Accesul la informaţie şi implicarea în luarea deciziilor – un drept garantat de Constituţie 

Pe data de 26 octombrie, la Criuleni s-a desfăşurat întâlnirea publică  „Accesul la informație și transparența în procesul decizional pe înțelesul tuturor”. Au fost invitaţi cetăţenii interesaţi de subiect, şi au răspuns invitaţiei, în mare parte, lideri şi membri ai organizaţiilor neguvernamentale, consilieri locali din câteva localităţi ale raioanelor Criuleni şi Dubăsari, reprezentanţi ai administraţiei publice locale. A moderat discuţia Ion Mazur, coordonator de proiecte din cadrul Asociaţiei Presei Independente, împreună cu experţii invitaţi, Tatiana Savva, cercetător economic, Programul „Sectorul public: economie, finanțe, management” în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, şi Vitalie Zama, jurist, specialist în legislaţia privind accesul la informaţie.

IMG_6591

Participanţii şi experţii invitaţi au pus în discuţie modalităţi de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, modul cum pot cetăţenii să facă propuneri, sugestii, recomandări de îmbunătățire a proiectelor de decizii examinate de autorități, cum pot fi semnalate cazuri de utilizare incorectă și irațională a banilor publici, gestionare netransparentă a instituțiilor publice etc. Cei prezenţi au aflat ce drepturi le oferă legile care asigură cetăţenilor accesul la informaţie în ţara noastră, şi care sunt consecinţele, atunci când autorităţile ignoră acest drept al cetăţeanului. Fiecare dintre cei prezenţi a primit şi modele de cereri privind accesul la informaţie, precum şi model de cerere de chemare în judecată a furnizorului de informaţii, care refuză să ofere informaţia solicitată de către cetăţean.

Un locuitor al or. Criuleni solicita experţilor să fie informat, cine este responsabil de comunicarea cetăţenilor, atunci când sunt luate decizii de majiorare a costurilor serviciilor publice. Cetăţeanul a fost informat că proiectele de decizie autoritatea este obligată să le pună la dispoziţia cetăţenilor pe panoul informaţional sau pe paginile web, efectiv, în ziare, dacă le editează, iar cetăţeanul poate participa la şedinţele consiliului, inclusiv la cele ale comisiilor de specialitate, la care se discută aceste decizii. Experţii spuneau că participarea la şedinţe le dă posibilitatea cetăţenilor să vadă în acţiune consilierii pentru care au votat, şi să concluzioneze, dacă îi vor mai alege ulterior. Tatiana Savva a mai vorbit şi despre responsabilitatea consilierilor, care-şi asumă funcţii publice, şi care din această cauză n-ar trebui să se supere pe alegători, dacă sunt întrebaţi pe ce bani merg în concediu sau şi-au cumpărat ceva.

IMG_6589

Admistraţia publică locală a executat întocmai decizia consiliului. Cetăţenii au fost sfătuiţi să scrie o solicitare de informaţii la Cancelaria de Stat. Totodată consilierii, membri ai unei fracţiuni, pot solicita Curţii de Conturi, printr-o adresare, să verifice modul în care autoritatea publică executivă îndeplineşte deciziile consilierilor.

Vitalie Zama a vorbit despre diferenţa dintre petiţii/plângeri şi solicitare de informaţii. Diferenţa între cele două forme de adresare este stipulată în două legi diferite – Legea cu privire la petiţionare şi Legea privind accesul la informaţii, iar expertul a explicat celor prezenţi particularităţile acestora.

Întâlnirea publică s-a desfăşurat în cadrul campaniei „Fii cu ochiul pe autorităţi!”, parte a proiectrului „Consolidarea principiului integrităţii şi acordarea asistenţei juridice pentru obţinerea informaţiilor de intres public prin intermediul platformei on-line www.moldovacurata.md”, implementat de API, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare.

IMG_6615+

În cadrul proiectului, a fost lansată şi o „linie verde” cu apel gratuit de pe telefoanele fixe şi mobile – 0800 800 30, la care cetăţenii sunt îndemnaţi să sune şi să semnaleze cazurile de îngrădire a accesului la informaţie, utilizare incorectă şi ilegală a banilor publici, gestionare netransparentă a instituţiilor, adoptarea deciziilor fără consultări publice. La întrebări va răspunde juristul API, iar cetăţeanului îi va fi asigurată, la cerere, confidenţialitatea.

S. Cernov

În imagini: aspecte de la întâlnire. Fotografii de I. Mazur

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *