A crescut bugetul prevăzut pentru învățământ

Volumul total al bugetului raional  Criuleni pentru anul 2019  a fost modificat.Cu ajustările efectuate la partea de venituri şi cheltuieli aprobate de consilierii raionali în ședința din 21 iunie 2019 va constitui 171533,5 mii lei. Volumul transferurilor de la bugetul de stat se va majora cu 2756,0 mii lei și va constitui 150719,7 mii lei, inclusiv, a celor cu destinație specială va constitui 115617,8 mii lei Top-5-Benefits-of-Business-Loans-that-can-Help-to-Expand-Your-Business-DY605074 Astfel, mijloacele alocate pentru bugetul raional sunt destinate acoperirii cheltuielilor de personal în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, care se finanțează în bază de cost standart per elev conform Hotărârii Guvernului nr. 868/2014. După cum concretiza șefa direcției finanțe Vera Anii, modificările transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional se rezumă la ajustarea acestora cu 2756,0 mii lei faţa de limitele aprobate,după cum urmează: 1. Prin majorarea veniturilor cu 2756,0 mii lei la capitolul„Transferuri cu destinaţie specială”. 2. Prin majorarea cheltuielilor cu 2756.0 mii lei la grupa funcțională de cheltuieli ,,Învățământ”, pentru finanţarea învățământului primar, secundar general şi complementar. Sumele repartizate prin hotărârea menționată au fost estimate având la bază cheltuielile de personal executate până la data de 20 aprilie 2019 și estimarea cheltuielilor de personal scontate pe an. Alocațiile repartizate prin hotărârea respectivă sunt destinate pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de implementare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar de către instituțiile bugetare finanțate prin transferuri cu destinație specială. Modificările respective au fost făcute în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250 din 24.04.2019 Info. E.C

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *