Priorităţile bugetului raionului Dubăsari

Prioritare pentru bugetul raionului Dubăsari, în 2015, conform deciziei cu privire la aprobarea bugetului în lectura a doua, din 15 decembrie 2014, sunt achitările salariale, achitările pentru serviciile comunale, plăţile contractuale pentru investiţiile capitale la obiectele finisate sau în curs de executare în domeniu educaţie, sport, cultură, asistenţă socială, sectorul locativ-comunal şi administrativ, activităţi pentru copii si tineret, asigurarea activităţii eficiente de colaborare transfrontalieră în cadrul parteneriatelor stabilite, activităţi pentru copii şi tineret şi odihna de vară a copiilor.

Bugetul raionului Dubăsari în 2015, va constitui la venituri 84 mln 685,0 mii lei şi la cheltuieli 87 mln 397,5 mii lei, cu un deficit bugetar de 2712,5 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldului disponibil de la finele anului 2014. Veniturile bugetului se vor constitui din transferuri de la bugetul de stat în mărime de 79 mln 610,9 mii lei, inclusiv 988,8 mii lei din Fondul republican de susţinere socială a populaţiei cu destinaţia respectivă, transferuri regulizatoare – cca 4 mln lei, taxa pentru folosirea drumurilor, care va fi destinată întreţinerii drumurilor locale – 1 mln 450 mii de lei.

Pentru întreţinerea aparatului executiv în buget sunt prevăzuţi 3 mln 356,8 mii lei; pentru menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale, inclusiv protecţia civilă şi protecţia împotriva incendiilor vor fi alocalţi 462,8 mii lei, fără cheltuieli capitale. Pentru învăţământ şi educaţie investiţiile statului în raionul Dubăsari se ridică la 42 mln 469,4 mii lei.

Potrivit secretarului consiliului raional Dubăsari, Valeriu Berzan, după ce a fost discutat pe capitole şi completat pe unele din ele, bugetul raional a fost aprobat cu votul unanim al consilierilor prezenţi la şedinţă.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *