Salubritatea și ecologia unei localități: problemă nu doar a Autorităților Publice Locale, ci și a fiecărui locuitor

Pe 7 martie 2018, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Izbiște. În debutul primăverii și în ajunul sărbătorii tuturor femeilor, ședința a început cu o urare de bine și un mărțișor din partea primarului Ion Plămădeală pentru toți consilierii locali și în special pentru cele două doamne din consiliu, care s-au învrednicit de o felicitare deosibeită.

Iybiste

Gunoişte neautorizată în Izbişte. Foto de autor.

Judecând după multitudinea problemelor și întrebărilor din agenda ședinței, se aștepta ca ședința să fie de durată, cu multe dezbateri, precizări și propuneri. Printre întrebările incluse în ordinea de zi au fost: executarea bugetului primăriei pentru anul 2017; alimentarea copiilor din familiile social-vulnerabile clasele gimnaziale; defrișarea unor arbori de pe teritoriul Gimnaziului, ce prezintă pericol public; cu privire la perioada de pășunare; rectificările bugetului primăriei și decshiderea liniilor bugetare; cu privire la arendarea unității de transport a primăriei etc.

Cele mai mari discuții și precizări au parvenit vizavi de proiectul de decizie privind salubritatea și situația ecologică a localității pentru anul 2018. Aici consilierii au intervenit pe rând cu discursuri și propuneri ce țin de cele trei gunoiști ale localității, înverzirea localității etc.

Consilierii locali, au căzut de comun acord că amenajarea și îngrijirea gunoiștelor trebuie efectuată de mai multe ori pe an, dar asta ar însemna cheltuieli suplimenare din bugetul primăriei. Ba chiar e binevenit și lunar de deblocat căile de acces spre locurile special amenajate de depozitare a deșeurilor fiindcă localnicii nu conștientizează în întreaga măsură faptul că de ei depinde curățenia localității.

Au fost propuneri chiar de creat un serviciu special de evacuare și depozitare a deșeurilor cu arendarea unei unități de transport și angajarea cătorva muncitori care vor fi responsabili de evacuarea organizată de la fiecare gospodărie în parte. Și sigur acest serviciu să fie inclus într-o eventuală factură spre achitare de fiecare gospodărie.

Veaceslav Stănilă, consilier local, s-a referit la faptul că cunoaște îndeaproape problema gunoiștei din partea de Vest a localității, cea de la Zdoroca. El a menționat că nu o dată a vorbit cu cei ce locuiesc în preajmă, privind depozitarea corectă, dar recunoaște că nu poate controla pe deplin situația. „Lumea este conștientă doar dacă i se face observație direct, iar atunci când nu îl vede nimeni nu mai contează ecologia localității”- a concis consilierul.

Au fost propuneri chiar să fie întăriți câte doi consileri să supravegheze fiecare gunoiște în parte, astfel ca să fie mai bine monitorizată situația. Dar această supraveghere nu prea a ameliorat situația în anii precedenți.

Au fost aduse și reproșuri privitor la faptul că în 2017, gunoiștele au fost amenajate de insuficiente ori. La rândul său primarul a menționat că nu este vorba de prea multe deșeuri casnice depozitate de localnici, ci de faptul că cel mai des aceste deșeuri sunt depozitate haotic în afara locurilor special amenajate și chiar blocând orice cale de acces spre acestea. Și cel mai important că deja după câteva zile de amenajare haosul e la loc, acces spre gunoiști blocat de cei care primii depozitează gunoiul. Și chiar au fost tratative cu gospodarii proprietari de tehnică ca să fie angajați pentru a avea grijă de evacuarea și depozitarea deșeurilor, dar fără rezultate.

În final s-a decis ca gunoiștele să fie amenajate de cel puțin 2 ori pe an, dar și asta se subînțelege că nu rezolvă în totalitate problema. Desigur au fost și discuții vizavi de amendarea persoanelor care aruncă gunoiul în locuri neamenajate sau intenționat blochează calea de acces în interiorul gunoiștelor. Anul trecut primăria chiar a mobilizat polițistul de sector pentru a supraveghea acest proces, au fost puse inscripții cu atenționarea respectării legii și păstrării curățeniei, dar nici acest lucru nu a influențat în măsura așteptată situația. Au fost propuneri chiar de lichidare a acestor gunoiști, dar aceasta nu este o soluție pentru localnici care pur și simplu nu au altă alternativă.

Consilierul Anatolie Dobrovolschi, a propus ca să fie creat un serviciu local, pentru arendarea unei unități de transport și angajarea unui lucrător care va avea grijă de evacuarea și depozitarea corectă a deșeurilor, iar primăria, la rândul său, să intervină ori de câte ori va fi nevoie de amenajare, deblocare. Acest serviciu să fie taxat reieșind dintr-un calcul al  cheltuelelor și pus parțial pe seama locuitorilor.

Propunerea de a merge în localitățile vecine Hârtopul Mare, Ustia etc. a fost înaintată de Verdeș Boris, și anume pentru a efectua o vizită de documentare referitor la rezolvarea respectivei probleme în aceste localități și de a vedea avantajele unui serviciu organizat de evacuare a deșeurilor.

Primarul a adus la cunoștință că și anul acesta va avea loc tradiționala acțiune benevolă de înverzire a localității, vor fi aduși puieți de la pepinierele ocolurilor silvice. La acest act de voluntariat va fi mobilizată comunitatea, elevii, angajații primăriei, consilierii. Dar e regretabil faptul că acest efort nu are efecte vizibile de la an la an. De multe ori aceiași arbuști sădiți erau deteriorați de animalele domestice lăsate fără supraveghere de către săteni, sau pur și simplu erau rupți peste o jumate de oră de înşiși cei care i-au sădit.

În final, după o oră și un sfert de discuții doar pe această întrebare, s-au alocat circa 15 000 lei pentru amenajarea gunoiștelor de 2 ori pe an, s-a luat act propunerea de a găsi și a plăti o persoană care să fie responsabilă de organizarea evacuării deșeurilor, iar consilierii, fiecare conform sectorului în care locuieşte, să supravegheze depozitarea deșeurilor în apropierea nemijlocită a gunoiștelor.

Însă educația ecologică și buna conștiință a locuitorilor este o problemă ce nu poate fi votată sau impusă, ci necesită un proces educațional, lucru meticulos pe parcursul mai multor ani…Şi e necesar cât mai urgent de început lucrul în această direcție.

Alexandru Rusu, s. Izbişte

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *