CriuleniEducaţieEst-Curier

ATENŢIE! Concurs pentru funcția de director al Gimnaziului Hrușova

    Direcţia Educaţie Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director  al   Gimnaziul  Hruşova: numărul de elevi, anul de studii 2020 – 2021 – 147, bugetul – 2.770 mii lei;  

La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:Gim Hrusova

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) are studii superioare universitare;

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5) cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);

6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director depun personal sau prin reprezentant ((la secretarul Direcţiei Educaţie, anticamera), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la  Regulament;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

Actele vor fi depuse la Direcţia Educate Criuleni, brd.Biruinţa 12,   telefon:  0248 22404; 24822247.

Adresa poştală:  or.Criuleni, brd.Biruinţa,12,(e-mail:resumcriuleni@mail.ru)

Persoana de contact:  Specialist principal în problemele resurse umane,dl Jimbei  Constantin, tel.:0248 22247

Informaţii suplimentare referitor la concurs vor fi afişate pe pagina www.criuleni.md şi pe panourile informative ale Direcţiei Educaţie şi a instituţiei de învăţământ nominalizate.

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Est Curier

Ziarul cu care stai de vorbă și în care poți avea încredere.

Articole asemănătoare

Back to top button