Un antreprenor cere reeşalonarea datoriei faţă de primărie pentru patru ani

Pe data de 18 iulie, în şedinţa extraordinară a Consiliului Orăşenesc Criuleni, 10 din 16 consilieri prezenţi au votat pentru iniţierea elaborării unei decizii prin care să se permită SC „Senalcom” SRL, administratoarea spaţiului comercial din intersecţia str. Biruinţa şi Ştefan-cel-Mare, să achite eşalonat datoria faţă de bugetul local, care s-a format prin neachitarea taxei de piaţă în anii 2013-2016.

P90718-101305 (2)

Pe 3 iulie 2019, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) a emis o încheiere definitivă prin care SC „Senalcom” SRL trebuie să achite în beneficiul Primăriei Criuleni suma de 107 100 lei în calitate de taxă de piaţă pe care întreprinderea nu a achitat-o pe parcursul anilor 2013-2016, ca urmare a impunerii obiectului cu taxă de piaţă, or, spaţiul comercial „corespunde prin organizare unei pieţe”. Antreprenorul a adresat însă consiliului un demers, pe data de 12 iulie 2019, prin care explică că nu are suficiente resurse ca să achite datoria integral, dar ar putea achita în rate câte 2 mii de lei lunar. După calculele primarului, Dumitru Simon, care a prezentat demersul în şedinţa consiliului, dacă consilierii decid să accepte condiţia datornicului, bugetul va încasa suma în mai mult de patru ani.

Motivul formării datoriei – „ în 2013 nu era piaţă”, în 2017 deja e piaţă

Datoria respectivă s-a acumulat în urma faptului, că directorul SC „Senalcom” SRL Sergiu Plămădeală, cerea consiliului, printr-o cerere depusă de dânsul la 10 februarie 2013, ca centrul comercial să fie înclus în lista plătitorilor de taxe locale drept „tarabe şi gherete comerciale ușor demontabile cu numerele cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX şi XXXXX, amplasate în orașul Criuleni”. Consiliul Orăşenesc Criuleni însă, la 15 aprilie 2013 a emis decizia nr.3/14 ,, Cu privire la includerea unor agenți economici în lista plătitorilor de taxe locale pentru unitățile comerciale” începând cu 1 martie 2013, pentru obiectul gherete metalice ușor demontabile şi tarabă, cu taxa de piață de 35 lei pentru un metru pătrat anual, iar pentru fiecare gheretă, tarabă cu taxa pentru unitățile comerciale de 2 000 lei anual”. În judecată, reprezentantul primăriei a invocat, iar instanţa a acceptat (fragment din încheierea CSJ) că „conform art. 12 alin. (1) al Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, se confirmă faptul că SC ,,Senalcom” SRL corespunde specificului organizării comerțului în piețe… Instanţa de apel a subliniat că terenurile nominalizate, situate în XXXXX, sunt amenajate ca zonă unde se comercializează produse și servicii prin intermediul unităților comerciale amplasate în perimetrul acestora. Deci, terenurile sunt amenajate ca piață, deși juridic nu au deținut acest statut până în anul 2017, faptul confirmat şi prin Nota informativă privind colectarea probelor de audit în cadrul auditului bugetului şi gestionării patrimoniului public din or. Criuleni pe anul 2014.”

Consilierii au dezbătut cererea antreprenorului în comisia economico-financiară.

„La comisia financiară am decis că datoria să fie achitată timp de doi ani de zile” – a spus Mihai Sclifos-junior, consilier.
„Vă propunem să achitaţi tranşă lunară patru mii de lei – aşa s-a discutat la comisie. Valoarea banilor de azi nu va fi aceeași peste cinci ani de zile” – invoca argumentul său Irina Rapeşco, membră a aceleiaşi comisii.
Tatiana Canţîr, secretarul consiliului, i-a informat pe aleșii orașului, că petiţionarul are dreptul să ceară reeşalonarea (a invocat Codul de Executare şi Codul Civil), şi a cerut consilierilor să-şi exprime clar poziţiile şi să detalieze procesul de plată, aşa încât să poată pregăti proiectul deciziei, pe care-l va propune pentru votare la şedinţa din august. Ulterior, consiliul urmează să împuternicească primarul să semneze o tranzacţie cu debitorul, în condiţiile indicate de consiliul orăşenesc.
„Noi am pierdut la toate instanţele numai din pricina că nu am contestat la timp, timp de o lună, decizia consiliului (prin care sunt taxaţi cu taxa de piaţă). Nu m-am adresat la primărie niciodată pentru vreo facilitate oarecare. Dar puteţi să mă întrebaţi: dar ce-aţi făcut pentru primărie? Nu m-am eschivat niciodată de la cerinţele, propunerile, doleanţele primăriei, să ajut cu ceva, să fac ceva. Eu ce-am făcut? Mătincă nimeni nu ştie despre asta, poate cei care au fost atunci consilieri… Eu am câştigat personal, şi am luptat pentru asta, când primăria a emis decizia ilegală de a construi uzina de deşeuri, care trebuia să fie pusă la Harunca…. Criuleniul, datorită mie, a rămas fără uzina ceea, care era să fie o catastrofă pentru Criuleni. Toate acestea s-au făcut cu cheltuieli enorme, dl Onișciuc mi-a strâns mâna puternic şi mi-a spus „mulţumim”, de fapt a spus că dacă ceva la consiliu, apropie-te, noi o să ne străduim. De atâta mă apropii cu unica rugăminte. Banii aceştia sunt ca un fel de cadou de la mine, vă spun aşa cum este. Eu nu mă eschivez, eu o să plătesc” – a explicat Sergiu Plămădeală motivul cererii dumisale.
Alexandru Şapovalov: „Cu adevărat, e meritul lui, că el tot a participat la licitaţie, dar a pierdut. Și a fost meritul lui, că nu ne aduce nimeni 96 de tone de gunoi (în jur de 6-7 t pe zi duce Comunservice), şi el s-a implicat atunci în procesul acesta, s-a înţeles, a vorbit şi a câştigat procesul. Poate cu adevărat îi facem un favor, să venim şi noi în întâmpinare şi să-l susţinem”.
Mihai Sclifos senior, a avut o întrebare către cetăţeanul Plămădeală: „Vă place că arde Harunca în fiecare zi şi tot fumul de acolo e pe oraş? De acolo de unde v-aţi luptat să nu fie uzina?”. În replică S. Plămădeală a spus că „mata ştii ce trebuia să fie, era să fie ceva straşnic”.
Ludmila Neculcea, contabila întreprinderii SC „Senalcom” SRL, a explicat reporterului, că din 2017 unitatea comercială a acceptat statutul de piaţă şi achită taxele respective, pentru că s-a schimbat legea cu privire la patente, care le permitea comercianţilor să-şi prelungească documentele permisive numai dacă demonstrau că au un loc de muncă la tarabele din pieţe.
S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *