„Privamed” nu va mai deservi pacienţi în raionul Criuleni

La 2 octombrie, 2014, consilierii raionali au abrogat propria lor decizie din 14.12.2012 „Privind delimitarea juridică a Centrului de Sănătate Hârtopul Mare din componenţa IMSP Centrul Medicilor de Familie Criuleni şi trecerea în gestiunea economică la „Privamed” SRL”.

În nota informativă aferentă proiectului deciziei, Diana Rusu, jurist şi secretar al grupului de lucru, constituit pentru a studia cauza multiplelor plângeri din partea locuitorilor din satele Hârtopul Mare, Hârtopul Mic, Işnovăţ, Râşcova privind calitatea serviciilor medicale, precizează că antreprenorul nu şi-a îndeplinit, practic, nici o obligaţiune contractuală. Diana Rusu informa consiliul despre următoarele: „Din toate obligaţiunile asumate de directorul SRL „Privamed” privind fortificarea bazei tehnico-materiale şi dotarea corespunzătoare a instituţiilor medicale, a fost atins doar un singur obiectiv şi anume, au fost instalate ferestre din termopan la Hârtopul Mare, în rest toate instituţiile medicale, precum Hârtopul Mic, Işnovăţ şi Râşcova au rămas fără modificări. Oficiile medicilor de familie au rămas la încălzirea cu sobe, care nu sunt efective pe suprafeţe mari. Nu au fost întocmite documentele de rigoare care reglementează un parteneriat public – privat (statut, regulament, contract, etc), nu a fost evaluat personalul şi nu s-a elaborat planul de stimulare a personalului”.

Comisia a mai stabilit şi abateri de ordin patrimonial, de aceea a făcut o interpelare la Ministerul Finanţelor şi a solicitat un control al activităţii SRL-ului “Privamed” în satele menţionate.

La 11.08.2014 Ministerul Finanţelor a informat Consiliul raional despre rezultatele inspectării. Controlorii au constatat că directorul SRL-ului, prin abuz de serviciu, ar fi admis cheltuieli suplimentare în valoare de 475 mii lei, din veniturile incasate în urma prestării serviciilor medicale şi-a achitat sie-şi plata de arendă  pentru automobilul personal, precum şi plata de arendă pentru oficiul din Chişinău, care era, de fapt, apartamentul său propriu, a mai şi încălcat Legea contabilităţii prin a nu inventaria integral decontările.

Dacă una din cauzele iniţierii acestui parteneriat a fost, cu doi ani în urmă, insuficienţa de medici de familie în aceste localităţi, agentul economic nu a mărit numărul de cadre medicale antrenate în sistem. La Hârtopul Mare şi Hârtopul Mic activa un singur medic angajat prin cumul, 4 ore pe zi, ceea ce a fost calificat drept insuficient pentru numărul de locuitori.

Ca urmare a abrogării deciziei din 2012 şi trecerii instituţiilor respective în subordinea IMSP Centrului de Sănătate Criuleni, celui din urmă în revine obligaţia de a înlătura toate lacunele depistate şi a aduce în conformitate cu legislaţia şi normele în vigoare cele patru oficii medicale.

Vitalie Valuţă, directorul SRL “Privamed” nu a răspuns la telefon pentru a comenta decizia consilierilor şi pentru a ne spune dacă o va contesta sau nu.

Potrivit datelor de la Camera de licenţiere, în Registrul de licenţiere pentru genul de activitate “Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private”, este notat că SRL-ului “Privamed” la 20 mai 2013 i-a fost retrasă licenţa de activitate, în baza prevederilor Legii nr. 451 din 2001, art. 7 şi 21.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *