Decizie controversată a consilierilor or. Criuleni

Apeductul din Ohrincea, sat în componenţa primăriei Criuleni, ar putea fi gestionat de către un SRL. O decizie în acest sens a adoptat Consiliul orăşenesc Criuleni pe data de 8 aprilie, 2016. Consilierii, cu vot majoritar, au delegat gestiunea serviciului de aprovizionare cu apă din satul Ohrincea către SRL “VALNICMAR”, al cărei fondator este Valeriu Iurcu, consilier din partea Partidului Liberal în Consiliul Orăşenesc Criuleni.

Conrofm datelor de la Camera Înregistrării de Stat, “VALNICMAR” SRL a fost fondată în anul 2015 şi este administrată de către fratele fondatorului . Conform documentului de înregistrare, societatea are dreptul să practice 36 genuri de activitate, printre care nu se regăsesc cele de prestare a serviciilor de apeduct. Consilierii, însă, au rezervat în decizia lor un termen de cca 10 luni pentru ca SRL-ul să-şi ajusteze statutul şi să capete dreptul legal de a prelua serviciul public de apeduct.

SRL Iurcu CÎS

Datele de la Camera Înregistrării de Stat, cu privire la fondatorul şi administratorul SRL “VALNICMAR”

Investiţie capitală, realizată cu banii donatorilor, oraşului şi contribuţia cetăţenilor

Apeductul din Ohrincea a fost construit din grantul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), bani publici şi pe contribuţia beneficiarilor, iar bunul a fost administrat până în 2016 de către Asociaţia Obştească  „Ohrinceanca”.

Vladimir Paladi, primar în 2011, perioadă în care a fost construit apeductul, actualmente – consilier orăşenesc, spunea că banii de la FISM, de fapt, au fost predestinaţi pentru reabilitarea drumurilor în satul Zolonceni, cetăţenii cărora au avut de suferit în urma inundaţiilor din 2008. Întrucât donatorul condiţiona grantul cu contribuţia localnicilor în mărime de 40% din sumă, iar zoloncenenii, fiind puţini la număr, nu ar fi putut aduna atâta, funcţionarii primăriei au direcţionat aceşti bani, cu acordul Fondului, pentru apeduct la Ohrincea. Solicitat de „Est-Curier”, Paladi a precizat, că pentru apeduct au fost folosiţi 761 mii lei, ceea ce constitue suma grantului împreună cu contribuţia ohrincenilor (aproximativ 120 mii sunt banii cetăţenilor). Pentru elaborarea proiectului, Consiliul local a alocat bani publici – 120 mii lei, apoi încă 20 mii lei pentru refacerea proiectului, după care alte 119 mii lei pentru a procura hidranţi şi ţevi de alte mărimi, or, proiectul a fost realizat cu greşeli şi era nevoie de ajustări.

Transmitere cu trimitere selectivă la unele articole din lege şi ignorarea altora

Prezentând proiectul deciziei, în şedinţa din 8 aprilie, primarul Dumitru Simon a spus următoarele:

„Eu şi cu o comisie din partea primăriei, în care a fost inclus şi domnul Dandara (la acel moment – director al ÎM „Comunservice” – n.r.), am fost la Ohrincea şi am văzut care este starea de lucruri. Cunoaşteţi că acest obiect a fost construit în 2011, dat în exploatare, pe perioada aceasta de timp serviciul a fost prestat de către grupul cela de iniţiativă format pe vremea când se implementa proiectul, menirea căruia a fost monitorizarea implementării proiectului în satul Ohrincea. Este necesitatea ca lucrurile să fie aduse în parametri legali. Prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă sunt prevăzute în legea nr. 303 din 2013, care se numeşte „Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”. Legea dată prevede acordarea dreptului de gestiune a obiectului dat ori întreprinderilor municipale sau dacă ele nu sunt – obiectul poate fi gestionat de însuşi primărie. Dacă vorbim de societăţile comerciale, care se divizează în două grupuri, care au dreptul de a presta serviciile respective, ele sunt divizate atât în întreprinderi municipale, formate de autorităţile locale, ori serviciul poate fi prestat şi de alte societăţi comerciale, care sunt fondate cu capital privat sau capital mixt. Aşa este scris în lege. În cazul dat, serviciul a fost prestat, practic, de aceleaşi persoane, adică de dl Iurcu, care este fondator al societăţii, care activează acuma în satul Ohrincea. Un lucru pe care eu l-am fixat în proiectul deciziei este ca dumnealor să facă modificări la statut ca să adauge o activitate în plus la acele care sunt prevăzute acolo pentru a presta servicii de aprovizionare cu apă. După asta, aşa cum a procedat „Comunservice” şi a căpătat licenţa de a presta serviciul dat, tot aşa trebuie să procedeze şi societatea dată – să capete licenţă. Acesta este mersul cerinţelor. Cu toate că în lege mai este un lucru: acordarea dreptului de gestiune se efectuează în condiţii de transparenţă printr-o licitaţie”.

Mai departe primarul explică de ce nu a anunţat licitaţie, aşa cum scrie şi alin. (2) al art. 13 din Legea 303, ci întemeiază proiectul de decizie doar pe art. 8 alin. (1) lit.(g) şi art. 13 alin. (4) lit.(b) din legea dată:

„Dacă luăm aşa, situaţia, pe care o cunoaştem noi şi o cunosc eu, adică, dacă aceeaşi persoană a prestat serviciul până acuma, practic, sub altă formă juridică, acesta ar fi succesor de drepturi, numai nu ştiu dacă în statut este lucrul ista – societatea este succesorul de drept al asociaţiei care s-a ocupat de lucru până acuma, poate era cazul de scris că voi aţi devenit succesor de drept. În cazul dat poate că nu era chiar nevoie, că de cinci ani de zile se prestează serviciul dat – să scoţi acum la licitaţie şi să vină altcineva din afara localităţii… Am discutat şi cu fostul director al „Comunservice”, şi cu specialiştii de acolo, posibilitatea de transmitere la „Comunservice”. Nu ştiu cât de benefic o să fie pentru sat lucru ista. Eu ca primar, şi primăria, şi dumneavoastră vrem ca oamenii să nu ridice problema că nu au apă, că apeductul nu lucrează, că e închis, etc. Trebuie să facem aşa ca probleme să nu apară şi omul permanent să aibă apă potabilă. Am propus proiectul de decizie aşa cum îl vedeţi dumneavoastră, am luat în consideraţie solicitările cetăţenilor, dar acum daţi să discutăm” – a spus Dumitru Simon.

Video: discutiile privind delegarea apeductului de la Ohrincea:

Discuţiile au culminat cu votarea: 12 voturi pro şi o abţinere

Alexandru Casap, consilier Partidul Nostru, a avut mai multe întrebări, în special, dacă primarul a consultat cetăţenii înainte să propună acest proiect; de ce este sigur primarul că firma „VALNICMAR” va presta mai bine serviciile decât „Comunservice”, expunându-şi opinia, că toate serviciile comunale ar trebui să fie prestate de către întreprinderea municipală, care ar aduna şi profitul din activitate. După ce şi-a mai exprimat nedumerirea faţă de faptul că consiliul decide transmiterea cu titlul gratuit a apeductului cu valoarea de 794 892,24 lei unui agent economic, A. Casap a fost singurul care s-a abţinut de la vot.

Nici un specialist de la „Comunservice” nu a fost la şedinţă să explice, de ce apeductul de la Ohrincea nu poate fi gestionat de întreprindere. În schimb Valeriu Iurcu, fondatorul SRL „VALNICMAR”, s-a adresat colegilor: „Simaţi consilieri! Vă spun cincstit, noi cu fratele, care gestionează apeductul acesta, am vrut să ne lăsăm cu totul de dânsul. Consilierilor din consiliul trecut eu le-am spus că este o problemă acolo, mai multe probleme, nu se ajunge apă din cauza fântânii vechi, a fost astupată. Oamenii au venit şi au spus că voi ştiţi toate mişcările, voi aţi făcut pas cu pas. Eu am măsurat adâncimea ca să nu îngheţe apeductul, s-a construit foarte greu…Tariful de 8 lei care este nu acoperă cheltuielile, fântâna din care se pompează este în vale şi se cheltuie multă energie pentru pompe. Noi nu avem bani pentru salarii. Dacă o bătrânică consumă pe lună un metru cub de apă, iar iarna consumă foarte puţin, apoi cu ce să întreţii administraţia? Vara se mai consumă apă, dar noi trebuie să dăm salariul anul împrejur”.

Iurcu, însă, nu a explicat, de ce vrea să ia în gestiune un apeduct din start falimentar.

Ulterior a fost solicitată opinia juristului, M. Colesnicenco, care a spus că nu a avut acces la proiectele de decizii, pe motiv că secretarul ar fi refuzat să i le prezinte, de aceea nu are comentarii. Unii consilieri şi primarul s-au arătat nedumeriţi de situaţie şi au cerut angajaţilor primăriei să fie mai responsabili faţă de atribuţiile lor de serviciu…

Secretarul Consiliului, Tatiana Canţîr, a avertizat consilierii privind pretinsa legalitate a deciziei discutate: „Întrebarea aceasta urmează a fi exclusă din ordinea de zi, pentru că legea prevede licitaţie. Noi nu putem favoriza nici un SRL. Decizia o să fie abrogată, degeaba mai întindem întrebarea asta. Peste două luni o să ne întoarcem acolo, de unde am pornit”.

După epuizarea opiniilor, Ana Samoil, preşedinta şedinţei, pune la vot întrebarea cu nr. 3 „Cu privire la delegarea serviciului public de alimentare cu apă din satul Ohrincea şi a bunurilor publice corespunzătoare”, cu schimbările introduse de către consilieri. Decizia a fost adoptată cu 12 voturi „pro” şi 1 abtinere, la şedinţă întrunindu-se 13 aleşi locali.

decizie Ohrincea 3-3

Decizia nr. 3/3 din 8 aprilie 2016, a CO Criuleni.

Ce spun legea şi specialiştii

Ca răspuns la solicitarea „Est-Curier” să analizeze decizia consilierilor criuleneni, Dumitru Budianschi, director de Program Sectorul public: economie, management şi finanţe, în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, a spus: „Din punctul meu de vedere, decizia dată este ilegală, dacă aceasta este unica decizie în baza căreia s-a efectuat delegarea acestui serviciu. Astfel, Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat ar trebui sa anuleze aceasta decizie. Delegarea serviciilor publice de furnizare a apei către operatori privaţi poate avea loc doar în baza unui concurs, organizat cu respectarea Legii privind Parteneriatul Public Privat (nr 179/ 2008)”.

Legea, la care face referire expertul, stipulează, în art. 17, că „Parteneriatul public-privat se bazează pe cooperarea între partenerul public şi partenerul privat având ca scop sporirea eficienţei patrimoniului public, fiecare partener asumându-şi riscuri şi responsabilităţi concrete”. Legea prevede că partenerul public şi cel privat vor încheia un contract, în care vor fi scrise clar obligaţiunile ambelor părţi, posibilitatea de co-finanţare din partea partenerului public şi modalitatea de plată a beneficiilor de către partenerul privat în favoarea partenerului public, păstrarea facilităţilor pentru unele categorii de populaţie, termenii contractului, modalitatea de transmitere a bunului către partenerul public după expirarea contractului, alte clauze.

Decizia 3/3, punctul 5, pe care au adoptat-o consilierii criuleneni, obligă primarul să constitue prin dispoziţie o comisie de predare-primire a bunului, însă, nu amintește nimic despre un contract din care să fie clare responsabilitățile/beneficiile ambelor părți. Consilierii au trecut cu vederea şi faptul, că serviciul se deleagă evitându-se concursul public, chiar dacă secretarul Consiliului Orăşenesc a atenţionat asupra acestui fapt.

Ghenadie Iurco, șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, contactat telefonic, a spus că decizia respectivă a parvenit la Cancelarie după data de 9 mai, nu în termen de 5 zile, așa cum prevede legea, și după ce va fi examinată, va veni cu o reacție. Pe data de 18 mai Oficiul Teritorial Chișinău al  Cancelariei de Stat a emis o notificare, în care cere consiliului orășenesc abrogarea deciziei, încturcât nu a respectat prevederile art. 13 alin. (2) al Legii 303 din 13.12.2013, care prevede o licitație organizată în conformitate cu legislația în vigoare.

 A votat, fiind în conflict de interese?

Pentru atribuirea apeductului în gestiune firmei pe care a fondat-o şi pe care o administrează un frate, a votat şi consilierul Valeriu Iurcu. Solicitată să ne spună, dacă consilierul a încălcat prevederile Legii nr. 16 din 15.02.2008 „Cu privire la conflictul de interese”, experta în cadrul Centrului de Analiză şi Prevenire a Corpuţiei, Mariana Kalughin a declarat următioarele:

„In opinia mea, consilierii pot fi tratați ca subiecți ai declararii intereselor personale, pornind de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea cu privire la conflictul de interese, precum și competentele de baza ale consiliilor locale în administrarea bunurilor, inclusiv buget, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, competențe prevăzute de Legea privind administrația publică locală. Din câte cunosc, Comisia Nationala de Integritate, însă, considera că, consilierii nu sunt subiecți, deoarece nu se încadrează în nicio categorie din cele stipulate la art. 3 alin. (1) din Legea cu privire la conflictul de interese. În acelaşi timp, decizia vizată poate fi declarata nulă, în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea privind administratia publică locală. De altfel, în responsabilitatea consilierului (nu a secretarului consiliului) este respectarea prevederilor privind limitarea dreptului la vot. Consilierii trebuie să cunoască şi să aplice legea şi nu ar trebui să aştepte să fie tutelaţi de secretar”, a precizat experta.

Articolul 21 (1) din Legea 436 din 2006 „Cu privire la administraţia publică locală”, prevede: „Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă, nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd: a) el personal / …. / au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii şi b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia”.

 Potrivit punctului (2) din acest articol, deciziile adoptate de Consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ.

Solicitat după şedinţă de reporterul „E.C.” să spună de ce nu s-a abținut de la votul în favoarea propriei firme, Valeriu Iurcu a refuzat să răspundă.

S. Cernov

Publicarea acestui articol a fost finanţată de către Ambasada Britanică la Chişinău, prin Fondul pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului, şi nu nepărat reflectă poziţia Guvernului Britanic. 

poza_1FCO_BCG_MAST_PS_BW

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *