Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru sistemele de încălzire şi ventilare

Înainte de începerea sezonului de încălzire toate sobele, centralele termice, termogeneratoarele şi caloriferele, precum şi alte aparate şi sisteme de încălzit trebuie verificate şi reparate. Nu se admite exploatarea sobelor şi a altor aparate de încălzit cu defecte.

Pentru prevenirea situaţiilor neplăcute şi de urgenţă, e bine să cunoaşteţi următoarele reguli:

  1. Sobele şi alte aparate de încălzit, conform normelor stabilite, trebuie să aibă straturi (spaţii) antifoc care să le separe de elementele combustibile (care ard), precum şi plăci metalice fără defecte în faţa uşiţei de alimentare, cu dimensiuni de minimum 0,5 x 0,7 m, montate pe pardoselile din lemn sau din alte materiale combustibile.

   2. Înlăturarea funinginei din canalele de fum şi din sobe trebuie să se efectueze către începutul, iar apoi pe tot parcursul sezonului de încălzire:

a) minimum o dată în 3 luni – pentru sobele de încălzit;

b) minimum o dată în 2 luni – pentru sobele şi focarele cu funcţionare continuă;

c) minimum o dată în lună – pentru plitele de bucătărie şi alte plite cu funcţionarea continuă (de lungă durată).

3. La conductele de combustibil, la fiecare injector al cazanului şi instalaţiilor cu termogeneratoare, trebuie montate minimum două ventile: unul la focar, iar altul la rezervorul de combustibil.

4. La exploatarea centralelor termice şi a altor instalaţii de producere a căldurii la întreprinderi şi în localităţi nu se admite:

a) primirea la lucru a persoanelor care nu au urmat cursuri speciale de instruire şi nu au obţinut certificatele de calificare corespunzătoare;

b) păstrarea combustibilului lichid în încăperile centralelor termice şi a termogeneratoarelor;

c) utilizarea în calitate de combustibil a deşeurilor petroliere şi a altor LUI şi LC, care nu sunt prevăzute de condiţiile tehnice pentru exploatarea utilajului.

Se interzice:

a) exploatarea instalaţiilor de producere a căldurii în cazurile scurgerii de combustibil (gaze) din sistemele de alimentare;

b) alimentarea cu combustibil în cazul stingerii injectoarelor sau a arzătoarelor de gaze;

c) aprinderea instalaţiilor fără purjarea lor în prealabil;

d) funcţionarea utilajului în cazul în care aparatele de control şi reglare au defecte sau sunt deconectate, precum şi în lipsa lor;

e) uscarea materialelor combustibile deasupra cazanelor şi conductelor de aburi.

5. La exploatarea sobelor de încălzire se interzice:

a) lăsarea fără supraveghere a sobelor aprinse, precum şi lăsarea în seama copiilor mici supravegherea lor;

b) aşezarea combustibilului şi a altor substanţe şi materiale combustibile pe placa metalică din faţa uşiţei de alimentare;

c) utilizarea pentru aprindere a benzinei, gazului lampant, motorinei şi a altor LUI şi LC;

d) aprinderea focului în timpul când în încăpere se desfăşoară adunări sau alte activităţi în masă;

e) utilizarea cărbunelui sau a gazului pentru încălzirea sobelor care nu sunt prevăzute pentru aceste tipuri de combustibil;

f) utilizarea canalelor de gaze sau de ventilare în calitate de coş de fum;

g) supraîncălzirea sobelor.

   6. Încălzirea sobelor în clădiri şi instalaţii (cu excepţia caselor de locuit) trebuie să înceteze cu minimum 2 ore înainte de terminarea zilei de muncă, iar în spitale şi alte obiective, în care permanent se află persoane (24 din 24 ore) – cu 2 ore înainte de culcare.

În instituţiile pentru copii, cu aflarea copiilor numai în timpul zilei, încălzirea sobelor trebuie să se termine cu minimum 1oră înainte de sosirea lor.

Cenuşa şi zgura, scoase din focare, trebuie stropite cu apă şi transportate în locuri repartizate special în acest scop.

    7. Nu se admite instalarea sobelor de metal, care nu corespund prevederilor privind protecţia împotriva incendiilor, expuse în standarde şi prescripţii tehnice.

La instalarea temporară a sobelor de metal şi a altor tipuri de sobe uzinare, în încăperile căminelor, în clădirile administrative, sociale şi auxiliare ale întreprinderilor, precum şi în casele de locuit, trebuie să se respecte indicaţiile (instrucţiunile) întreprinderilor-furnizoare care produc acest tip de producţie, precum şi condiţiile prevăzute în normele de proiectare referitor la sistemele de încălzire.

8. Distanţa de la sobă până la mărfuri, stelaje, vitrine, tejghele, dulapuri şi alte utilaje trebuie să fie de minimum 0,7 m., iar de la uşa sobei – de minimum 1,25 m.

 9. În cerdacuri coşurile de fum şi pereţii prin care trec canalele de fum trebuie să fie văruiţi.

10. Coşurile de fum ale centralelor termice, instalaţiilor de cazane care se alimentează cu combustibil solid, trebuie utilate cu stingătoare de scântei.

Nu se admite trecerea centralelor termice, încorporate în clădirile instituţiilor comerciale, de la alimentarea cu combustibil solid la cel lichid.

   11. Dispozitivele de reţinere a focului (registre, şubere, clapete etc.) în conductele de aer, dispozitivele de blocare a sistemelor de ventilare cu instalaţiile automate de semnalizare de incendiu sau de stingere a incendiului, dispozitivele automate de deconectare a ventilaţiei în caz de incendiu, trebuie să fie controlate în termenele stabilite şi să se întreţină în stare perfectă.

   12. La exploatarea sistemelor de ventilare şi de condiţionare a aerului se interzice:

a) de a lăsa deschise uşile camerelor de ventilare;

b) de a închide canalele de aspiraţie, găurile şi grătarele;

c) de a racorda aparatele de încălzire cu gaze la conductele de aer;

d) de a arde depunerile de grăsime, praful şi alte substanţe combustibile acumulate în conductele de aer.

13. Camerele de ventilare, cicloanele, filtrele, conductele de aer trebuie să se curăţe de prafurile combustibile şi deşeurile industriale în termenele stabilite prin ordinul din cadrul întreprinderii.

Pentru încăperile cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu conducătorul întreprinderii trebuie să elaboreze modalitatea de curăţare a sistemelor de ventilare prin metode nepericuloase.

14. În încăperile (instalaţiile) cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu nu se admite funcţionarea utilajelor tehnologice cu hidrofiltrele defectate sau deconectate, cu filtrele uscate, captatoarele de praf şi cu alte dispozitive ale sistemelor de ventilare (aspirare) defectate.

  15. Pentru a preveni pătrunderea în ventilatoarele, care înlătură praful combustibil, a fibrelor şi altor deşeuri, în faţa ventilatoarelor trebuie să se instaleze captatoare de pietre, iar pentru extragerea obiectelor metalice – captatoare magnetice.

  16. La conductele de transport pneumatice şi de aer ale sistemelor de aspiraţie locală trebuie prevăzute guri (ferestruici) pentru revizii periodice, curăţarea sistemelor şi pentru stingerea incendiului în caz de izbucnire.

Gurile de revizii trebuie situate la maximum 15 m una de alta, precum şi la teuri, la cotituri, în locurile de trecere a conductelor prin pereţi şi planşee.

17. Filtrele pentru curăţarea aerului, îndepărtat de la captatoarele de praf ale maşinilor şi agregatelor, trebuie instalate în încăperi izolate.

  18. În procesul de recirculaţie, aerul care conţine praf, îndepărtat de la utilaje, trebuie supus curăţării în două trepte, cu folosirea filtrelor.

În caz de declanșare a situațiilor excepționale, incendiilor apelați serviciile de urgență la numărul de telefon – 112.

Secția Situații Excepționale Criuleni

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *