Opoziția s-a consolidat și atacă

La 28 martie cei 33 de consilieri raionali s-au întrunit pentru a dezbate în şedinţa plenară 13 subiecte incluse pe ordinea de zi. Cu votul a 18 consilieri preşedinte al şedinţei a fost ales Oleg Ogor, consilier PL. Propunerile referitoare la ordinea de zi au vizat două proiecte de decizie. Cu votul majorităţii au fost excluse de pe rol subiectele cu nr. 4 şi nr. 8, şi anume “Cu privire la Planul de acţiuni pentru anul 2014, întru realizarea Programului strategic de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pe anii 2012-2015” şi “Cu privire la aprobarea programului de reparaţie a drumurilor publice locale şi străzilor, finanţate din fondul rutier raional, pentru anul 2014”. Prima decizie discutată a fost introdusă pe ordinea de zi la începutul  şedinţei de către liderul fracţiunii PCRM în consiliu, D. Goncearenco – ”Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului Președintelui raionului, direcțiilor generale și direcțiilor subordonate Consiliului raional Criuleni”, după cum a explicat consilierul, “în scopul optimizării cheltuielilor”.

După un schimb de replici insultătoare dintre preşedintele şedinţei Oleg Ogor şi preşedintele raionului Vitalie Rotaru, timp în care cei doi au stabilit, cine e mai important în acea zi în consiliu, cine de la cine trebuie să ceară cuvânt şi drept la replică, primul subiect a trecut la dezbateri.

Direcţia investiţii şi relaţii economice externe (DIREE) – lichidată

Dumitru Goncearenco a propus Consiliului revenirea la organigrama aparatului preşedintelui raionului votată la 16 august 2011, limitarea la o singură funcţie de vicepreşedinte, revenirea statelor de personal ale specialiştilor secţiei investiţii şi relaţii economice externe în secţiile din care au fost reduse, prin lichidarea DIREE, schimbarea denumirii Direcţiei Educaţie în Direcţie Generală Învăţământ, conform Legii Învăţământului, Secţia economie, agricultură şi relaţii funciare să fie reorganizată în Direcţia agricultură, dezvoltare comunitară şi atragerea investiţiilor, alte prevederi.

Gh. Cazacu, preşedintele fracţiunii PLDM în Consiliu, a cerut colegului să prezinte argumente în favoarea acestei hotărâri, iar preşedintele raionului V. Rotaru a întrebat ce scop urmăreşte fracţiunea, abordând acest subiect.

În opinia lui D. Goncearenco, de atargerea investiţiilor şi valorificarea lor se ocupă primarii nemijlocit şi în fiecare primărie să fie câte o persoană care să gestioneze proiecte investiţionale şi nu ar fi necesară o secţie în cadrul aparatului. Primarul de Măşcăuţi, V. Canţîr, a menţionat că Direcţia Investiţii şi-a adus aportul la fiecare proiect care a fost implementat în raionul Criuleni, prin urmare ar fi imposibilă dezvoltarea de mai departe a acestor proiecte şi finalitatea lor. Anatolie Vîntu, primar de Boşcana, a spus că a beneficiat mereu de asistenţă metodologică din partea specialiştilor direcţiei. Consilierul Natalia Efros a chemat să nu se distrugă în 30 sec. ceea ce s-a construit pe parcursul a doi ani şi jumătate, şi că economia pe care se mizează nu va rezolva problemele financiare ale raionului.

Au vorbit, în apărarea DIREE, unii manageri şcolari şi de instituţii preşcolare. Şi Vera Anii, şefa Direcţiei Finanţe, solicitată să explice, care ar fi economia în cazul desfiinţării secţiei respective, a spus că nu va fi nici o economie, pentru că direcţia a fost formată din unităţi vacante în alte secţii şi direcţii, şi a propus consilierilor să revină la acest subiect în luna iulie, când modificările operate la organigramă vor corespunde legii.

În pofida tuturor argumentelor aduse, decizia cu privire la modificarea organigramei actuale a fost adoptată cu votul a 18 consilieri PCRM, PD şi PL.

“Cultura nu are nevoie de bani?”

Discuţii aprinse s-au încins pe marginea direcţionării unei sume de 48  mii lei de la bugetul Secţiei Cultură şi Turism către bugetul Direcţiei Educaţie, conform proiectului – „pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ, care s-a petrecut la 4 octombrie 2013”.  Preşedintele şedinţei a întrebat şefii de direcţii, cum de s-a întâmplat ca la cultură să fie bani nevalorificaţi, or, din practica anilor precedenţi, se ştie că este un domeniu mereu subfinanţat.

Vera Anii: ”La sfârşit de an acest surse au rămas nealocate (48 mii lei la cultură, direcţionate la educatie, şi 45,7 mii lei la cultură fizică şi sport, care au fost direcţionate poliţiei).

Valentina Bobeico a spus că mijloacele au rămas neutilizate pentru că nu au găsit aparatajul necesar pentru care au fost predestinaţi, şi că până la urmă Direcţia Educaţie i-a returnat secţiei cultură aceşti bani.

O parte din cadrele didactice prezente în sală au adresat consilierilor replici că vor aduna aceşti bani mână de la mână şi-i vor întoarce înapoi în buget. Comisarul Alexei Armaş a adresat consilierilor un discurs educativ cu privire la necesitatea susţinerii poliţiei, or, 45,7  mii  lei de la „Cultură fizică şi sport” au fost cheltuiţi pentru „procurarea tehnicii de calcul şi obiectelor de mică valoare” pentru necesităţile IRP Criuleni.

D. Goncearenco a replicat, că nu are nimic cu destinaţia cheltuielilor, ci cu modul în care s-au făcut aceste cheltuieli: „Stimaţi primari, este ilegal să cheltui banii cu jumătate de an în urmă, şi tocmai acum să propui consilierilor să aloce suma!” – a spus Goncearenco. Colegul său Ivan Semeniuc l-a susţinut, spunând că nu este impotriva îmbunătăţirii condiţiilor copiilor sau poliţiştilor, a camerelor video sau a maşinilor pentru Direcţia Educaţie, doar că cer să fie număraţi banii mai strict, să nu se aloce de multe ori mai scump decât este necesar.

În loc de achitarea serviciilor – sesizare la CNA

Subiectul cu nr. 5 „Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2014 şi alocare de mijloace financiare” a fost votat cu schimbările introduse de comisia buget şi finanţe, cu formularea „în limita surselor disponibile”, cu excepţia punctului 7.  17 consilieri PCRM, PD şi PL au respins alocarea a 5 mln. lei pentru achitarea parţială a lucrărilor efectuate pentru confecţionarea şi instalarea uşilor şi ferestrelor la clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raion. În loc de achitarea serviciilor, consilierii fracţiunilor numite au anunţat că vor formula o sesizare către Centrul Naţional Anticorupţie privind legalitatea desfăşurării acestui proiect în raionul Criuleni.

Drumurile – mai aşteaptă

La finele şedinţei s-a discutat despre motivele excluderii subiectului cu nr. 8 privind reparaţia drumurilor publice locale din fondul rutier raional. Consilierii care au votat excluderea au propus ca subiectul să fie discutat în timpul apropiat, în cadrul unei şedinţe extraordinare.

Deşi preşedintele V. Rotaru invoca imposibilitatea tărăgănării acestor lucrări, din cauza că procedura achiziţiilor este lungă şi este riscul că vom ajunge în septembrie cu drumurile nefăcute, preşedintele şedinţei Ogor a spus că fondul rutier se mai acumulează şi că decizia poate fi luată în lunile următoare.

Primarul de Izbişte I. Plămădeală a spus că deşi a fost îndemnat cu o lună în urmă să scrie un demers pentru a se aloca primăriei bani pentru drumuri, resursele au fost alocate pe criterii politice, iar pentru Izbiște nu s-au găsit mijloace în fondul rutier. Nici replica primarului de Criuleni V. Onişciuc că “are dreptul moral la banii incluşi în proiectul de decizie” nu i-a înduioşat pe consilieri, şi decizia pe acest subiect a fost amânată.

Svetlana Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *