Est-CurierPolitic

Rezoluția 1325 la a XXII aniversare și impactul ei în Republica Moldova

Odată cu adoptarea Rezoluției 1325, Consiliul de Securitate a recunoscut pentru prima dată contribuția femeilor în situațiile de pace și conflict. Astfel, în cadrul agendei internaționale de pace, perspectiva de gen a fost ferm plasată într-un cadru mai larg, reieșind din faptul că rolul femeilor în promovarea păcii și securității este adesea înțeles greșit sau diminuat.

Rezoluția se bazează pe patru piloni:
PARTICIPAREA sporită a femeilor la toate nivelurile de luare a deciziilor, inclusiv în cadrul instituţiilor naţionale, regionale și internaţionale; în cadrul mecanismelor de prevenire, gestionare și soluţionare a
conflictelor; în negocierile de pace; în operaţiuni de pace, ca soldaţi, poliţiști și civili; și ca reprezentanţi speciali ai Secretarului General al ONU.
PROTECŢIA femeilor și a fetelor de violenţa sexuală și de gen, inclusiv în situaţii de urgenţă și umanitare, cum ar fi în taberele de refugiaţi.
PREVENIREA presupune îmbunătăţirea strategiilor de intervenţie în: prevenirea violenţei împotriva femeilor, inclusiv prin urmărirea penală a persoanelor responsabile pentru încălcarea dreptului internaţional; consolidarea drepturilor femeilor în temeiul legislaţiei naţionale; sprijinirea iniţiativelor locale de menţinere a păcii și a proceselor de soluţionare a conflictelor.
RECUPERAREA prin promovarea măsurilor de salvare și recuperare pentru a aborda crizele internaţionale prin prisma dimensiunii de gen, inclusiv prin respectarea naturii civile și umanitare a taberelor de refugiaţi, luând în considerare nevoile femeilor și fetelor în proiectarea taberelor și așezărilor
de refugiaţi.

Pentru prima dată, la nivel de politici, Republica Moldova s-a angajat să pună în aplicare Rezoluția 1325 în cadrul Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-
2016. A urmat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017, care asigură continuitatea acestui angajament și stabilește acțiunea care se referă la Cooperarea în domeniul implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU „Femeile, pacea și securitatea”.

În Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017 – 2021, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.259 din 27 aprilie 2017, unul dintre obiectivele generale este promovarea egalității de gen în sectorul de securitate și apărare. La 21 martie 2018 a fost aprobat Programul național de implementare a Rezoluției 1325 privind femeile, pacea și securitatea și Planul de Acțiuni pentru punerea în aplicare a acestuia în perioada 2018-2021.
Aceste prevederi legislative au contribuit la apariția unor schimbări în viața socio-economică. Bunăoară, actualmente în Armata Națională, 20 la sută sunt femei, dar mai sunt multe rezerve până prevederile Rezoluției vor fi realizate pe deplin. Conform BNS, proporţia bărbaților conducători de toate nivelurile este mai mare decât cea a femeilor.

Din totalul de conducători de toate nivelurile, în anul 2019, 54,3% au fost bărbaţi, iar 45,7% – femei (indicatorul ODD 5.5.2). De asemenea femeile sunt subreprezentate în funcțiile de luare a deciziilor.
La nivel local, în urma alegerilor generale locale din anul 2019, ponderea femeilor alese în consiliile locale de nivelul 1 și 2 a constituit 35,6%. Ponderea femeilor alese în consiliile locale de nivelul 1 a constituit
36,5%, iar a celor alese în consiliile locale de nivelul 2 – 27,1%.

La aceasta atrage atenția și Alexei Buzu, directorul executiv al Centrului Naţional de studii și informare pentru problemele femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare” care zice: ”Mulţi spun că nu există impedimente ca femeile să se implice activ în viaţa politică și în afaceri, însă acordarea șanselor egale nu înseamnă întotdeauna un tratament egal.”

Unul din motivele tărăgănării sunt stereotipurile, de care societatea noastră se debarasează cu greu.
Maria Zugravu, președinta Centrului de Justiție Socială ”Echitate”, consideră că: ”Aplicarea la nivel local a Convenției 1325 înseamnă o încercare de schimbare a paradigmei sociale, a percepției că trăim încă într-o societate exclusiv patriarhală bântuită de prejudecăți și precondiții. Prin implementarea proiectului ”Femeile – ambasadoare a păcii, securității și echității sociale în zona de securitate” ne propunem să contribuim la schimbarea opticii și să conferim mai multă încredere femeilor în calitate de pilon al securității la toate nivelurile… ”

E. Chiriac

Acest articol este realizat în cadrul proiectului ”Femeia – ambasadoare a securității, echității și dreptății sociale în Zona de Securitate”, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Opiniile, constatările și concluziile menționate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat viziunea IWPR și Guvernului Britanic.

Privește și ce cred cetățenii despre rolul femeii în asigurarea securității, dreptății sociale și echității. 

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Est Curier

Ziarul cu care stai de vorbă și în care poți avea încredere

Articole asemănătoare

Back to top button