O dată la doi ani – taxe revăzute, dar mereu majorate

Din 1 ianuarie 2016, părinţii elevilor ,care studiază la Şcoala de Arte din Criuleni sunt obligaţi, prin decizia consilierilor orăşeneşti din 9 decembrie 2015, să achite taxe majorate pentru învăţământul artistic al copiilor lor, care studiază în această instituţie, cu sediul în Criuleni şi clase-filiale din satele Slobozia Duşca şi Dolinnoie.

clise pian

imagine-simbol.

Vladimir Paladi, preşedintele şedinţei din 9 decembrie şi preşedinte al comisiei economie şi finanţe, afirmă că taxele au fost modificate în urma examinării extrasului din priocesul-verbal al şedinţei extraordinare a consiliului pedagogic al Şcolii de Arte, în care se stipulează că prin 17 voturi pro şi un vot împotrivă, colectivul pedagogic al Şcolii de Arte decide că (fragment din extras): „Majorarea taxei lunare de studii poate fi executată din 01.01.2016 la decizia Consiliului Local Criuleni, în mărime nu mai mare decât cu 20 de lei pentru specialitatea pian şi 10 lei pentru toate celelalte specialităţi”. În acelaşi extras, pe care l-au examinat consilierii, se stipulează motivul majorării – creşterea tarifelor la energie şi majorarea salariilor profesorilor, dar şi faptul că părinţii reuşesc să achite doar 8% din cheltuielile instituţiei, pe când, conform legii, taxele ar trebui să acopere 20 % din cheltuielile instituţiei.

După ce tarifele au fost aprobate de consiliul local, o parte din membrii colectivului de pedagogi adresează un demers către Primărie şi Consiliu Raional, în care îşi exprimă dezacordul cu tarifele majorate aprobate deja, despre care scriu să sunt „completamente nemotivate” şi cer acces la indicii desfăşuraţi ai bugetului instituţiei, pe care o gestionează. Demersul a fost adresat peşedintelui raionului, primarului or. Criuleni, comisiei economie şi finanţe a consiliului local la 21 decembrie 2015, dar semnatarii lui n-au primit încă un răspuns, or, nu s-au scurs cele 30 de zile prevăzute de legea cu privire la petiţii.

Natalia Dimitraşco, directoarea Şcolii de Arte Criuleni, explicând motivul demersului, spunea:

–      Direcţia şcolii n-a adresat demers de majorare, ci doar un extras din procesul-verbal al Consiliului Pedagogic, la solicitarea primarului. Noi n-am cerut majorare, am scris doar că taxele „pot fi majorate”. De ce ne trebuie să majorăm taxele, dacă instituţia are economii la salariu şi ne descurcăm cu taxele vechi? Altceva e că niciodată nu ştim câţi bani avem în sold, ce se face cu economiile care ne rămân. Am insistat de multe ori să aflăm care ne sunt economiile, şi mereu auzim „nu acum”, „altă dată”, „acum ceva nu lucrează”. Datele privind soldul bugetar al şcolii, la o săptămână după şedinţa consiliului, ne arată o economie de 60 mii lei la salariu, prin urmare, nu a fost nevoie să fie majorate taxele de studii. Putem bănui că banii acumulaţi de la părinţi au fost folosiţi pentru achitarea altor necesităţi a primăriei, ca să se formeze acea economie la salariu, pe care colectivul şcolii n-o mai poate cheltui pentru necesităţile pe care le avem. Dar dacă sunt din bugetul nostru, de ce nu-i putem folosi? Asta vrem să ştim”.

Solicitat de „Est-Curier” să spună dacă vor fi revăzute taxele, în urma demersului adresat, primarul or. Criuleni, Dumitru Simon, a spus că acestea nu vor fi revăzute, pentru că nu se acumulează nici pe departe suma care este prevăzută de legislaţie pentru activitatea şcolii din banii părinţilor. „Dna directoare a prezentat întrebarea la comisie, am ţinut cont de propunerile dumisale, am spus să consulte şi părinţii. Ceea ce le-a rămas pe contul şcolii nu sunt economii, sunt solduri, şi potrivit legii, ele vor fi folosite tot la necesităţile instituţiei. Nu este adevărat că e dificil să obţii indicii bugetari în contabilitate. Acum stabilim ce sold avem şi vor fi anunţaţi toţi cei care au nevoie de aceste informaţii. Am discutat despre asta şi la ultima şedinţă operativă”, – a spus primarul.

În temeiul deciziei sus numite, o lună de studii la Şcoala de Arte din Criuleni va costa, din 2016, 160 lei pentru pian Criuleni şi 140 lei – pian Slobozia Duşca; 150 lei -acordeon la Criuleni şi 130 lei -acordeon la Slobozia Duşca; 150 lei -vioară, chitară şi instrumente aerofone Criuleni, 110 lei- chitară la Dolinnoie, arte plastice, teatru, coregrafie – 130 de lei. Majorarea precedentă a fost operată la 1 martie 2014, la fel, cu 5% faţă de taxele existente la acel moment. În 2015 instituţia a avut un buget de cca 1 mln 300 mii lei, la un număr de aproximativ 170 de delevi. O parte din elevi achită taxe reduse, în temeiul legii.

Şcoli diferite – taxe diferite

La Şcoala de Arte din Cruglic studiază 70 de elevi, la trei specialităţi. Potrivit Silviei Ciorbă, directoarea instituţiei, taxele pentru studii, la specialităţile acordeon, instrumente aerofone şi arte plastice, sunt de 120 de lei lunar, fără diferenţe. Şcoala nu are clădire separată, elevii studiază în încăperile din Casa de Cultură.

La Şcoala de Arte din Dubăsarii Vechi, potrivit directorului instituţiei, Vladimir Lungu, studiază  la moment 68 de elevi. Bugetul instituţiei pentru anul 2015 a fost de 446 mii lei. Şcoala dispune de propria clădire, şi din bugetul nominalizat se achită încălzirea, curentul electric, salariile. Taxele de studii, au fost majorate ultima dată în anul 2013. Elevii acestei şcoli care studiază acordeonul şi vioară achită 80 lei lunar, pianul – 100 lei, instrumente aerofone şi arte plastice – 70 lei lunar. Banii se acumulează la contul cu mij-loace speciale. Întrebat dacă taxele formează 20% din bugetul instituţiei, Vladimir Lungu a spus: „Cred că nici o şcoală de arte din Moldova nu acumulează din taxe 20%. Noi acumulăm vreo 10% din buget. Chiar şi aşa, în ultimii doi ani, avem economii de cca 90 mii lei. În acest an primăria i-a transferat la soldul disponibil, dar eu sper că noi îi vom folosi pentru şcoală – avem nevoie de acoperiş, şi primarul a promis că prin decizia consiliului ne vom acoperi necesităţile”. Întrebat, dacă bugetul şcolii este un secret pentru director, Vladimir Lungu a spus că în fiecare lună merge la contabilitate şi verifică, ce bani s-au cheltuit şi cât i-au mai rămas, şi că duce contul banilor care sunt ai instituţiei.

E. Chiriac, S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *