Alegem informat! Ce prevede şi cum decurge procedura de înregistrare a candidaţilor

 Interviu cu Tudor Bobeico, preşedintele CECEU nr. 21, Criuleni.

Actualmente, Consiliul electoral de circumscripţie electorală uninominală este antrenat în recepţionarea cererilor de la grupurile de iniţiativă şi examinarea dosarelor candidaţilor pe circumscripţia uninominală, verificarea corectitudinii listelor de subscripţie, înregistrarea candidaţilor, eliberarea către dumnealor a legitimaţiilor de candidaţi, etc.

Tudor Bobeico

Tudor Bobeico

 „Est-Curier”: Ce verifică consiliul în listele de subscripţie?

Tudor Bobeico.:  Absolut tot: corectitudinea listelor conform prevederilor Codului Electoral. O listă făcută corect înseamnă că cetăţeanul care şi-a dat acordul să susţină o anumită candidatură trebuie să noteze personal, cu propria mână, în aceste liste de subscripţie date din actele de identitate, inclusiv adresa de domiciliu, anul naşterii. Legea interzice ca persoanele să semneze în liste pentru mai mulţi candidaţi. Dacă, totuşi, se va descoperi că unul şi acelaşi cetăţean a semnat pentru mai mulţi candidaţi, va fi valabilă semnătura în prima listă depusă la CECEU, iar din celelalte liste semnătura respectivului cetăţean nu va fi luată în considerare. Deci, candidatul va avea cu un susţinător mai puţin. Baza de date este electronică şi se vede, dacă apare unul şi acelaşi  nume şi date de identitate în mai multe liste.

„E-C”: Câte semnături trebuie să prezinte grupul de iniţiativă pentru candidat?

T.B.: Pentru candidaţii-bărbaţi – de la minim 500 până la maxim 1000 de semnături. Pentru candidatele femei, semnături vor fi necesare minim 250 şi maxim 500.

„E-C”: Dacă în urma verificării listelor, eliminării eventuale a unor nume din liste, se întâmplă că un candidat sau o candidată are mai puţin decât numărul minim admis de semnături de susţinere valabile, ce se întâmplă?

T.B.: Listele de subscripţie şi toate documentele anexate la dosar vor fi verificate în prealabil de către o comisie specială, constituită din membri ai consiliului, care în termen de până la 7 zile trebuie să examineze dosarul. Decizia finală comisia o prezintă consiliului. Consiliul, în dependenţă de rezultatele obţinute în urma verificării, decide: ori înregistrează candidatul, ori nu. Dacă candidatul obţine mai puţin decât numărul minim cerut de semnături, consiliul este în drept să-i refuze înregistrarea, nu i se mai oferă timp să mai adune numărul minim de semnături. Dacă nu este de acord cu hotărârea CECEU, are dreptul să o conteste în judecată sau la Comisia Electorală Centrală.

„E-C”: În cazul candidaţilor independenţi, procedura este aceeaşi?

T.B.: Exact. Nu diferă cerinţele, cu exepţia deciziei de înaintare a persoanei la această funcţie. În cazul candidaţilor de la partide, aceştia sunt desemnaţi de către organele de conducere ale partidelor, în baza statutului. În cazul candidaţilor independenţi, este nevoie de un proces-verbal al adunării cetăţenilor din circumscripţia respectivă.

„E-C”: Ce alte criterii pot influenţa înregistrarea candidatului la funcţia de deputat, înafară de numărul de semnături valabile din listele se subscripţie?

T.B.: În procesul de înregistrare, art. 49 din Codul Electoral prevede necesitatea prezentării unor declaraţii: listele de subscripţie, declaraţie despre datele biografice, declaraţia candidatului privind consimţământul de a candida, declaraţie de avere şi interese personale pe ultimii doi ani, certificatul de integritate, certificatul de sănătate de la instituţia medială la care se află în evidenţă, declaraţia despre suspendarea pe durata campaniei electorale a funcţiei ocupare anterior pentru persoanele care sunt menţionate la art. 13 alin. 3 din Codul electoral (persoanele care deţin funcţii de demnitate publică: conducătorii autorităţilor publice centrale, viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guvernului; preşedinţii şi vicepreşedinţii de raioane, primarii şi viceprimarii, pretorii şi vicepretorii). Dacă lipseşte vreun document din şirul dat de documente, consiliul este în drept să refuze înregistrarea.

 „E-C”Paralel vu alegerile parlamentare, se va desfăşura un referendum.

T.B.: Conform hotărârii Parlamentului, în ziua de 24 februarie 2019, odată cu alegerile parlamentare, va avea loc şi referendumuul naţional consultativ, la care alegătorii sunt rugaţi să răspundă la două întrebări. Nu este obligatoriu, dar cetăţenii vor avea posibilitatea să-şi expună poziţia referitor la întrebările incluse în buletin. Legat de alegerea deputaţilor, cetăţenii vor primi două buletine: un buletin va reflecta opţiunea alegătorului pentru un candidat pe circumscripţia uninominală, şi al doilea buletin – pentru un concurent electoral pe circumscripţia naţională (parditele şi blocurile elecroale). Buletinul dat va conţine denuminrea partidului sau blocului electoral şi sigla acestora, nu şi lista pesoanelor care candidează pe lista de partid.

CECEU nr. 21 şi-a început activitatea din data de 21 decembrie, 2018, conform hotătârii CEC nr. 1955. Până la data de 2 ianuarie, nici o contestaţie referitor la activitatea consiliului nu a fost depusă.

Hotărârea CEC privind componenţa nominală a CECEu 21 Criuleni:

CEC 21

A înregistrat S. Cernov

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *