Presografia. Săptămâna instruirii, consultărilor și speranței

Presografia: pulsul vieţii

Ceva timp în urmă , o cititoare ne-a sugerat ideea de a iniţia o rubrică, prin intermediul căreia să plasăm în atenţia publică oamenii de lângă noi, profesionişti din toate domeniile posibile, care să relateze pe scurt experienţele lor din câmpul muncii, trăirile personale şi impresiile asupra evenimentelor zilnice. Am acceptat-o pentru că ne dorim ca oamenii cu diferită experienţă de viaţă, diferite profesii, fie că sunt sau nu formatori de opinie, începători sau aflaţi la odihnă după o carieră bogată, să ne descrie o săptămână din viaţa lor, care să întregească tabloul vieţii în Moldova şi să reflecte realitatea în toate aspectele sale. Sperăm că vom avea suficienţi şi curajoşi doritori de a completa rubrica “Presografia: pulsul vieţii”. Vom căuta şi noi participanţi, dar vom fi bucuroşi şi pentru deschiderea Dvs, în cazul în care veţi manifesta iniţiativa să vă prezentaţi meseria, experienţa, trăirile, opiniile. Ne puteţi scrie la adresa contact@estcurier.md.

Svetlana Cernov

 

Pentru această ediție a acceptat provocarea și să lanseze rubrica Maria Calcatinge (în fotografie), para-juristă și membră a Asociației Naționale a Para-Juriștilor din RM, președintă a AO “Centrul Național de Consultanță și Executarea Documentară”. 

Maria

 

 Luni

E dimineață, ora 7.00. Servesc în grabă cafeluța și plec cu nerăbdare la Chișinău, unde este programat un training cu tema “Monitorizarea alternativă a stategiei naționale de integritate și anticorupție”.Am petrecut o zi alături de cei mai buni formatori – Galina Bostan, președintă a Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC), și Lilia Ioniță, expertă în prevenirea corupției, care au împărtășit din experiența lor, ne-au învățat tehnici de ela-borare a rapoartelor alternative de monitorizare participativă a strategiei, ne-au vorbit despre necesitatea implicării societății civile în activitățile de prevenire a corupției.

După finisarea instrurii verific telefonul – șapte persoane m-au apelat să solicite, probabil, ajutor. Am reușit să ajut un beneficiar să întocmească o somație de solicitare a împrumutului. Misiunea mea cred eu că este una nobilă – de a acorda populaţiei suportul informaţional în ceea ce priveşte legislaţia Republicii Moldova, normele juridice. Mă con-ving că asistenţa în executarea documentară este binevenită pentru toți cetățenii. Am ajuns acasă obosită, dar mulţumită de ziua productivă.

 Marți

O zi obișnuită de muncă în birou. Oamenii se adresează cu diverse probleme, le răspund cu răbdare, acord asistența juridică primară necesară pentru a previni apariția unor litigii de judecată, în urma cărora ar putea avea de suferit. Una dintre beneficiare, căreia în urma divorțului și partajării averii i-a revenit o jumătate din casă, mă întreabă care e, totuși, partea ei de casă. După verificarea actelor am văzut că locuința a fost doar înregistrată la organul cadastral, iar divizarea în natură nu există. Pentru început i-am spus că e necesar să se adreseze la o companie specializată în cadastru și geodezie sau la I.S. “Cadastru” pentru a efectua un proiect de divizare a terenului-proprietate comună, și la un expert-privat licențiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pentru o concluzie dacă este posibil de partajat bunul. Nu-i exclus, că din punct de vedere tehnic, terenul nu poate fi partajat. Dacă totuşi experţii vor constata că e posibil, atunci ei vor da mai multe variante de partajare. Țin să menționez că partajarea poate fi efectuată cu acordul tuturor co-proprietarilor, iar dacă părţile nu au ajuns la un acord comun, atunci urmează adresarea în instanţa de judecată. Trebuie să solicite la  primaria un certificat de urbanism informativ, prin care vor fi stabilite condițiile posibile de partajare.

 Miercuri

O nouă zi, noi evenimente. M-a telefonat o prietenă aflată în Italia şi mi-a spus of-ul său, că nu este așa de bine departe de cei dragi, și m-a rugat să o ajut să solicite actele fiicei sale şcolăriţe, ca să o ia definitiv cu ea. Sigur, m-am dus la școală, iar directoarea uimită mă întreabă: “Cum așa pleacă?!”. Aceasta este drama Republicii Moldova – tot mai mulți pleacă, pierdem viitorul…

Ajung la serviciu. Am finisat de scris un concept de proiect de încurajare a femeilor de a se implica în viața publică-politică la toate nivelurile și a soluționa problemele comunității prin prisma egalității de gen.

 Joi

Iarăși serviciu, consultații… O doamnă disperată cere ajutor. Ea locuiește cu soțul în Italia, acesta este foarte violent și o bate, întreabă cum poate obține divorțul, iar copii sa rămână cu ea? Îi răspund, că în situația ei urmează să se adreseze cu o cerere de chemare în judecată    privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor. Cererea de chemare în judecată trebuie să o depună în cance-laria instanței de judecată în trei exemplare, sau o poate expedia printr-o scrisoare recomandată, însoțită de un aviz de recepție și confirmă recepționarea cererii de către instanța de judecată. O avertizez că un exemplar al cererii de chemare în judecată și anexelor trebuie să rămână la dumneaei şi îi descriu mai departe toată procedura, inclusiv ce documente are de pregătit şi de anexat, reguli şi riscuri dacă nu le respectă. Întrucât e vorba şi de viaţa copilului minor, o informez că în cererea de chemare în judecată urmează să indice autoritatea tutelară, reprezentantul căreia va veni acasă și la pârât să verifice condițiile de trai. Ulterior, autoritatea tutelară întocmește un raport pe care îl prezintă instanței de judecată (judecătorului) care examinează cauza. La adoptarea hotărârii, instanța de judecată decide cu care dintre părinți să stabilească domiciliul copilului minor. Acesta trebuie să ia în considerare mai mulți factori, printre care interesul major al copilului minorului, veniturile părintelui cu care va locui copilul, existenţa unei locuințe, dovada veniturilor oficiale, care dintre părinți se ocupă de fapt de creșterea și educația copilului, este sau nu în stare părintele dat să-și asume asemenea obligații, precum și alți factori.

Următorul beneficiar e supărat că notarii nu-i primesc cererea de deschidere a succesiunii şi întreabă cum poate des-chide procedura de succesiune după decesul tatălui. Codul Civil nou este o provocare atât pentru cetățeni, cât și pentru notari – mecanismul nu este clar. Acest Cod Civil din 01.03.2019 include  modificări semnicative, instituie o nouă Carte – Moștenirea, care cuprinde dispoziții tradiționale și statornicite de divizare a moștenirii în cea legală și testamentară, de determinare a capacității succesorale, precum și a nedemnității de a moșteni. La fel, este reglementată competența în materie de moștenire, statutul juridic al moștenitorului, custodia masei succesorale etc. În acest context abilitarea juridică a cetățenilor este primordială, or, unui om simplu îi vine extrem de greu să înţeleagă logica legiuitorului şi să o aplice pe propria situaţie…

Vineri

Ziua de vineri a început alături de 80 de femei-lidere din diverse regiuni ale Republicii Moldova, la un atelier de instruire al Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”. la Chișinău, Proiectul „Women 4 Leadership” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION CONTACT-Cahul, în parteneriat cu UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor) finanțat de Suedia, și contribuie la abilitarea femeilor pentru participare în proce-sele decizionale la nivel local și național.

În această zi minunată, cu oameni frumoși la chip și la suflet, am acordat un interviu despre motivația mea de a participa la acest training.

 Sâmbătă

Continuăm Instruirea „Abilitarea femeilor pentru participare în procesele decizionale”, învățăm lucruri deosebite care mă vor ajuta să încurajez femeile să preia rolurile de lideri în comunitatea lor .

Avem parte de cei mai profesioniști formatori care ne ghidează după un program bine gândit, combinat cu teorie și exerciţii practice.

Seara am ajutat o colegă să-și deschidă o pagină Facebook, pe care a spus că o va utiliza pentru o comunicare mai eficientă cu diverși actori ai societății.

Iar la final am petrecut o seară perfectă alături de colegele de la Cahul și-am încheiat cu o discuție de suflet despre viață.

Duminică

După micul dejun continuăm activitățile Academiei de Liderism. Începe ziua cu jurnalista Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă, cu care am simulat un interviu. Mă bucur foarte mult că anume în acest program am posibilitatea să acumulez experiență, cu participante acti-ve care au o experiență vastă, și sunt destul de motivate ca să ia o inițiativă și să se implice foarte activ nu doar în lucruri cotidiene, dar și în politică. Politică facem toți, este viitorul nostru, și doar așa putem contribui la creșterea democrației în RM.

Seara discutăm cu fiul ultimele evenimente din săptămâna aceasta de iunie. Constatăm că suntem ambii bucuroşi că a luat sfârşit această săptamână atât de bogată în tot felul de evenimente.

 

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *