Tot mai mult decât nimic

Cabinetul de miniștri a aprobat, la 31 iulie 2020, în ședință de Guvern, Regulamentul de acordare a compensațiilor pentru a acoperi parțial prejudiciile din sectorul agricol cauzate de calamitățile naturale.

Griu

 

Până la 18 septembrie 2020 păgubiții pot depune dosarele de solicitare a compensației la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care își desfășoară activitatea prezentând următoarele documente obligatorii:

· a) cererea de acordare a compensației;

· b) declaraţia, pe propria răspundere, privind completitudinea dosarului și veridicitatea informaţiei înscrise în documentele prezentate;

· c) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;

· d) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arendă;

· e) copia Actului de constatare a pagubelor pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă sau grindină;

· f ) copia primelor 8 file din Pașaportul Proiectului de înființare a plantației horticole sau copia schiței de proiect în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun.

· g) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;

· h) copia Actului de înființare a plantației perene, întocmit conform legislației.

Regulamentul stabilește modalitatea de recepționare și examinare a dosarelor, inclusiv stabilirea și acordarea compensațiilor din Bugetul de Stat prin intermediul AIPA.

M i n i s t r u l A g r i c u l t u r i i , Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, spunea că „Comisiile teritoriale au inspectat suprafața afectată de aceste calamități, constatând că aceasta constituie peste 250 mii ha de culturi agricole. Prezentul proiect are scopul de a reglementa procesul de acordare a suportului financiar de stat pentru compensarea parțială a pierderilor, suferite de producătorii agricoli, ca urmare a înregistrării secetei (la culturile cerealiere de toamnă) și căderilor de grindină (la culturile horticole) din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural -100 mln lei și 100mln lei din Fondul de subvenționare a agriculturii. Compensația va fi acordată pentru câmpurile de culturi cerealiere din prima grupă, afectate de secetă, în măsură de 60% și mai mult, precum și pentru culturile horticole, afectate de grindină, în măsură de 60% și mai mult.”.

În raionul Dubăsari au fost compromise de secetă în proporție de 60-90 la sută 3988 ha de grâu, orz și rapiță. Valeriu Popusoi, șef Serviciul cadastru din cadrul Secției agricultură și cadastru, ne-a comunicat că recolta obținută a constituit 25-30 la sută din așteptări, oscilând în jurul la o tonă de boabe la hectar. A fost afectată și baza semincieră, astfel că pentru a purcede la semănatul de toamnă plugarii sunt nevoiți să caute semințe în alte părți.

Spic

”Câmpurile vor fi semănate, că nu renunță plugarul la pământ – zice Valeriu Popușoi, – dar cu mari sacrificii din partea agricultorilor, căci și culturile de grupa a doua (porumb, floarea-soarelui) sunt afectate de secetă. De altfel, în pagubă sunt și proprietarii de plantații multianuale, căci, cca 107 ha de livezi și vii au înghețat, dar statul pentru ei nu prevede nici un ajutor, luînd în considerație numai pierderile provocate de grindină și secetă”.

În raionul Criuleni de această compensare ar trebui să beneficieze, conform actelor de constatare la fața locului întocmite de specialiștii Direcției agricultură și cadastru, 75 producători de grâu, orz și rapiță, deși înghețul i-a prejudiciat și pe viticultori, livădari. Suprafața compromisă era de 6107, 63 hectare. Pentru a redresa cât de cât situația,1541,5 ha de semănături au fost reînsămânțate cu porumb și floarea soarelui.

La Hârtopul Mare, SRL ”SchitAgromex”, bunăoară pe o suprafață de peste 300 ha, a semanat floarea soarelui, la Dubăsarii Vechi, SRL ”Agroelios” pe 200 ha – porumb.

Nicolae Sprîncean, liderul SRL ”SchitAgromex”, zice că orice ajutor din partea statului e binevenit, deși pierderile sunt colosale: ”Din 1986 activez în agricultură, au fost ani diferiți, dar ca anul acesta nu am mai văzut. Îngheț, secetă, grindină. Investiția numai în rapiță, a depășit trei milioane lei.(N.R: Compensația ar fi de 300000 lei). Am avut și contract de asigurare de îngheț pentru rapiță, dar nu am fost atent la un detaliu, că se specifica ”îngheț de iarnă”, nu de primăvară. Acum recomand tuturor înainte de a semna un contract de asigurare, să se consulte cu un jurist. Un hectar de porumb de semințe a costat 30 mii lei. Sunt pierderi serioase, dar oricum pregătim câmpurile pentru semănatul de toamnă, folosind rezervele, inclusiv de semințe din anii trecuți. Că vorba ceea, când a fost frumos și bine nu ne-am lăudat la nimeni, iar din 2004 până în 2019 au fost ani relativ buni pentru agricultură. În anul acesta , însă, chiar și profesorul Leonid Meizer, cu care conlucrăm de ani buni, plângea de jalea pământului, afirmând că în 68 de ani de experiență nu a mai văzut așa calamități.”

Speranța agricultorilor că vor lega tei de curmei cu roada culturilor din grupa a doua se topește pe zi ce trece, iar nădejde în ajutorul statului e ca într-un cui de tei. ”Nu toate pierderile vor fi acoperite, de aceea se va majora subvenţionarea primei de asigurare de la 50 la 70%, ca agricultorii să se asigure singuri, iar statul să susţină doar o parte din cheltuieli” – afirma Prim-Ministrul Ion Chicu în cadrul ședinței cabinetului din 31 iulie.

Elena Chiriac

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *