţite de decizia/dispoziţia autorităţii competente, conform prevederilor legislaţiei RM, necesarul de finanţe din partea UAT din România, responsabilităţile părţilor, termene de realizare, persoane responsabile. Informaţia va constitui temeiul unui acord cadru de finanţare, cu indicarea obiectului acordului de finanţare, valorii proiectului, responsabilităţilor ambelor părţi. Pot fi finanţate oricare proiecte, cum ar fi proiecte culturale, refacerea drumurilor sau reparaţiile grupurilor sanitare. O primărie din RM poate stabili acorduri de înfrăţire cu mai multe comunităţi, inclusiv o comună rurală se poate înfrăţi cu un oraş. Acordul dintre părţi va fi valid după ce este aprobat de ambele consilii locale. Dacă partea din RM doreşte, acordul permite aplicarea legii achiziţiilor publice din statul român, care a eliminat prevederea „cel mai mic preţ”, dacă valoarea proiectului nu depăşeşte 36 mii de euro. La fel, proiectul poate finanţa parteneriate publice-private. În anul 2015, prin intermediul Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, au fost finanţate proiecte comune în valoare de la 15 până la 100 mii euro.

Jijie taiat

Misiunea Euroregiunii este extinderea și îmbunătățirea relațiilor între comunitățile locale și autorități, în domeniul economic, cultural, științific și civic, cu scopul de a asigura dezvoltarea sustenabilă și echilibrată teritorial a Euroregiunii; respectarea, protejarea și garantarea drepturilor și intereselor unităților administrativ-teritoriale membre ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Membri au Euroregiunii sun judeţele Iaşi, Vaslui şi Prahova, din România, şi 25 de raioane, municipiul Bălţi şi UTA Gagauzia. Alte activităţi importante ale organizaţiei sunt Forumul Economic Transfrontalie, patrteneriate cu alte euroregiuni, care sunt peste 200 în Europa, reprezentarea membrilor Euroregiunii în relaţia cu instituţii terţe.

În cadrul aceleiaşi sesiuni de informare, au fost discutate prevederile programului operaţional-comun „România-Republica Molova” pentru anii 2014-2020. Bugetul programului constituie 89 mln Euro, o parte din care au fost valorificate pentru reabilitarea barajului lacului de acumulare Costeşti – Stânca şi extinderea/dotarea serviciului SMURD în RM. La moment, 18 raioane din RM şi 15 judeţe din România sunt părţi a unor acorduri de înfrăţire şi colaborare.

S. Cernov

Imagine: Dumitru Tudor Jijie, director executiv Euroregiune

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *