La mijlocul clasamentului privind transparența

 Asociația Obștească ”Promo-Lex” a monitorizat și în a doua jumătate a anului 2017 cât de transparente sunt administraţiile raionale, sau cele de nivelul II, și la ședința Consiliului raional Criuleni din 18 mai 2018 a prezentat un raport. Potrivit Mariei Cazacu, coordonatoare de proiecte din cadrul asociației ”Promo-Lex”, acesta este cel de-al doilea raport de monitorizare, informația fiind acumulată prin metoda interviului.

Pentru o imagine mai clară despre cum sunt informați cetățenii despre activitatea APL II, a spus Maria Cazacu, au fost chestionați telefonic părțile interesate, ONG-uri, cetățenii activi din raion, dânsa a fost prezentă la fiecare ședință, a monitorizat pagina web.

Potrivit raportului Promo-Lex, raionul Criuleni se află cam la mijlocul clasamentului, la capitolul transparență, spunea raportoarea, iar gradul de implicare a cetățenilor în procesul decizional ar fi de aproximativ 40 la sută (propuneri la decizii, soluții la anumite probleme). Cel mai des respondenții au spus că oamenii nu se implică, decât atunci când problema îi vizează direct. Activitatea APL II nu le este interesantă cetățenilor, sau aceștia au mai spus că nu cunosc legislația, de aceea nu prea vin cu propuneri. Din 105 persoane intervievate, 95 se informează despre activitatea APL de pe pagina web a autorității; 41% urmăresc pagina consiliului raional de pe rețelele de socializare, care publică unele decizii sau anunțuri; 23,55% se informează din mass-media tradițională.

Monitorii au solicitat informații în 35 de raioane și comparativ cu semestrul I al a. 2017 au atestat  o scădere a ratei de răspuns – doar o treime din solicitanţi au primit răspuns. Administraţia r. Criuleni a primit de la Promo-Lex două solicitări de informaţii. La una a primit răspuns în limitele legale şi conţinut incomplet, iar la cealaltă nu a primit nici un răspuns. Maria Cazacu le-a amintit funcţionarilor despre obligaţia de a trata cu respect solicitările de informaţii, indiferent de la cine parvin acestea. Alte constatări sunt: doar şapte raioane au afișat pe pagina web regulile interne, şi doar mun. Chișinău a indicat pe pagina web numele persoanei responsabile de procesul decizional. Doar patru raioane din RM publică anunțuri despre inițierea elaborării deciziilor (Strășeni, Edineț, Râșcani, Fălești). Raionului Criuleni i s-a recomndat să publice aceste anunțuri și să publice proiectele de decizii care trebuie obligatoriu supuse consultărilor publice. Audieri publice în raioane nu se organizează, se practică doar în municipiile  Bălți și Chișinău.

În r. Criuleni, spunea Maria Cazacu, deciziile consiliului sunt publicate cu întârziere pe pagina web a autorităţii, deşi termenul este de cinci zile. De notat, că deciziile ultimei şedinţe au fost publicate în a patra zi după şedinţă, şi după cum, însă, ne-a informat Diana Rusu, secrtetarul Consiliului Raional, termenii s-au respectat mereu.

Promo lexRaportorii mai semnalează utilizarea abuzivă a resurselor administrative de către toate administraţiile raionale, achiziţii de mărfuri şi servicii dintr-o singură sursă.  Monitorii semnalează că un număr impunător de aleși locali au menționat că au fost supuși intimidărilor fizice sau psihice pentru ca să ia anumite decizii (în peste 20%), dar și că au fost amenințați cu intentarea dosarelor sau cu pierderea locului de muncă. Jumătate din consilierii raionali şi municipali intervievaţi au refuzat să discute subiectul abuzului de resurse administrative.

Diana Rusu a spus că a făcut cunoştinţă cu raportul îndată ce a fost lansat acesta şi că este de acord cu obiecţiile expuse. Este un raport corect, şi unele chestii privind asigurarea transparenţei, deşi sunt cunoscute, mai scapă din vedere, şi s-au reflectat în raportul Promo-Lex, a adăugat Diana Rusu, funcţionară direct implicată în procesul de asigurare a transparenţei procesului decizional în APL-II.

Rapoartele de monitorizare pentru a.2017 www.promolex.md sau solicitate printr-un mesaj trimis la adresa presa@promolex.md.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *