Alocaţii bugetare pentru “strictul necesar”

Şedinţa a VI –a ordinară a Consiliului Raional a avut loc la 25 martie. Dionisie Boaghie, candidat supleant pe lista PLDM, a revenit în Consiliul Raional după ce Ghenadie Gore a ocupat fotoliul de reprezentant al Cancelariei de Stat în raionul Criuleni. La şedinţă a asistat şi  Ghenadie Iurco, şeful Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.

IMG_0750

Preşedinte al şedinţei a fost ales Ion Rebeja, consilier din fracţiunea PL. După ce au retras de pe ordinea de zi subiectul cu nr. 12, consilierii au luat act de executarea bugetului pentru 2015, apoi au aprobat rectificările operate de preşedibntele raionului în perioada 11-30 decembrie, 2015. Următorul subiect a fost rectificarea bugetului raional 2016. Capitolul 1 al deciziei s-a referit la alocarea a 11 mln 35 mii 377 lei mijloace acordate de către Fondul de Eficienţă Energetică pentru achitarea lucrărilor de termoizolare a pereţilor, tavanelor şi planşeurilor liceelor din Criuleni, Cruglic, Măşcăuţi, Cimişeni, Măgdăceşti, Boşcana, gimanziilor din Izbişte, Jevreni, Drăsliceni, şcolilor primare din Dubăsarii Vechi şi Criuleni.

Din fondul disponibil al bugetului raional au fost făcute următoarele alocări:

250 mii bugetului Slobozia Duşca pentru achitarea parţială a contibuţiei la proiectul de modernizare a casei de Cultură; 100 mii lei – satului Dubăsarii Vechi pentru achitarea parţială a contribuţiei la proiectul „Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copii”, 200 mii – bugetului comunei Hârtopul Mare, pentru lucrări de reparaţie a drumurilor locale (suma respectivă a fost retrasă de pe conturile primăriei Hârtopul Mare la finele anului 2015, ca fiind neutilizată după închiderea unui centru comunitar pentru copii).  Nu toate primăriile care au înaintat demersuri au obţinut sursele necesare. Ion Nistreanu, primarul de Bălăbăneşti, a cerut cuvânt ca să le spună consilierilor, că riscă să piardă 5 mln lei pentru proiectul de construcţie a sistemului de canalizare în satul Mălăieştii Noi, pe motiv că primăria nu are bani sufieicnţi pentru achitarea contribuţiei. „Consiliul local a alocat 380 de mii – toţi banii pe care i-a avut disponibili, şi am fi vrut să ne ajutaţi cu surse, la fel, avem nevoie şi de surse pentru finisarea construcţiei grădiniţei Bălăbăneşti, or, ce poate fi mai important decât o grădiniţă. În acelaşi timp, funcţionarii din Consiliul raional ar fi bine să ne dea şi răspunsuri în scris la demersurile noastre, la fel cum şi eu, din respect, răspund la fiecare solicitare a consiliului” – spunea Ion Nistreanu. Primara de la Hruşova a cerut şi ea surse pentru auditul termoenergetic al clădirii gimnaziului, pentru că dacă mai întârzie, ratează termenul de aplicare pentru acest an. Preşedintele raionului a intervenit să spună, că deşi se adresează doar cel de la Bălăbăneşti, fiecare primar are astfel de probleme, că demersurile lor nu sunt neglijate şi că se vor căuta variante, iar Vera Anii a răspuns că primarul va primi răspunsul în scris, dar că înainte de a merge cu un proiect, primarii ar trebui să se gândească, de unde iau şi bani.

Vera Anii, şefa Direcţiei finanţe, informa că bugetul de stat pe 2016 nu este aprobat, raionul nu primeşte transferuri cu destinaţie generală, iar din transferurile cu destinaţie specială sunt trimise doar a doisprezecea parte. Executându-se dispoziţia preşedintelui, se finanţează doar „strictul necesar”: curentul electric, alimentarea elevilor şi copiilor, consumul de gaze, salariile, combustibil pentru încălzirea edificiilor. Cu toate acestea, consilierii au alocat bani şi pentru alte necesităţi, care sunt înafara „strictului necesar”. În acelaşi context, primăria Jevreni a obţinut 10 mii de lei pentru ca biblioteca publică din localitate să corespundă rigorilor programului naţional Novateca, destinat bibliotecilor publice. Sărbătoarea de 8 Martie organizată la un teatru din Chişinău a costat 19400 lei.  Alte 12000 lei au fost alocate pentru organizarea festivităţilor de comemorare a 24 de ani de la declanşarea războiului de pe Nistru. Pentru serviciile de acreditare, prestate de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate au fost alocate 36 200 lei, pentru serviciile de acreditare a spitalului din Criuleni şi centrului de Sănătate Criuleni. Tot pentru necesităţile Centrului de Sănătate Criuleni au fost direcţionaţi 119 383 lei, pentru reparaţia la centrul Comunitar de Sănătate Mintală. Consilierii au decis, că la Stadionul raional este nevoie de un depozit, costul căruia este evaluat la 186386 lei. Din Fondul de rezervă al CR, câţiva cetăţeni vor obţine ajutoare materiale pentru achitarea tratamentelor costisitoare, pentru aceasta fiind direcţionate 74 192 lei.

La următorul subiect Diana Rusu a informat consilierii că în luna septembrie a anului trecut a fost aprobată noua organigramă şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, decizie care necesită modificare, prin reducerea a două funcţii – cea de director a Centrului UNIT şi de director-adjunct al Instituţiei Publice „Stadionul raional Criuleni”. Diana Rusu a propus consilierilor să voteze revenirea la denumirea iniţială a Direcţiei Educaţie, în loc de Direcţie Învăţământ General, schimbare care nu a dus la nimic altceva, decât a creat probleme suplimentare, cum ar fi schimbarea ştampilelor şi adresei juridice.

Consilierii au abordat în total 22 de sibiecte, la unele dintre care vom reveni ulterior.

S. Cernov

Foto A. Godoroja

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *