Atenţie! Concurs de angajare!

BOSCANA

Primăria comunei Boşcana, raionul Criuleni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de secretar al Consiliului comunal.

Condiţiile de bază:

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat;
  • Neatingerea vârstei  necesare obţinerii dreptului la pensie
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, a unei facultăţi de drept sau de administraţie publică.

Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet, E-mail.

Abilităţi: elaborarea documentelor, utilizarea computerului, aplicarea procedurilor, metodelor şi tehnicilor profesionale standartizate în domeniu, soluţionarea problemelor complexe, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.

Atitudini/comportamenete: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;

Persoanele interesate, în perioada de 22 aprilie 2016 – 13 mai 2016, depun dosarul de concurs:

a)      formularul de participare;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi alte certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii în Moldova;

Acte normative în domeniul

–         Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 „ Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

–         Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006;

–         Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006;

–         Legea cu privire la conflictul de interese nr.16 din 15 februarie 2008;

–         Legea nr.199 din 16.07.2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

–         Legea nr.768 din 02.02.2000, privind statutul alesului local.

Actele se depun la Primăria comunei Boşcana r-l Criuleni la dna A.Petraşcu, secretarul comisiei de concurs, tel:024870890.

Contacte: tel.024870890, 024870236.

 

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *