PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA

Se apropie vacanţa de vară a elevilor, perioada, când copiii nu vor mai fi supravegheaţi de profesori, după caz, şi de părinţi. Anume în această perioadă se intensifică producerea accidentelor în instalaţiile electrice în rândul copiilor, fapt ce ne vorbeşte că puţin se lucrează în vederea conştientizării de către copii a pericolului ce-l prezită curentul electric. Este necesar ca în fiecare clasă, fiecare elev să fie informat cu cele mai simple, dar absolut necesare de cunoscut, reguli a securităţii electrice. Excluderea accidentelor în instalaţiile electrice este scopul de bază şi poate fi obţinut dacă asigurăm îndeplinirea următoarelor reguli de securitate:

*Nu urcaţi pe pilonii liniilor electrice;

*Nu intraţi în posturile de transformare electrice;

*Nu deschideţi şi nici nu interveniţi în tablouri, contoare electrice;

*Nu permiteţi copiilor să se joace în apropierea liniilor electrice, a posturilor de transformare;

   Interziceţi lansarea zmeilor în apropierea acestor obiective;

*Nu plantaţi arbori pereni în zonele de protecţie a liniilor electrice. În cazul când acestea deja cresc în vecinatatea  liniilor, nu admiteti urcarea pe ei;

*Nu efectuaţi nici un fel de lucrări în zonele de protecţie a liniilor electrice aeriene fără acordul prealabil al distribuitorului de energie electrică din zonă (RED Union Fenosa)

*Nu depozitaţi materiale de construcţie, fâneţe etc. În zonele de protecţie a liniilor electrice;

*Nu permiteţi aruncarea obiectelor peste conductorele liniilor electrice;

*Nu aprindeţi focul sub liniile electrice.

Reguli de securitate electrică în condiţiile casnice

*Evitaţi introducerea corpurilor străine în prizele electrice;

*La scoaterea furcii din priza electrică nu trage de cordonul de alimentare, dar apucă de furcă;

*Nu încercaţi să verificaţi cu mâina temperatura apei dintr-un încălzitor electric de apă fără a-l deconecta;

*Evitaţi utilizarea receptoarelor electrice  în încăperi cu umeditate ridicată. Apa în combinaţie cu electricitatea prezintă pericol mortal pentru viaţă;

*Evitaţi atingerea cu mânile umede a receptoarelor conectate la reţeaua electrica;

*Înainte de folosirea aparatului electric verificaţi obligatoriu integritatea cordonului de conectare, furcii şi prizei electrice;

*Evitaţi utilizarea receptoarelor electrice improvizate;

*Dacă utilizaţi un prelungitor verificaţi mai întâi integritatea izolaţiei electrice. Nu admiteţi pozarea lui sub covoare, peste suprafeţe fierbinţi sau umede;

*Asiguraţi schimbul corpurilor de iluminat numai cu întrerupătorul deconectat;

*Nu folosiţi branşamentele electrice pe post de funie pentru uscat rufe;

*Nu supraîncărcaţi prizele electrice. Este o premiză de izbucnire a incendiului.

Reţineţi: energia electrică face viaţa noastră mai frumoasă, mai comodă şi mai interesantă doar atunci când respectăm cu stricteţe toate regulile de protecţie împotriva efectelor ei negative, care se manifestă în cel mai dureros şi trgic mod de fiecare dată când aceste reguli sunt încălcate.

 

Pavel Perciuleac, Inspector Energetic de Stat

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *