Social

Îndemn pentru tineri: „Dacă stați acasă și nu participați la alegeri, atunci nu aveți dreptul moral să dați vina pe primar”

La 20 octombrie 2019, în Republica Moldova se vor desfășura alegeri locale generale, unde cetățenii cu drept de vot, inclusiv tinerii, își vor putea alege primarul și consilierii locali. Tinerii activi, implicați în diverse activități de dezvoltare a comunității lor, îi îndeamnă și pe semenii lor să meargă la vot,  să-și facă ...citește mai mult

Construcţia a fost instalată, dar lucrările de finisare mai durează

Pe data de 29 august, 2019 construcţia modulară din metal şi plastic, care se numeşte veceu modular, instalat pentru necesităţile a 105 elevi din Jevreni, r. Criuleni, a ajuns la destinaţie. Pentru că erau doar patru zile până la deschiderea anului şcolar, muncitorii au lucrat peste program ca să aducă construcţia la ...citește mai mult

Uniți pentru viitorul copiilor

La 7 septembrie 2019 Primăria satului Izbişte, raionul Criuleni, cu 3200 de locuitori, a semnat Acordul de înfrăţire cu Primăria comunei Berceni, judeţul Prahova, ce are cca 6200 locuitori. Evenimentul s-a produs în prezenţa a 33 reprezentanţi ai comunei Berceni şi a izbiştenilor adunaţi în faţa Bibliotecii Publice din sat, a preoţilor ...citește mai mult

Cununa a nouă ani de muncă migăloasă pentru descoperirea rădăcinelor vetrei satului a devenit accesibilă publicului

La Izbiște în ziua de 7 septembrie 2019, în incinta Bibliotecii Publice a fost inaugurat Muzeul Satului. Pe lângă colecţia de articole de artizanat, documente istorice, vestigii de altă dată în colecţia muzeului a intrat în acea zi și un eveniment actual , dar de mare emotivitate și importanță – Semnarea Acordului ...citește mai mult

Seceta şi setea au intrat în Ohrincea concomitent

Una dintre problemele discutate la şedinţa extraordinară de ieri a Consiliului Orăşenesc Criuleni a fost nu doar insuficienţa, dar lipsa totală de apă în apeductul din Ohrincea. Situaţia a degradat după ce unica pompă din unica fântână arteziană, care alimentează satul s-a defectat. În ordinea de zi a şedinţei, fără a şti ...citește mai mult

Încă o stradă renovată la Criuleni (video)

De mai bine de o săptămână la temperaturi de peste 35 grade C, Gheorghe Samoil, Sergiu Ceban, Mihai Drăgan, Ion și Marius Chiriac muncesc la renovarea străzii Frunze pe care își duc traiul de zeci de ani. Și tot de atâta vreme au fost și încă mai sunt nevoiți să ridice dealul și să ...citește mai mult

Cine şi cum poate gestiona produse de uz fitosanitar de înaltă toxicitate?

Agronomi, proprietari ai magazinelor agricole sau titulari de gospodării ţărăneşti, specialişti responsabili de gestionarea produselor de uz fitosanitar, sunt instruiţi, la Criuleni, privind utilizarea pesticidelor cu grad înalt de toxicitate. Seminarul „Gestionarea produselor de uz fitosanitar din categoriile de pericol I şi II de toxicitate acută orală/dermală” a fost organizat de către Agenţia ...citește mai mult

Necesitate vitală și obligație morală – selectarea deșeurilor

Oraşul Criuleni devine a doua localitate din raion (după s. Râşcova), unde cetăţenii au condiţii de colectare selectivă a gunoiului şi, cel mai important aspect – deşeurile merg spre reciclare. Se întâmplă începând cu jumătatea a doua a anului 2019, graţie proiectului „Parteneriat pentru un mediu curat”, aplicat de către AO FCPS ...citește mai mult

Persoanele restabilite în funcții se confruntă cu discriminarea în câmpul muncii

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității e emis, recent, două decizii în care a constatat discriminarea persoanelor care au fost restabilite la locul de muncă. Cazurile raportate de petiţionari au avut loc la Agenţia Servicii Publice Soroca şi în Întreprinderea Municipală Direcţia Construcţii Capitale. În cauzele 42/19 și 116/19, petiționarii au menționat că, ...citește mai mult

Fundaţia este, veceul – numai pe fotografii, deocamdată

Veceul, pe care autorităţile l-au promis copiilor din Jevreni înainte să se sfârşească anul şcolar 2018, încă nu este construit. Când problema copiilor jevreneni care nu au un veceu, după ce cel vechi s-a prăbuşit, a ajuns în atenţia publică, precedenta conducere a raionului promitea un veceu până la sfârşitul lunii mai ...citește mai mult