(VIDEO) Resursele bugetare limitate impun consultări publice cu privire la priorități

Primele consultări publice din acest an s-au desfăşurat la Criuleni, pe data de 18 februarie, 2016. Tema consultărilor „Investiţii capitale – subiect de interes public”, a fost interesantă pentru cca 40 de participanţi. Pe de o parte, la discuţii au participat primarul oraşului Criuleni, Dumitru Simon, funcţionari din primăria Criuleni, consilieri locali şi, pe de altă parte – cetăţeni interesaţi de subiect, lideri de ONG-uri, antreprenori, angajaţi în serviciile desconcentrate, toţi locuitori ai oraşului, care cunosc problemele sau chiar sunt afectaţi de unele.

Consultare publică, potrivit Legii privind transparenţa procesului decizional, este o comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sunt informate şi pot influenţa procesul decizional. Investiții capitale sunt acele investiții, valoarea cărora depășește 5 mil de lei. Necesitatea consultărilor asupra investiţiilor capitale prioritare în localitate vine din existenţa unui număr limitat de resurse financiare bugetare, de aceea e nevoie să fie consultate cât mai multe opinii ca să se determine prorităţile ce pot îmbunătăţi viaţa a cât mai mulţi locuitori ai oraşului.

Primarul Dumitru Simon a argumentat lista de priorităţi, pe care participanţii la consultări au primit-o în mape, prin corespunderea acesteia cu Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Criuleni, şi a spus că aceasta cumulează promisiunile şi propunerile lansate de concurenţii electorali în ultima campanie electorală, dar şi din necesitatea de a finaliza lucrurile începute în mandatul precedent. Costul total al proiectelor de reparaţii capitale şi construcţii necesare, potrivit primarului, ar fi de aproximativ 28 milioane de lei. Măsuri cu adevărat strategice, în opinia primarului, sunt conectarea tuturor gospodăriilor din oraş la sistemul de canalizare (or. Criuleni va fi implicat într-un proiect de construcție a unei stații mari de epurare care va deservi 22 localități de pa ambele maluri ale r. Nistru, inclusiv, orașele Criuleni și Dubăsari, din banii Guvernului Germaniei, prin GIZ); reabilitarea/renovarea apeductului, care în unele sectoare are o vechime de peste 60 de ani, fapt ce afectează calitatea apei potabile. Aceste două lucrări trebuie făcute paralel, ca următoarea etapă să fie construcţia drumurilor. Potrivit primarului, cele două lucrări se proiectează deja, pe sectoare, oraşul fiind împărţit convenţional în patru sectoare. Din banii de care dispune primăria, este posibil să se achite costul lucrărilor de proiectare pe trei dintre cele patru sectoare convenţionale, unul rămâne a fi realizat la anul viitor. Urmează ca prioritate reparaţia sistemului electric al grădiniţei „Mesteacănul”, lucrare, care dacă nu va fi realizată, instituţia riscă să fie închisă din cauza necorespunderii normelor antiincendiare. În continuare D. Simon a nominalizat principalele cheltuieli pe care le va suporta bugetul în 2016, din suma adoptată de peste 10 mln de lei, din care până la un milion ar putea fi folosiţi pentru elaborarea documentaţiei de proiecte, lucrările mici cum ar fi amenajarea izvoarelor, plombarea găurilor în drumuri, în rest toată miza este pe granturi şi investitori. Celelalte surse aparțin bugetelor instituţiilor publice şi aparatului primăriei.

După ce primarul a prezentat prioritățile, cuvânt au luat cetățenii. Fiecare vorbitor a fost întrebat care crede că sunt prioritățile pentru investițiile capitale, propunerile au fost notate pe o coală de hârtie.

La finele consultărilor, lista de priorități, formulată de către toți participanții, în dependență de numărul de steluțe atribuite de către cetățeni, a arătat în felul următor:

1. Renovarea apeductului.

2. Amenajarea unei gunoiști noi/selectarea gunoiului menajer.

3. Construcția sistemului de canalizare în partea de jos a orașului.

4. Renovarea rețelei electrice în grădinița ”Mesteacănul”.

5. Evacuarea apelor pluviale.

6. Reparația drumurilor principale.

Probleme identificate de criuleneni:

1. Utilizarea apelor reziduale de la un oraș conectat în întregime la sistemul de canalizare (acum e problematică utilizarea rezidurilor de la doar o parte din locuitori);

2. Soarta colectorului de reziduri început în 2004, care și azi nu este dus la bun sfârșit, dar în care s-au investit câteva milioane de lei;

3. Lucrul pasiv al comisiei administrative, care să disciplineze locuitorii în privința păstrării curățeniei, să se aplice amenzi celor neglijenți. Activizarea cetățenilor și organizarea concursurilor pentru cele mai salubre străzi, curți, etc.

4. Identificarea unui teren, pe care poate fi amenajată o întreprindere de selectare a gunoiului, iar problema gunoiului să fie prioritară. Dacă va fi terenul, va veni și investitorul. Problema arderii gunoiștii Harunca în sezonul de vară.

5. Circulația automobilelor pe bulevardul Biruința. Ineficiența barierelor de pe str. Donici.

6. Dezordine în jurul caselor părăsite, care, oricum, au stăpân, cineva achită impozite pentru ele.

7. Necesitatea aprobării la consiliul local al unui regulament de salubrizare în primăria Criuleni.

8. Investiții capitale în dezvoltarea întreprinderii municipale, în dezvoltarea resurselor umane de la această întreprindere, care să fie pregătită pentru a presta servicii variate și să genereze venituri pentru oraș. Plopii tăiați s-au dus la cel care a fost mai pregătit la momentul de față să preia asemena comandă.

9. Necesitatea transportului orășenesc

10. Reparația străzii Viilor, în așa fel ca apele de pe ea să nu vină pe bulevardul Biruinței

11. Activizarea cetățenilor și tinerilor pentru implicarea lor în amenajarea orașului

12. Amenajarea bulevardului Biruința.

Idei importante vociferate în timpul consultărilor publice:

Anatol Grajdian, specialist principal Inspecția Ecologică Criuleni: 50 % din lista de priorități sunt legate de probleme de protecție a mediului și sănătății omului. În legea ecologică scrie că pentru implementare au prioritate acele proiecte, care sunt îndreptate spre protecția sănătății omului. În opinia mea, prioritare sunt apeductul și canalizarea. Fără ele nu vom putea construi străzile și restabili trotuarele. Aceste proiecte sunt de durată lungă, costisitoare. Primăriile Corjova, Măgdăcești, Hârtopul Mare au întrecut or. Criuleni la construcția de apeduct și canalizare, alte proiecte de îmbunătățire a mediului. Ministerul Mediului susține cu sume esențiale aceste proiecte, Fondul Ecologic are suficiente resurse pentru asta. Platforma de gunoi de la Hrușova prevede stocarea gunoiului doar de la 7 primării, printre care Criuleniul nu se află; nu se numește gunoiște, dar stație de transfer, unde gunoiul va fi pregătit pentru evacuare la uzine de reciclare. Pentru întreg raionul Criuleni este nevoie de cca 3 astfel de stații. Proiectul prevede lichidarea tuturor gunoiștilor autorizate, și va rămâne un teren pentru deșeuri biodegradabile. Problema se va mișca din loc după ce în RM va fi adoptată o lege capitală a deșeurilor.

Anatol Stăvilă, șeful secției investiții, CR Criuleni: ”Susțin prioritățile – apeductul, canalizarea și utilizarea gunoiului. Sistemul de canalizare necesită și un sistem de epurare a apelor reziduale. Ca specialist, afirm că sistemul de purificare de la Onițcani n-o să lucreze niciodată. Rămăsese alocarea a 5 mln de lei pentru finalizare, dar costurile au crescut între timp, deja este necesar să mai fie alocate 12 mln de lei. Acum iar se discută reproiectarea și ducerea colectorului la Vadul-lui–Vodă, ceea ce va duce iar la scumpirea proiectului dat. Părerea mea: primăria Criuleni trebuie să insiste să avem stație de purificare a orașului. Lângă stadion avem colectorul, acolo se poate de instalat o stație cum mulți dintre noi am văzut în Europa, care nu miroase, apa curată de varsă în Nistru. Utilajul procurat pentru sistemul de purificare de la Onițcani deja de 10 ani stă în depozit, el este învechit.

Mihail Colesnicenco, jurist în primăria Criuleni: ”Sunt ferm convins că am o soluție, pot și îmi asum redirecționarea apelor de la intersecția celor trei străzi (Coșevoi, Victoriei, Neaga) spre pârăul, ce duce apele izvorului spre Nistru. Alte ape nu au de unde se aduna pe bulevard. Încredințați-mi mie problema asta! Să spunem că vom avea întotdeauna apă, pentru că plouă mereu, ar însemna să nu întreprindem nimic. Altă propunere: declar acum public despre fondarea unui Club Ecologist. Vă invit pe toți să aderați la acest club. Aștept sunete din partea celor, care doresc să se implice”.

Dumitru Simon, primar: ”Există o practică în unele orașe, de a fi creat un fond comunitar, pentru a contribui la realizarea inițiativelor ong-urilor locale, a grupurilor de inițiativă a cetățenilor, a organizațiilor de tineret. Voi pune în discuție crearea unui asemena fond și în or. Criuleni. Din acest fond comunitar am putea finanța cu până la 25 % din cost proiecte de amenajare, înaintate de cetățeni, susținute de cetățeni, inclusiv, financiar. Cu acest fond am putea efectua lucrări cum ar fi sădirea parcurilor, instalarea băncilor și urnelor, reparația fântânilor, alte lucrări ce țin de aspectul orașului și în același timp nu necesită surse enorme, dar mai multă implicare”.

FCO_BCG_MAST_PS_BW

Consultările publice au fost organizate în cadrul proiectului  „Sporirea transparenței investițiilor capitale publice prin consultarea propunerilor cu locuitorii comunităților”, implementat de către Asociaţia Presei Independente şi finanțat de Ambasada Marii Britanii la Chișinău din Fondul pentru Bună Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poyiţia Guvernului Britanic. poza_1

 

Text: S. Cernov, imagini video de Gh. Motricală

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *