Disonanțe economice în cazul înlesnirilor la transport

Facilitățile în transportul public, garantate de mai multe legi şi reglementări, pentru unele categorii de persoane, au devenit motiv de ceartă și îmbrânceli între beneficiari și transportatori, conducătorii autocarelor în mod special. Oamenii se îndreptățesc și spun că legea e de partea lor, în timp ce angajații Bazei Auto vin cu contraargumente, care aprind și mai mult spiritele. În situația creată nu ne-a fost ușor să dezlegăm acest nod al divergențelor, care cu trecerea timpului devine tot mai gros și mai dificil de deznodat.

IMG_0775

În cazul persoanelor cu dizabilități severe, persoanelor cu dizabilități accentuate, copiilor cu dizabilități severe, accentuate și medii în vârstă de până la 18 ani, persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilități severe sau un copil cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani, probleme pare să nu existe. Solicitată de noi Margareta Savițchi, șefa serviciul asistență socială din cadrul Consiliului raional Criuleni, a făcut trimitere la “Regulamentul privind modul de acordare a compensațiilor pentru călătoria în transportul urban, suburban și interurban unor categorii de populație din teritoriul raionului Criuleni”, prin care se stabileşte suma şi procedura de plată a compensaţiilor. Astfel, în anul 2016 invalizii de gradul I primesc o compensaţie lunară pentru călătoria cu transportul public în mărime de 46 lei, cei de gradul II – 24 lei lunar. 24 de lei primesc şi invalizii de gradul III, dar numai în cazul copiilor. Persoanele interesate trebuie să ştie că la cerere pentru acordarea compensaţiilor se anexează:

* Copia buletinului de identitate a solicitantului;

* Copia legitimaţiei solicitantului;

* Copia certificatului medical, eliberat de Consiliul Naţional/Teritorial pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, ce confirmă dizabilitatea;

* Copia buletinului de identitate a însoţitorului (după caz);

* Copia actului ce confirmă dreptul de reprezentare legală a copilului cu grad de dizabilitate (certificatul de naştere).

Plata compensaţiilor pentru călătoria gratuită în transportul public se efectuează semestrial prin intermediul oficiilor poştale.

De reținut că respectivele compensaţii stabilite anterior nu se plătesc în caz de:

* Neconfirmare a gradului de dizabilitate;

* Când persoana nu îşi ridică compensaţia în termen;

* Categoriile de persoane aflate la întreţinerea totală a statului.

Asta cât priveşte persoanele cu dizabilităţi.

Revenim, însă, la categoria veterani ca să constatăm că în situaţia lor problema înlesnirilor în transportul e mai mult decât sumbră.

Galina Cauia, şefa Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Criuleni, spune că prevederile  legii nr. 190 din 08.05.2003 “Cu privire la veterani” se referă la  veteranii de război, veteranii muncii, veterani ai serviciului militar şi veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar.

Capitolul III, care stabileşte regulile de protecţie socială a veteranilor printre alte multe drepturi citim şi asigurarea călătoriilor în mijloacele de transport. Totuşi, prin modificările operate ulterior de legisllativ, cheltuielile legate de acordarea serviciilor de călătorie gratuite în transportul public urmează a fi suportate de patroni sau furnizorii de servicii. Cred că aici şi apar cele mai multe neînţelegeri…

- Întreprinderea şi aşa suportă pierderi anuale de sute de mii de lei – spune Dumitru Goncearenco, şeful Bazei auto nr.18 din Criuleni. – Nu ne putem permite cheltuieli suplimentare. Legea de care ne conducem nemijlocit în activitatea noastră este Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014. Conform lui, Transportul rutier în trafic naţional este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la şase ani în cazul în care acesta nu ocupă un loc separat pe scaune. Transportul rutier în trafic naţional în cazul persoanelor ce beneficiază, conform legii, de dreptul de a călători gratuit sau cu înlesniri, cu excepţia copiilor cu vârsta de până la şase ani, se efectuează în baza biletului sau abonamentului procurat în modul stabilit, cu compensarea ulterioară a cheltuielilor de către instituţia în care activează persoana sau de către organele de asistenţă socială competente, după caz. Apropo, de abonamente. Sunt foarte convenabile să le aibă persoanele, care activează în capitală şi fac naveta în fiecare zi. Pot fi procurate la gară cu o reducere de 20 la sută şi sunt valabile pe parcursul perioadei solicitate. Cât priveşte dreptul poliţiştilor şi angajaţilor fiscului de a călători fără plată, pentru că avem şi aici probleme, potrivit legislaţiei în vigoare, aceştia au dreptul să călătorească gratuit doar în cazul exercitării atribuţiilor de serviciu şi, evident, în baza biletului procurat de la casa gării. În acest caz angajatorul urmează să-i elibereze ordin de deplasare pentru ca ulterior să-i returneze banii.

Faptul că polițiștii au dreptul la călătorie fără plată, este stipulat în art. 64 al Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012, în care se spune: (1) Poliţiştii au dreptul să călătorească gratuit pe tot teritoriul ţării, în toate tipurile de transport public urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor) în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu. (2) Cheltuielile suportate de transportatori în legătură cu acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) în transportul urban, suburban şi interurban sunt compensate de la bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern. (3) Modul de identificare a cazurilor în care acest drept nu a fost realizat în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu este stabilit prin regulamentul aprobat de ministrul afacerilor interne.

Diana Maxim, purtătoare de cuvânt al IP Criuleni, susţine contrariul: “Cu părere de rău, angajații poliției nu se pot bucura de aceste înlesniri, dat fiind că Ministerul Transportului din Moldova face abateri de la legea de mai sus, care, apropo, a fost aprobată de Parlament.

Din start între Ministerul Afacerilor Interne și cel al Transportului a fost încheiat un acord, prin care polițistul, care intenționează să călătorească cu un transport public pentru a-și exercita atribuțiile de serviciu, urmează să ia un tichet cu nominalul “zero”, ca ulterior MAI să restituie cheltuiele suportate MT. Dar acest acord nu funcționează în prezent.

Polițiștilor le pot fi restituiți banii pentru călătorii urbane și interurbane dacă deplasarea este efectuată în baza unui ordin sau dispoziție, semnată de conducere. În acest caz, angajatului de poliție i se dă o foaie de deplasare în care e indicat locul, timpul (perioada) și scopul deplasării, cu stipularea numărului dispoziției/ordinului. Ștampila umedă și semnatura șefului instituției din care pleacă și la care pleacă, confirmă executarea dispoziției. Pe lângă foaia de deplasare polițiștii sunt obligați să prezinte tichetul de călătorie, unde este indicată suma călătoriei.

În anul 2013, când  problema persoanelor, care beneficiază de înlesniri în transportul public căpăta amploare, și directorul executiv de atunci al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, Eugen Dațco, declara pentru presă că transportatorii înregistrează anual pierderi de milioane din cauza călătorilor, care beneficiază de înlesniri. Deși au fost mai multe adresări către Ministerul Transporturilor și Infrastucturii Drumurilor de a soluționa problema respectivă, situația a rămas neschimbată, afirma Eugen Dațco.

De cealaltă parte reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastucturii Drumurilor dădeau asigurări că cei, care beneficiază de înlesniri în transportul public vor continua să circule gratuit. Șeful  Direcției transport terestru din cadrul Ministerului Transporturilor, Iulian Postică declara pentru Radio Moldova că transportatorii, care vor refuza să transporte aceste categorii de persoane riscă să rămână fără licență. “Călătoria gratuită pentru anumite categorii de persoane în transportul public este un drept prevăzut şi garantat prin lege. Nici o instituţie de stat sau organizaţie obştească cu excepţia Parlamentului R. Moldova, în cazul modificării sau anulării anumitor prevederi legale, nu este în drept să stabilească arbitrar care norme legale vor fi aplicate”, declara în 2013 Iulian Postică.

Potrivit legislaţiei, reprezentanţii structurilor de forţă, veteranii de război, persoanele cu nevoi speciale şi pensionarii beneficiază, în prezent, de facilităţi în transportul public.

Statul poate fi generos în declarații, dar legile, dacă nu indică sursa de finanțare, nu pot fi funcționale, precum nu poate fi obligat nici un contribuabil să suporte cheltuieli personale pentru onorarea obligațiunilor asumate de stat față de anumite categorii de cetățeni.

 Gh. Motricală

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *