Consilierii au diminuat salariile şefilor de la medicină

Consilierii raionali, în şedinţa de vineri, au dezbătut şi au adoptat o decizie, potrivit căreia conducătorilor instituţiilor medicale din raionul Criuleni nu li se vor plăti cele mai mari coeficiente de multiplicare, şi nici cele mai mari sporuri salariale, pe care le-au cerut în demersul către Consiliul Raional, fondatorul instituţiilor respective.

IMG_0123

În demers, şefii instituţiilor medicale din raionul Criuleni, şi anume directorul şi vice-directorul IMSP „Spitalul Raional Criuleni”, şefii Centrelor de Sănătate Criuleni, Dubăsarii Vechi, Bălăbăneşti, Măgdăceşti, Hruşova şi directorul ÎM „Centrul Stomatologic raional Criuleni”, au propus consiliului o schemă de salarizare a conducătorilor cu aplicarea coeficientului de multiplicare de la 5,0 până la 5,5 (o unitate de coeficient este egală cu 1000 de lei), şi aplicarea sporului la salariu în mărime de 50%. În afară de aceste remunerări, fiecare dintre şefi practică consultarea pacienţilor pe domeniul său de calificare, fapt pentru care este remunerat cu 25% din salariul de funcţie, cu respectarea sporului pentru categoria de calificare. Prezentând proiectul de decizie, Diana Rusu, secretarul consiliului raional, a solicitat avizul comisiilor de specialitate. Veaceslav Burlac, membru al comisiei planificare, buget şi finanţe, a spus că la comisie a fost pusă la îndoială corectitudinea modului în care au fost stabiliţi coeficienţii de multiplicare a salariilor conducătorilor de instituţii medicale: „Este oportun de a stabili tuturor şefilor de instituţii medicale coeficientul de multiplicare 3.0, şi sporul la salariu să fie de 30%”. Marcel Untilă, de la numele comisiei juridice, a avizat pozitiv propunerea comisiei buget şi finanţe.  La şedinţă, enunțând decizia comisiei, Constantin Racu, membru al comisiei responsabile inclusiv de medicină, a spus că susţine doar propunerea de aplicăre a sporului salarial în mărime de 30 la sută, fără a preciza dacă susţine şi micşorarea coeficientului de multiplicare. În final, doi consilieri PPEM s-au abţinut de la vot, dar decizia a fost adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

„Auzind propunerea de micşorare a coeficientului, eu am întrebat cu cât se va micşora salariul conducătorilor în expresie numerică, şi dl Ogor a spus că cu vreo 3-4 mii, la care eu am spus că este o scădere bruscă, sunt împotrivă. Poziţia mea este că dacă vrem să avem medici buni, trebuie să-i motivăm şi să-i păstrăm”,  a explicat  Racu, solicitat de „Est-Curier”, precizând că discuţiile în comisie au avut loc în lipsa persoanelor vizate în decizie.  După ce primarul de Bălăbăneşti a presupus, că medicii nu vor veni în sate, dacă vor avea salarii mici, Marcel Untilă a ţinut să explice:

– Deoarece competenţa stabilirii coeficientului de multiplicare pentru personalul de conducere este prerogativa fondatorului, iar competenţa de stabilire a coeficientului de multiplicare medicilor, care activează în centrele respective şi în spitalul raional este nemijlocit a conducătorului instituţiei, conducătorii tuturor acestor instituţii  stabilesc medicilor care activează în cadrul acestor unităţi coeficiente de salarizare minime – 2.65, invocând limitarea fondului de salarizare, lipsa fondurilor pentru sporuri şi pentru premii. Dar în demersul către Consiliul Raional, pentru dumnealor au găsit fonduri şi au stabilit coeficient maxim de salarizare – 5.5 sau 5.0. Am constatat un dezechilibru dintre ceea ce stabilesc subalternilor lor şi ceea ce-şi stabilesc lor înşişi. În nota explicativă la regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală este scris că la stabilirea coeficienţilor şi sporului la salariul de funcţie al conducătorilor se ţine cont de indicii calitativi în activitatea instituţiei, calităţi manageriale, profesionale, ş.a. Prin urmare, managerii respectivi au posibilitate să se manifeste, să dea dovadă de capacităţi manageriale bune, să identifice viciile care sunt în instituţiile date, să ia în calcul plângerile care parvin de la pacienţi, ulterior fondatorul este în drept să-şi revizue punctul de vedere”.

Nici unul dintre cei opt conducători vizaţi nu a asistat la şedinţă, şi, respectiv, n-a avut posibilitatea să argumenteze solicitarea.

Contactată de „Est-Curier”, Violeta Panico, şefa Centrului de Sănătate Criuleni, a spus că va contesta decizia, atât la Consiliul Raional, cât şi la minister. „Ca să ne scadă coeficientul, trebuie să fie motive: mustrări pentru muncă necalitativă, scăderea indicatorilor de performanţă, plângeri din partea personalului medical. Nu am avut asemenea cazuri pe parcursul anului trecut. În plus, dacă vorbim de şefii centrelor de sănătate, noi suntem şi coordonatori metodologici, adică nişte obligaţiuni în plus pentru care merităm să fim plătiţi corespunzător. Ca să fiu manager, am absolvit masteratul, am depus efort să am grad managerial, şi cred că merităm să fim plătiţi corespunzător. Trebuie să vă spun, că medicii de familie din CS Criuleni au salarii calculate între 8 şi 13 mii de lei, iar salariul mediu calculat al unei asistente medicale este de 4300 lei, în dependenţă de vechime, grad de calificare, intensitatea muncii. În anul curent încă n-am stabilit sporurile pentru intensitate, pentru că vrem să vedem raportul trimestrial, care ne va arăta, dacă avem sau nu bani suficienţi pentru aceste sporuri, care, de altfel, se plătesc din economii, ca şi cele două ajutoare materiale pe parcursul anului”.

Solicitat să comenteze situaţia, după ce câteva zile a tot discutat cu persoanele vizate în decizie, Iurie Andriuţa, preşedintele raionului, a spus că, în opinia sa, consilierii au luat o decizie pripită, fără a lua în calcul nivelul de responsabilitate pe care îl au conducătorii instituţiilor repsective şi că, de fapt, nu este foarte mare diferenţa dintre salariul unui medic de familie şi cel al conducătorilor.

Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală este aprobat în 2003, de către Guvernul Tarlev, în vigoare din 1 ianuarie 2004, ultima redactare datează cu 25 iunie 2014.

Actuala ministră a sănătăţii, Ruxanda Glavan, a propus spre examinare un nou Regulamentul de salarizare, prevederile căruia stabilesc salarii fixe pentru fiecare specialist şi conducător, şi, la fel, sporuri pentru răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea muncii, competenţa profesională, riscul profesional precum şi nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă. Acest regulament ar putea intra în vigoare până la mijlocul anului curent, 2016.

S. Cernov

În imagine: Marcel Untilă explică pozitia comisiei juridice.

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *