CriuleniEducaţie

Elevii liceului din Boșcana s-au implicat în Săptămâna Educației. Publicăm eseurile lor la temă

Câțiva elevi ai Liceului Teoretic „M. Stratulat” din com. Boșcana, Criuleni, s-au alăturat inițiativei Ministerului Educației și Cercetării, participând, în perioada 22-28 aprilie, la Săptămâna Educației cu genericul „Moldova pentru Educație”. Elevii au ales să creeze eseuri în care să mediteze asupra rostului educțației într-o societate, importanța acestea și să contribuie la consolidarea societății în jurul dezvoltării acestui domeniu strategic.  

Vă propunem în continuare să citiți și să apreciați lucrările elevilor, dar și ideile pe care au avut a le spune publicului. Mentoră le-a fost dna Svetlana Borș, profesoară de limbă și literartură română, LT „M. STratulat”, Boșcana. 

Vanessa Vîntu, cl. IX-a „B”, LT„Mihai Stratulat”:

Vanessa Vîntu, viitoare educatoare

„CINE FORMEAZĂ SUFLETUL DE COPIL

Profesia de educator este una extraordinară și plină de frumusețe! Este o oportunitate de a influența și de a modela viețile copiilor, de a-i învăța și de a-i ghida pe drumul cunoașterii și dezvoltării personale. Este o profesie care cere pasiune, răbdare și dedicație, dar recompensată cu satisfacția de a vedea copiii crescând și învățând în fiecare zi. Este minunat să fii martor la descoperirea lumii și la progresul fiecărui copil în parte. Educația este cheia pentru viitorul nostru și educatorii sunt cei care deschid ușile către acest viitor strălucit. Așadar, da, profesia de educator este cu adevărat frumoasă!”

Anisia Paciu, cl. VIII-a „A”, LT,,Mihai Stratulat”:

„DESPRE UN FORMATOR AL CONȘTIINȚEI ECOLOGICE

În lumea științifică și educațională, profesia de pedagog de biologie este una esențială pentru pregătirea viitoarelor generații de biologi și pentru cultivarea unei înțelegeri profunde a vieții și a proceselor biologice. Acești educatori nu doar predau faptele și conceptele biologice, ci și îi îndrumă pe elevi în explorarea și înțelegerea minunii vieții în toate formele sale.

Profesoara de biologie, Ina Paciu (ultima din dreapta) cu echipa „Verde Play”

Mama mea este profesoară de biologie, iar acest fapt m-a făcut să îndrăgesc această profesie. 
Un aspect important al profesiei de pedagog de biologie este capacitatea de a adapta curriculumul și metodele de predare la nevoile și nivelurile de înțelegere ale elevilor.
Mama a intrat și într-un proiect numit  „Verde Play”, care e despre tot verdele care ne înconjoară și cum să avem grijă de mediul înconjurător. Mai mult decât simpli transmițători de cunoștințe, pedagogii de biologie joacă un rol crucial în formarea elevilor în ceea ce privește conștiința lor ecologică și responsabilitatea față de mediu. 
Profesia de pedagog de biologie este una de o importanță vitală pentru dezvoltarea viitoare a societății. Prin transmiterea cunoștințelor, cultivarea gândirii critice și promovarea valorilor ecologice, acești educatori sunt în prima linie a formării unei lumi mai bune și mai bine înțelese. Și eu doresc, la timpul meu, să fiu printre ei.” 

 

Dumitrița Prodan, cl. IX-a „A”, LT „Mihai Stratulat”:

„ÎMPREUNĂ PUTEM ÎNVĂȚA, ÎMPREUNĂ PUTEM DEVENI MAI BUNI

Campania „Învățăm împreună”

Într-o lume în continuă evoluție, solidaritatea umană și incluziunea devin pilonii esențiali ai unei societăți progresive și echitabile. Campania „Împreună putem învăța, împreună putem deveni mai buni” aduce în prim-plan importanța incluziunii persoanelor cu dizabilități atât în cadrul sistemului educațional, cât și în viața socială. Prin explorarea acestei teme, putem înțelege nu doar necesitatea, ci și beneficiile aduse de colaborare și solidaritate în procesul de învățare și dezvoltare a fiecărui individ.

Elevi ai LT „M. Stratulat” în Centrul de resurse pentru edcuația incluzivă, împreună cu Dumitrița Prodan (în mijloc)

În primul rând, incluziunea în educație reprezintă o componentă esențială a unei societăți progresive. O educație accesibilă și adaptată ne permite să valorificăm potențialul fiecărui individ, indiferent de abilitățile sale fizice sau cognitive. Prin integrarea persoanelor cu dizabilități în școli și universități, creăm un mediu în care diversitatea este apreciată și înțeleasă ca fiind o sursă de învățare și creștere pentru întreaga comunitate. De exemplu, în Canada, programul „Accessible Education” a demonstrat că studenții cu dizabilități au potențialul de a performa la fel de bine ca și colegii lor fără dizabilități, atunci când li se oferă resursele și suportul adecvat.

Campania „Învățăm împreună” își propune să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a dreptului fiecărui copil de a avea acces la educație și la schimbarea atitudinii societății față de copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale. În prezent, doar unul din trei adulți ar accepta prezența copiilor cu dizabilități în aceeași clasă cu copilul lor, potrivit datelor Studiului Percepţiilor şi Atitudinilor Egalităţii în Republica Moldova. În același timp, în cadrul unor Focus Grupuri desfășurate de CBS AXA, copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale susțin că sunt ignorați, stigmatizați și nu se bucură pe deplin de dreptul lor la educație, iar părinții copiilor tipici menționează că educația copiilor lor va avea de suferit dacă în clasă cu ei se va afla un copil cu dizabilități.

„Este de datoria noastră, a tuturor, să asigurăm accesul tuturor copiilor, inclusiv ai celor cu cerințe educaționale speciale, în instituțiile de învățământ din țara noastră. În ultimii ani s-au făcut eforturi în acest sens, dar mai avem mult de lucru la capitolul incluziunii copiilor cu dizabilități severe și a copiilor cu CES în grădinițe. Ministerul în acest an va dota instituțiile de învățământ cu dispozitive asistive, va organiza instruiri pentru profesori, va revizui formula de finanțare în încercarea de a ameliora situația în domeniul educației incluzive”, susține Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării. 

„Incluziunea oferă beneficii tuturor elevilor, nu doar celor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale. Promovarea incluziunii și a diversității, încurajează o cultură a empatiei și a înțelegerii în școală. Pe măsură ce elevii interacționează cu colegi din medii diferite, aceștia manifestă compasiune și respect pentru perspectivele și experiențele altora”, menționează Maha Damaj, reprezentantă UNICEF în Republica Moldova. 

Prin colaborare și sprijin reciproc, putem construi o societate în care fiecare individ este apreciat și încurajat să-și exploreze potențialul. Cu toții avem responsabilitatea de a crea un mediu în care diversitatea este celebrată și în care fiecare persoană se simte acceptată și respectată. Așadar, haideți să ne unim eforturile pentru a construi un viitor în care incluziunea și solidaritatea sunt fundamentale pentru progresul nostru comun.”

 

Ionuț Caraman, cl. VIII-a „A”, LT „Mihai Stratulat”: 

„DISCIPLINE ȘCOLARE CRUCIALE

Istoria şi educaţia pentru societate sunt materii de studiu cruciale în școală ( … ) Sunt două elemente esenţiale în dezvoltarea şi evoluția unei societăți,  cu un impact profund asupra psihologiei individului şi a colectivităţii.

Prin intermediul materiei de istorie, indivizii dobândesc o perspectivă asupra trecutului, învăţând din experiențele și evenimentele care au modelat lumea în care trăim. Această înţelegere a istoriei ne permite să ne formăm o identitate și să ne stabilim locul în societate. Studiul trecutului poate oferi şi o mai mare înţelegere a originilor noastre culturale şi a sistemului de valori, contribuind astfel la dezvoltarea unei identități colective mai puternice.

Pe de altă parte, educația oferă cunoștințe și abilități practice, dar are și un rol essential în dezvoltarea psihologică a individului. Prin intermediul educației pentru societate, indivizii îşi dezvoltă gândirea critică, abilitățile sociale și capacitatea de a lua decizii informate. Aceste aspecte sunt esențiale pentru formarea unei identități personale şi a unei conştiinţe sociale în rândul indivizilor.

Un alt aspect important este acela că studierea istoriei și educaţiei pentru societate ne ajută să înţelegem mai bine valorile şi tradiţiile altor culturi. Această înțelegere a diversității culturale poate promova empatia şi înțelegerea între diferitele grupuri sociale, contribuind la reducerea conflictelor şi promovarea unei societăți mai tolerante şi mai incluzive.

În concluzie, materiile de istorie şi educaţie nu sunt doar instrumente de transmitere a cunoştinţelor, ci joacă un rol vital în dezvoltarea psihologică a individului și a societății în ansamblu. Ele ne ajută să ne înţelegem trecutul, să ne construim identitatea și să ne dezvoltăm abilitățile necesare pentru a contribui activ la progresul societății.”

 

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Articole asemănătoare

Back to top button