Opt bărbaţi şi o femeie au devenit Oamenii anului 2015

Festivitatea “Omul Anului” a revenit, în 2015, într-un local public şi la 22 decembrie 2015 sala Centrului de Cultură şi Tineret “Gr. Sârbu” din Criuleni a fost la dispoziţia invitaţilor administraţiei raionale, care a desemnat oamenii ce au contribuit la dezvoltarea raionului, s-au remarcat prin rezonanţa realizărilor şi acţiunilor în domeniile medicină, economie, administraţie publică, cultură, învăţământ şi sport.

DSCN5156

De la stînga la dreapta: Vitalie Onica, Ion Plămădeală, Vitalie Caimacan, Igor Perciuleac, Natalia Duhlicher, Victor Guzun, Boris Țurcan, Nicolae Agatiev, Serghei Lîsenco.

Misiunea de a decerna premiile le-a revenit preşedintelui raionului Iurie Andriuţa şi vice-preşedinţilor Vitalie Verebceanu, Oleg Ogor şi Dionisie Urîtu.

Meritele fiecăruia dintre cei nominalizaţi au fost prezentate de către personalităţi din domeniu.

Astfel, Maria Kalinchin, directoarea Centrului de Resurse pentru Tineri “UNIT”, a prezentat primul nominalizat: “Îmi revine misiunea de a prezenta un domn modest, inspirat în promovarea activă a politicilor de tineret în raionul Criuleni. Este remarcat aportul personal la atragerea şi implementarea proiectului “Promovarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului”, finanţat de UE şi PNUD. Pentru procurarea utilajului necesar şi montarea peretelui de escaladă la Centrul UNIT, titlul “Omul Anului 2015” se decernează dlui Serghei Lîsenco, fondatorul Centrului de Dezbateri Criuleni”. În calitate de preşedinte al asociaţiei obşteşti, dl Lîsenco a instruit 1570  de tineri în cadrul proiectelor coordonate de dumnealui, este expert în programe şi politici de tineret, cunoscut în ţară şi peste hotarele ei ca un formator de succes”.

Grigore Urîtu, şeful IMSP “Spitalul Raional Criuleni” l-a prezentat pe nominalizatul din partea sistemului de sănătate al raionului, despre care a spus că titlul i se decernează “pentru fidelitate profesiei, promovarea sănătăţii, realizări în organizarea şi desfăşurarea procesului curativ-profilactic şi promovarea medicinei performante – Nicolae Agatiev: experienţă – 38 de ani, o perioadă lungă de timp a fost manager, actualmente – medic transfuziolog, medic ORL-ist, a educat multe cadre tinere”.

DSCN5161

Corul “Balada”, s. Măgdăceşti. Dirijor – Diana Maxim-Ciutac

Valentina Bobeico, specialist principal în secţia cultură şi turism, a spus despre nominalizatul din domeniul culturii: “Îmi prezint colegul alături de care am muncit ani în şir – Boris Ţurcan, dirijor şi acompaniator al ansamblului de muzică şi dans “Ţărăncuţa” şi al fanfarei “Stejăreii” din satul Slobozia Duşca. Este și profesor în domeniul învăţământului artistic, a îndrumat sute de copii, formându-le abilităţi de ţinută scenică, este exemplu de muncă asiduă. Fanfara “Stejăreii” este în acest an laureata premiului trei al concursului republican “Tinere talente”, a obţinut titlul de colectiv model. Recunoscut în ţară este şi discipolul dlui Ţurcan, clarnetistil Cristian Palamarciuc, student la Colegiul de muzică “Ştefan Neaga”, care a evoluat cu succes în cadrul proiectului “Invită orchestra “Folclor”.

“Omul anului” pentru merite deosebite în promovarea raionului Criuleni şi a Republicii Moldova la nivel internaţional a fost prezentat de Dumitru Simon, primarul or. Criuleni. Meritele îi aparţin lui Victor Guzun, ex-ambasadorul RM în Estonia, care şi-a promovat meleagul pe parcursul ultimilor zece ani, cu multă dăruire şi pasiune. “Văd aici în sală membrii a zeci, probabil, de colective, care au fost în Estonia, astfel şi eu, fiind în Tallinn, simţindu-mă acasă. Vă mulţumesc pentru această mare onoare şi vă promit tuturor că voi continua să fac acest lucru – să promovez raionul Criuleni”, a spus Victor Guzun.

Vladimir Soltanici, şeful Direcţiei Învăţământ General Criuleni, spunea despre colega sa, care a fost desemnată “Omul anului” în domeniul învăţământ: reprezintă cel mai numeros colectiv din raion – cel profesoral. Titlul i se decernează pentru meritele elevilor săi la olimpiadele naţionale, pentru poziţia activă, pentru că este cartea de vizită a satului Dubăsarii Vechi. Discipolii dumisale an de an reuşesc să ia locuri onorifice şi să ne reprezinte raionul. Pentru rezultatele obţinute pe parcursul ultimilor doi ani, profesoara este decorată cu diplomele Ministerului Educaţiei. Natalia Duhlicher, profesoară de biologie, LT Dubăsarii Vechi, este omul anului în învăţământ, pentru profesionalism, competenţă, ardoare şi atitudinea faţă de şcoală”.

Pintilie Pârvan, directorul Institututlui de Fitotehnie Porumbeni, a prezentat nominalizatul din domeniul agriculturii. “SRL “MAIS”, este una dintre cele mai mari întreprinderi din raion, fontată în 1993 de către regretatul Alexandru Balan. Pentru rezultate bune din ultimii ani, pentru aplicarea cu succes a tehnologiilor avansate la creşterea culturilor agricole, pentru eficientizarea costurilor, modernizarea parcului agrotehnic, pentru crearea locurilor de muncă i se decernează titlul “Omul Anului» lui Igor Perciuleac de la Bălăbăneşti, conducător SRL «Mais».

«Am onoarea să prezint domeniul investiţii. Îşi desfăşoară activitatea în satul Coşerniţa, raionul Criuleni. Obiectivul de bază al firmei este tranziţia de la agricultura tradiţională la una performantă, modernă, avansată tehnic şi tehnologic, corespunzătoare normelor de calitate. A fondat o întreprindere care a plantat o livadă de meri intensivă, pe o suprafaţă de 54 ha, protejată de plasă antigrindină şi dotată cu sistem de irigare. Investiţia în 2015 a fost în mărime de 74 mln lei, au fost create locuri noi de muncă. “Omul Anului” în domeniul investiţii este Vitalie Caimacan, administratorul SRL “Velfruct Prim” – a spus Vera Monul, conducătoarea “Spica N-Agro” din s. Oniţcani.

“Am o mare plăcere să vă salut la cea de-a unsprezecea ceremonie “Omul Anului” – a spus Grigore Savin, secretarul Consiliului Raional, care a prezentat următorul nominalizat. – Am onoarea să vi-l prezint pe unul dintre cei care  reprezintă “administraţia publică locală”. Este un tânăr ostaş al acestei administraţii, o rămurică tânără a noii clase politice care credem că o vom avea. Din 25 de primari şi sute de consilieri, preşedintele raionului îl evidenţiază pentru multă perseverenţă, dăruire de sine în consolidarea comunităţii locale, pentru accesarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare a localităţii, aportul personal la amenajarea multiplelor obiective sociale. Titlul “Omul Anului 2015” se decernează primarului satului Izbişte, Ion Plămădeală. Vreau să spun că acest tânăr primar s-a născut, a crescut în acest vechi sat, unicul în raion sat cu iarmaroc din cele mai străvechi timpuri. A reuşit să facă stagiere tocmai în Australia, a văzut cum urmaşii aborigenilor  au dezvoltat ţara lor, şi venind acasă şi-a pus ambiţia să devină primul om în sat. În 2011 a devenit primar susţinut doar de tineretul din sat, cu un singur susţinător în consiliu, fiind candidat independent. În  urma recentelor alegeri locale are deja nouă mandate de consilieri în echipă. La mai mult şi la mai mare!»

DSCN5160

Ruslan Berzoi, reprezentant al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, a prezentat nominalizatul în domeniul sportului. «Pentru promovarea sportului în competiţiile republicane şi internaţionale, dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor între cluburi, şcoli sportive şi asigurarea organizatorică a fotbalului în rândul copiilor şi tinerilor din raion, se decernează titlul « Omul Anului 2015” preşedintelui AO “Asociaţiea de fotbal Criuleni” domnului  Vitalie Onica. Dumnealui este arbitru, antrenor, director al Şcolii Sportive Măgdăceşti”.

După ce fiecare nominalizat şi-a primit diploma şi însemnele respective, corul “Balada” de la Măgdăceşti le-a cântat “Mulţi ani trăiască”, iar colectivul şi ansamblurile de la CCT “G. Sârbu” le-au pregătit invitaţilor o dedicaţie artistică.

A urmat un fourshette în cinstea omagiaţilor.

Iurie Andriuţa, preşedintele raionului, a spus în deschidere că evenimentul “Omul Anului” scoate în evidenţă pe cei mai buni în domeniile în care activează zi de zi. Pentru organizarea festivităţii Consiliul Raional a alocat 64 mii lei.

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *