Fără colector, dependenţi de vecini, în căutarea banilor pentru staţia de epurare

În 2005, Consiliul Raional Criuleni, lansa un proiect de construcţie a unui colector de reziduri, care să fie cuplat la staţia de epurare a or. Vadul lui Vodă şi să deservească şi localităţile Criuleni, Slobozia-Duşca, Oniţcani, Coşerniţa. Ideea apăruse în urma tensiunilor, care se intensificau periodic între autorităţile or. Criuleni şi cele ale or. Dubăsari, subordonat politic Tiraspolului, care acordă şi până în prezent or. Criuleni servicii de epurare a apelor reziduale. Proiectul, promovat de regretatul Grigore Sârbu, trebuia să asigure independenţa utilităţilor malului, şi se anunţa unul unic ca experienţă în ţară, iar consiliul aproba un împrumut de la Bancă de Economii în valoare de 22 mln de lei, garantaţi de guvern. Peste 12 luni de zile colectorul trebuia să fie dat în exploatare, iar localităţile care aveau să beneficieze de serviciile lui, se presupunea, că îşi dezvoltau considerabil infrastructura, inclusiv cea turistică, îşi îmbunătăţeau situaţia ecologică…

Statia de ep 2006

Proiectul, însă, n-a fost de bun augur. La un an după demararea construcţiei, în primăvara anului următor, autorităţile or. Vadul lui Vodă s-au împotrivit proiectului, pe motiv că oraşul este o zonă turistică şi nu doresc să accepte rezidurile altor localităţi, vizate în proiect. Atunci proiectul a căpătat o altă denumire şi autorităţile decise că staţia de epurare va fi amplasată la Oniţcani. Schimbarea a dus după sine şi scumpirea proiectului, or, a fost nevoie să fie procurată o staţie de epurare, pe care autorii au decis s-o amplaseze în apropiere de satul Oniţcani. Satul Coşerniţa a fost exclus din proiect. La mai mult de 10 ani distanţă, în 2016, nici unul dintre cele trei sate încă nu dispune de sistem de canalizare, pe alocuri nu-i nici apeduct.

În raportul Curţii de Conturi nr. 23 din 07 iulie 2015 privind „Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014”, auditorii constatau:

„… Auditul relevă cel mai semnificativ obiect nefinalizat: „Evacuarea apelor reziduale din or.Criuleni la staţia de purificare a s.Oniţcani”, iniţiat în anul 2005, cu valoare de deviz de 21,5 mln.lei, care, urmare a tergiversării construcţiei, a fost modificată spre majorare până la costul total de 43,3 mln.lei (în 2008). La acest obiect au fost valorificate mijloace financiare în sumă totală de 29,8 mil.lei, iar de circa cinci ani lucrările nu se execută. De menţionat că pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate lucrări în sumă totală de 1,4 mil.lei, acestea fiind executate la construcţia drumului de acces spre staţia menţionată. Totodată, se precizează că utilajul pentru staţia de epurare (în valoare de 10,7 mil.lei) se află de peste cinci ani pe teritoriul unei societăţi pe acţiuni, care de doi ani (din 2012) nu mai asigură paza acestuia. Prin urmare, tergiversarea construcţiei obiectului are efect negativ asupra mediului înconjurător; atrage după sine ineficienţa utilizării banilor publici; condiţionează uzura fizică şi morală a utilajului procurat; generează suportarea unor cheltuieli de mijloace financiare pentru serviciile de epurare a apelor reziduale din or.Criuleni, care numai în anul 2014 au însumat 320,9 mii lei”.

IMG_0527

Antreprenorul, care urma să execute lucrările, conform deciziei consiliului, din octombrie, 2005, era Societatea pe Acţiuni „Crio-Izvorul” din or. Criuleni. La aceeaşi întreprindere se păstrează, din 2007 până în prezent, utilajul procurat pentru staţia de epurare, iar autorităţile raionale achită întreprinderii pentru serviciile de pază şi plasare, în diferiţi ani – între 40 şi 44 mii lei, cu excepţia anilor 2012- 2014.

În timp ce primarii unor sate din raionul Criuleni se laudă cu performanţa de a avea canalizare „pe fiecare hudiţă” şi folosesc sisteme autonome de epurare, în oraşul Criuleni abia în 2016 primăria a decis să planifice, metodic, sector cu sector, sistemul de canalizare, fără a şti când şi de unde vor apărea bani pentru construcţia lui. Proiectul german, parte a căruia este şi or. Criuleni, la fel, este în căutarea de surse financiare pentru a continua, iar acesta presupune că or. Criuleni ar curăţa rezidurile ca şi acum, la Dubăsari, la o staţie regională. Acesta este „crezul” autorilor şi finanţatorilor de până acum a proiectului, care speră că asftel, în acţiuni şi staţii de epurare comune, se vor apropia cele două maluri ale Nistrului, răzleţite în urma conflictului de acum 24 de ani.

IMG_0539

Unii specialiști, însă, presupun, că o soluţie bună ar fi ca acel utilaj, care corespunde standardelor europene privind mirosul, dar care cu anii își pierde din performanțe, ar putea fi folosit cu succes, dacă cineva ar decide să-l instaleze la Criuleni. Astfel cheltuielile pentru depozitarea lui ar fi excluse, orașul ar scăpa de dependența de tarifele impuse de vecinii de peste Nistru și ar soluționa problema canalizării, care provoacă reticență eventualilor investitori economici, dar și probleme majore populației. Solicitat să ne spună, cum vede finalitatea proiectului, Iurie Andriuța, președintele raionului Criuleni, ne-a informat că se discută două soluții: finalizarea colectorului și instalarea stației de epurare la Onițcani, conform proiectului modificat, sau conectarea conductei de evacuare a rezidurilor la stația de epurare Vadul lui Vodă, conform proiectului inițial. În primul caz ar mai fi nevoie de vreo 15 mln lei și acești bani ar putea fi atrași în baza unui parteneriat public-privat. În cazul în care se va accepta varianta Vadul lui Vodă, raionul Criuleni ar putea deveni asociat al SA ”Apă-Canal” din Chișinău, opțiune discutată cu actuala conducere a societății. Nici o soluție, nici cealaltă nu are, deocamdată,  termen de realizare. Costul utilajului depus spre păstrare la SA ”Crio Izvorul” este de cca 11 mln lei. În opinia președintelui, acesta nu poate fi instalat la Criuleni, doarece locul care se discută pentru stație se află în imediata apropiere a zonei de agrement, care tot are statut de ”viitoare..

FCO_BCG_MAST_PS_BW poza_1 Publicaţia acestui articola a fost finanţată de către Ambasada Britanică la Chişinău prin Fondul pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului  şi nu neapărat reflectă poziţia Guvernului Britanic.

 

Svetlana CERNOV

Fotografii de autoare

 

Comments

comments

No Responses

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *