Promotor al valorilor literare autohtone

La 15 februarie a.c. academicianul Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova, Haralambie Corbu a împlinit 85 de ani. Aproape 63 dintre ei, au fost ani de căutări ştiinţifice şi de muncă istovitoare, dar fructuoasă.

E cunoscut ca istoric şi critic literar, eseist şi publicist. Este autorul a peste 600 de publicaţii, 15 volume proprii, vre-o 15 de cărţi îngrijite de el şi circa 500 de studii, articole şi recenzii…Toate acestea fiind dovadă a hărniciei şi activităţii rodnice a savantului.

Corbu 1

Haralambie Corbu (wikipedia.ro)

Să enumerăm câteva crâmpee din opera academicianului: „Dramaturgia lui V.Alecsandri”, „Omagiu lui Creangă”, „În lumea clasicilor”, „Scriitorul şi procesul literar”, „Deschideri către valori”…

Este atât de voluminoasă opera lui H. Corbu, că este imposibil să ne expunem în acest articol. Născut în 1930, în com.Dubăsarii Vechi, azi raionul Criuleni, îşi face studiile la început la şcoala primară din sat în anii 1936-1940, mai apoi a urmat şcoala pedagogică din Călăraşi (1944-1947), facultatea de filologie a Institutului Pedagogic din Chişinău (1947-1951). Face doctoratul la Institutul de Literatură Mondială „Maxim Gorki” din Moscova. Se întoarce la Chişinău unde îşi continuă activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie, limbă şi literatură a Academiei de Ştiinţe.

În anii copilăriei micul Corbu a avut fericirea să-l întâlnească la şcoală şi pe stradă pe astronomul A.Donici, care trăia şi activa în Dubăsarii Vechi. Elevul Haralambie nu putea să prevadă că peste ani şi el va deveni savant, dar nu în studierea stelelor, ci în domeniul istoriei literaturii şi activităţilor clasicilor români, că el va semna preţioase informaţii despre vestitul astronom cu renume mondial. Nu bănuia că va fi a doua personalitate importantă după N. Donici din satul Dubăsarii Vechi.

Sătenii sunt mândri că în satul lor au trăit şi au plecat în zbor ştiinţific aceşti doi savanţi. Cei mai mândri sunt elevii Şcolii Primare din sat, şcoala ce poartă numele „H.Corbu” şi liceenii liceului „N. Donici”. Peste ani aceşti vestiţi savanţi au revenit la vatră prin numirea acestor intituţii. Să ne cunoaştem, deci, pământenii, să le studiem activitatea. Grigore Vieru, în una din poeziile sale, spunea:

„Ce munte şi floare

Născutu-i-a oare?

Ce lapte de vrajă

Sorbit-au în faşă?

Bărbaţii Moldovei!

Ei pe unde păşesc,

Văi înfloresc,

Şi pe unde privesc,

Fântâni izvorăsc

Bărbaţii Moldovei!

Cu adevărat: atâţi bărbaţi demni a avut şi are Basarabia!

Elena Casian, profesoară de istorie şi literatură română, pensionară, s. Dubăsarii Vechi

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *