Tot mai aproape de cetățeni

Interviu cu dna Stela Macari, deputată în Parlamentul Republicii Moldova.

-  Stimata dna Macari, aveti o relaţie specială cu oamenii din r. Criuleni,  or, aşa cum aţi declarat la una dintre întrevederi cu alegătorii, ati mers la Criuleni mai des decât în satul de baştină, în ultima perioadă. Cu ce doleanţe vi se adresează oamenii atunci când vă cer audienţa? Ce îi doare şi ce nevoi reclamă, sau poate ce bucurii împart cu Dvs?

84357692_704098443459694_8227637217065959424_n

- Fiind deputată la primul mandat aleasă pe circumscripția națională în baza votului reprezentării proporționale, conștientizez importanța implicării personale în activităţile organizaţiilor teritoriale şi locale, indiferent de amplasarea geografică sau de circumscripţie. Este adevărat, motivul pentru care în ultima perioadă merg mai des în raionul Criuleni decât în satul meu de baștină, este faptul că Platforma DA mi-a încredințat să coordonez echipele locale din Criuleni și Dubăsari şi să asigur legătura dintre acţiunile şi activităţile planificate de Biroul Politic al Platformei DA, a carei membră sunt, cu activităţile din teritoriu. Acest lucru mă leagă enorm sufleteşte, îmi dezvoltă un atașament puternic față de oamenii buni din localităţile respective.

Despre doleanţele cetățenilor pot să vă spun că acestea sunt elementare, ele ţin doar de un trai decent şi nu depăşesc niciodată bunul simţ. În cadrul audienţelor cetăţenilor cel mai des discutăm despre probemele dure de ordin social-economic cu care se confruntă oamenii de la ţară. Majoritatea cetățenilor care vin în audiență sunt pensionari, oameni care sunt condamnați în Republica Moldova la sărăcie sau la o continuă luptă pentru supraviețuire. Printre cele mai abordate subiecte sunt pensiile primite de la stat, prețul prea mare al serviciilor comunale, permanenta penurie de medicamente și produse alimentare, procurarea cărora încape cu greu în devizul de cheltuieli pe care şi-l pot permite pensionarii în Republica Moldova. Evident că doleanțele sunt diverse, dar toate dureroase, pentru că instituţiile statului nu funcţionează şi există multă corupţie şi birocraţie în mai toate domeniile.

Spre exemplu, din discuțiile purtate cu o locuitoare a satului Dubăsarii-Vechi, care a activat peste 50 de ani în domeniul cercetării pedagogice, desfășurând și muncă de voluntariat pentru persoanele cu dizabilități, am aflat că pentru titlul onorific de „Om emerit” ea primeşte un spor lunar în mărime de 50 lei (de la 1 ianuarie 2020 – s-a majorat la 200 lei). În opinia mea, această sumă, mai mult decât simbolică, atestă un dezinteres profund al statului pentru cei care și-au dedicat o mare parte din viață domeniului educațional.

O altă problemă persistentă este lipsa condițiilor elementare pentru persoanele cu dizabilități. Am abordat probleme de genul compensaţiilor extrem de mici oferite acestor persoane, despre dificultățile întâmpinate în cazul solicitării sejurului sanatorial oferit de stat, problema fiind relevantă şi pentru oamenii în etate. Pentru a beneficia de foile de tratament, o persoană cu dizabilități sau de vârstă înaintată are nevoie de un însoțitor, iar însoțitorul trebuie să achite, la rândul său, un anumit procent din costul biletului. Pe lângă toate acestea, perioada de așteptare este una mult prea mare.

Subiectul care suportă cea mai mare critică îl constituie salarizarea funcționarilor publici din cadrul primăriilor. Din cauza salariilor mici și neatractive (spre exemplu, ale contabilului sau ale inginerului cadastral), foarte puțini dintre tineri aleg să activeze în cadrul primăriilor în calitate de funcționari publici după absolvirea facultății. Luând în calcul tendința imigraționistă, majoritatea tinerilor se orientează spre meserii şi profesii cotate la nivel internațional care pot fi practicate ușor și peste hotare.

În același timp, salariații tineri resimt ca injustă diferențierea salariilor în funcție de vechimea în muncă, fără a se lua în calcul meritele personale. În Republica Moldova există această discriminare: avem angajați care nu s-au remarcat cu nimic mai mult decât cu vechime mare în muncă, dar au salarii mult mai mari decât tinerii merituoşi.

Cetăţenii semnalează şi probleme de mediu şi salubrizare, în mod special de gunoiștile neautorizate existente în localități, lipsa tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor și lipsa utilajelor pentru transportarea acestora. În contextul abordării situației mediului înconjurător, aș dori să accentuez starea dezastruoasă a Izvorului Putna din satul Onițcani, considerat un Monument al Naturii protejat de către stat. Cu toate că acest izvor reprezintă o sursă de alimentare cu apă pentru toți locuitorii raionului Criuleni, acesta necesită investiții enorme și lucrări de renovare în vederea valorificării infrastructurii de turism și agrement din localitate. În acest sens, dl Veaceslav Vatamaniuc, arhitect-șef al raionului Criuleni, mi-a prezentat un proiect elaborat încă în 2010, ce ar fi transformat acest izvor într-o mândrie regională, însă din păcate până în prezent nu au fost găsite resursele necesare.

image (1)

La Izvoarele din Onitcani, cu localnicii şi consilierii locali

Desigur, în cadrul audienţelor oamenii îmi vorbesc cu preponderenţă despe problemele lor, dar sunt şi cazuri când îmi împărtăşesc bucurii.  În fiecare zi de luni când organizez audiențele, mă motiveată faptul că oamenii mă aşteaptă cu speranţă şi bunăvoinţă, confirmându-mi de nenumărate ori că alți deputați trec foarte rar pe la ei. În cazul în care cetățenii au diferite situații problematice sau nu primesc un răspuns satisfăcător de la autoritățile publice competente, aceștia pot formula un demers în adresa mea. În calitatea mea de deputată, mă strădui de fiecare dată să identific, împreună cu cetățenii, metoda optimă pentru soluționarea problemelor. Îmi dau seama că speranțele cetățenilor sunt îndreptate spre capacitatea mea de a ajutora, de a mă implica, de a găsi soluţii şi mă strădui să nu le dezamăgesc așteptările.

În această ordine de idei, consider că toți deputații, indiferent de culoarea politică, ar trebui să desfășoare audiențe cu cetățenii prin toate localitățile Republicii Moldova, pentru a afla cu ce trăiesc oamenii, ce doleanţe şi probleme au. Din funcţia de deputat cunoști adevăratele realități doar prin intermediul audiențelor. Pentru asta mergem în localități, ca să înțelegem toate durerile mici şi mari, care de obicei rezonează cu problemele majore ale societății noastre. Personal, vreau să le mulțumesc cetățenilor că ne ajută în fiecare zi să fim la curent cu realitatea.

83034659_701723297030542_943650511599435776_n

De vorbă cu cetăţenii din s. Dubăsarii-Vechi

-   În calitate de deputată şi membră a fracţiunii Platforma DA, aţi participat la elaborarea mai multor acte legislative, menite să producă efectele aşteptate de cetăţeni. Vă rog să vă refetiţi la activitatea Dvs parlamentară.

- Am să mă refer la câteva iniţiative legislative ale Platformei DA înaintate în Parlament, la elaborarea cărora am participat sau pe care le-am semnat, împreună cu alți colegi din Platforma DA şi le-am susţinut cu votul. Printre cele adoptate se numără crearea Comisiei de anchetă, cu Alexandru Slusari în calitate de Preşedinte, pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. În premieră, oficial, au fost numite grupările oligarhice, care au organizat și au coordonat furtul miliardelor și a fost elucidat cap-coadă procesul devalizării celor trei bănci în perioada 2011-2014. Am susţinut cu votul meu munca Comisiei condusă de colegul Igor Munteanu privind ancheta modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începând cu anul 2013, asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a concesionării Aeroportului Chișinău, privatizării dubioase a „Air Moldova”, concesionării „Gărilor Auto”, privatizării „Tutun CTC”. Au fost documentate și probate factologic caracterele ilicite ale acestor tranzacţii şi adoptate Hotărâri ale Parlamentului cu privire la acţiunile ulterioare recomandate ale organelor de drept, instituţiilor de resort etc. Am votat anularea sistemul electoral mixt pentru alegerile parlamentare; modificarea legii la patenta de întreprinzător (ca rezultat, a fost prelungit pentru încă trei ani termenul de valabilitate a patentelor de întreprinzător pentru comercianții mici, ceea ce asigură venituri pentru circa 9 mii de persoane și familiile acestora). Am susţinut modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, iar ca efect, bugetele satelor, orașelor și municipiilor (cu excepția mun. Chișinău și Bălți) au obținut suplimentar pentru bugetele locale suma de circa 600 mln lei. A fost votată în prima lectură initiativa cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (”legea deoffshorizării”), prin care propunem interzicerea participării la concursurile privind achiziții publice și în parteniriatele publice-private a companiilor din offshoruri. În proces de examinare este şi proiectul de lege cu privire la instituirea moratoriului asupra implementării prevederilor Legii nr.235 din 03.10.2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 01 aprilie 2015. Prin această initiativă se propune instaurarea moratoriului (suspendarea până la epuizarea tuturor căilor de returnare a banilor furaţi de către cei vinovaţi) asupra legii care prevede achitarea în valoare dublă a miliardelor furate de către populație. Am înaintat amendamente la Legea Bugetului pentru 2020, privind creșterea substanțială cu câteva sute de milioane de lei a Fondurilor de Dezvoltare a Agriculturii și Dezvoltării Regionale, a indemnizațiilor pentru veteranii războiului pentru Independență și reabilitarea Cimitirului Eroilor Români, dar aceste amendamente au fost respinse de către majoritatea parlamentară, acceptate fiind alocările suplimentare pentru 20 de primării, care vor avea suplimentar 10 mln lei pentru investițiile capitale. În proces de examinare este şi modificarea proiectului legii pentru completarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”, prin care ne propunem extinderea acesteia pentru raionul Dubăsari în vederea stimulării investițiilor și creării mai multor locuri de muncă.

82683969_2537604023028827_941824600742821888_o

Sunt doar o parte din iniţiativele legislative la care am muncti cu toţi colegii din Platforma DA, dar, cu regret, multe altele au fost respinse de actuala majoritate parlamentară PSRM-PD-Şor. De exemplu propunerea lui Dinu Plîngău de a continua lucrările Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional în iunie 2019, sau propunerea de a adopta Declaraţia privind încetarea dosarelor politice ale persoanelor persecutate de către regimul oligarhic, şi multe altele.

Publicitate politică.

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *