Conflictele dintre consilieri şi primar tergiversează construcţia apeductului

Sâmbătă, 13 mai,2017 cei 13 membri ai Consiliului sătesc Oxentea au fost convocaţi întro ședință extraordinară. S-au prezentat 11 consilieri care au încredinţat prezidarea şedinţei consilierului Anatol Iliev. Iniţial, ordinea de zi conţinea două subiecte: „Cu privire la acceptarea transferului cu destinaţie specială de la bugetul de stat a sumei de 307,4 mii lei pentru infrastructura drumurilor”, şi  „Cu privire la alocarea contribuţiei comunităţii pentru construcţia apeductului, proiect finanţat de Fondul Ecologic Naţional în valoare de 2 145 857 lei”.

oxentea

Vedere a satului Oxentea, Dubăsari. Foto primariaoxentea.wordpress.com

Primarul Valeriu Rusu a propus includerea în agenda şedinţei a trei subiecte suplimentare, două dintre care consilierii le-au respins, acceptând doar subiectul despre reparaţia microbuzului primăriei şi angajarea unui şofer. Motivul respingerii – proiectele de decizii suplimentare n-au fost discutate în comisiile de specialitate. În schimb, consilierii au acceptat unanim includerea subiectului propus de Serafim Terinte, consilier local, ”Cu privire la lipsirea primarului Valeriu Rusu de împuternicirile de a elabora dispoziții de ordin financiar în legătură cu abuzul de serviciu, în cazul când dispozițiile nu se referă la bugetul aprobat pentru anul 2017”.

Discuțiile contradictorii au apărut  odată cu abordarea subiectului despre alocarea banilor pentru implementarea Proiectului nr.5381 ”Alimentarea cu apă a s. Oxentea r-n Dubăsari”. Primarul a propus consiliului să fie alocată suma de 390052 lei în calitate de contribuţie, pentru a putea accesa banii din proiectul câştigat de la donator. Consilierii au prezentat un dezacord total. Confrom procesului-verbal al şedinţei, consilierul Victor Tataru a spus, că „de fiecare dată când s-a discutat de apeduct, n-am primit detalii despre acest proiect, de aceea am hotărât, un grup de consilieri, să mergem la minister după explicaţii”. Serafim Terinte îl susţine, declarând că cei de la Minister i-ar fi explicat că (citat): „Primarul nu cere, nici nu prezintă actele necesare pentru a continua construcţia apeductului”. Terinte propune consilierilor să se adreseze la CNA pentru a cere o anchetă referitor la licitaţie şi la tot procesul de construcţie a apeductului. În plus, consilierii dau vina pe primar, că datele statistice, folosite la început de proiect, nu corespund realităţii, că din 800 de case câte au fost numărate că sunt în sat, numai vreo 500 au gospodari, ect. Consilierul Ghincehvici Constantin atrage atenţia, că unele detalii n-au fost incluse în proiect, altele au fost incluse în plus, ca şi faptul că rezervoarele nu mai sunt exploatate mai bine de 25 de ani şi pot fi date la metal uzat, dar nu exploatate. Obiecţii au mai fost formulate şi la modul în care s-a petrecut licitaţia, şi la faptul, că documentele n-au fost făcute publice.

În replică, primarul Valeriu Rusu a spus: „Acestea toate sunt planificate de a face lucrul împotriva primarului. Toate sunt nişte aberaţii. Că sunt 3200 de locuitori, poate atunci aşa era şi din acest motiv s-a plănuit astfel. Proiectul a fost verificat de domnul Verstiuc, avizurile le-a dat pozitive, lucrările s-au îndeplinit conform proiectului, a fost şi responsabilul tehnic. Proiectul nu a continuat din lipsa surselor financiare. Cât ţine de licitaţie, membrii comisiei vor confirma că nu am fost prezent la alegerea firmei, deoarece nu am dorit să se creadă că eu decid rezultatul. Eu am spus doar că voi  fi de acord cu votul majorităţii. Abia după ce s-a ales firma, am aflat că „Polimer Gaz” a ieşit învingătoare. Proiectul n-a demarat din cauza (nealocării) contribuţiei.”

După zeci de minute de discuții contradictorii, decizia cu privire la apeduct a fost votată unanim  în următoarea  redacţie: ”să se aloce suma de 150 de mii lei pentru fântână arteziană, să se formeze un grup de lucru, care va aduna contribuţia comunităţii de la săteni, pentru a putea beneficia de finanţarea Fondului Ecologic Naţional în valoare de 2145857 lei”. Propunerea lui Serafim Terinte de a se adresa la Procuratură și CNA pentru anchetarea corectitudinii desfăşurării  lucrărilor efectuate la construcția apeductului și a licitației a întrunit opt voturi şi trei abţineri (Ana Bulat, Ivan Gurițenco și Liuba Petraș).

Consilierii au mai decis, cu nouă voturi pro, că primarul nu va putea emite dispoziţii de ordin financiar în cazul în care acestea nu se referă la bugetul aprobat pentru anul 2017. Chestiunea referitoare la  reparaţia microbuzului primăriei şi angajarea unui şofer, datorită spiritelor încinse , a fost aprobată în agendă, dar n-a fost votată pentru executare.

Daniela Socolovschi, stagiară

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *