Judecătoria Criuleni – într-un proiect de îmbunătăţire a competenţelor

Pentru ca sistemul judecătoresc să fie în serviciul cetăţeanului, Judecătoria Criuleni, alături de Curtea de Apel Bălţi şi Judecătoria Donduşeni, a fost inclusă în proiectul–pilot „Cadrul Internaţional de Excelenţă Judecătorească”. 

Pe parcursul anului 2015 cele trei instanţe vor implementa acţiuni pentru a îmbunătăţi managementul instanţelor, procesele şi procedurile, politicile judecătoreşti. Acţiunile reies din necesitatea de a satisface aşteptările justiţiabililor, de a accesibiliza instanţele şi a creşte, până la urmă, încrederea cetăţenilor că odată ajunşi în instanţe, vor beneficia de servicii de calitate, pe potriva aşteptărilor.

DSCN4505

Lucia Negură

– Până acum, în marea majoritate a cazurilor, accent se punea pe calitatea actului de justiţie, adică ni se cerea să fie calitativă hotărârea, să fie calitativă încheierea, sentinţa.  Acum, ne perfecţionăm pentru a presta justiţiabilor servicii publice de calitate. Accent se pune pe comportamentul angajaţilor, pe calitatea relaţiilor funcţionar-reclamant, funcţionar-pârât, adică, într-un cuvânt, calitatea întregii activităţi a instanţei, – ne informează Lucia Negura, şefa Secretariatului Judecătoriei Criuleni şi membră a echipei de implementare a proiectulu.

„Proiectul a fost implementat mai întâi de toate în Singapore, iar noi, în calitate de beneficiari, am avut posibilitate să vizităm Austria, Danemarca şi Statele Unite ale Americii pentru a prelua practici pozitive din instanţele acestor ţări. Acolo, Cadrul de Excelenţă a prins rădăcini adânci şi practic, acesta este un proces continuu şi flexibil la evoluţiile din societate, ţind cont de necesităţile schimbătoare ale justiţiabililor, vizitatorilor şi ale funcţionarilor sistemului judecătoresc. Obiectivele noastre sunt asigurarea funcţionării optime a Judecătoriei Criuleni; gestionarea eficientă în mod adecvat şi activ a resurselor disponibile; asigurarea operativă, corectă şi eficientă a accesului liber la informaţie tuturor factorilor interesaţi”, – spune preşedintele instanţei, Evghenii Sanduţa.

-Cadrul de excelenţă înseamnă respectarea unor reguli, care ajută în primul rând justiţiabililor. De exemplu, vine persoana în instanţă şi vrea să scrie o cerere de amânare a şedinţei, sau vrea să depună o cerere pentru a face cunoştinţă cu materialele dosarului. Ne dăm seama că omul întâmpină anumite dificultăţi, şi pentru a-i crea condiţii, angajaţii judecătoriei au elaborat modele de cereri, de toate tipurile, şi persoana poate îndeplini cererea de care are nevoie, fără a i se cere cunoştinţe speciale în domeniul juridic. Pentru o mai bună informare a cetăţenilor cu privire la orarul şedinţelor, în hol avem instalat un panou electronic, care are legătură directă cu Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, şi cetăţeanul se poate informa despre orarul şedinţelor, despre judecătorul care examinează dosarul. Oamenii noştri sunt, însă, deprinşi cu hârtia, şi ne cer foarte des documentele printate şi aici suntem gata să le oferim tot felul de informaţii de care au nevoie. Condiţiile tehnice îmbunătăţite ne permit să le oferim participanţilor la proces înregistrările audio ale şedinţelor. Prin urmare, facem totul pentru ca justiţiabilul să fie satisfăcut că a obţinut documentul necesar, că a aflat informaţia de care avea nevoie, iar angajatul a fost explicit cu el. Odată cu dotarea tehnică a instanţei, funcţionarul nu mai are temei să spună: „acum nu am timp”, sau „nu găsesc documentul”, sau „veniţi altă dată”, – continuă Lucia Negură.  – Instanţa este o instituţie publică, care, are o sarcină de bază – să deservească omul, ca el să rămână satisfăcut, indiferent dacă este un răspuns pozitiv pentru el s-au negativ. Parcă ar fi nişte lucruri de nimic, dar dacă ţinem cont de emoţiile pe care le are cetăţeanul care vine în instanţă, ne dăm seama că persoana se simte mai confortabil, când ţinem cont de ele. Acest proiect ne-a ajutat mult să schimbăm lucrurile spre o atitudine mai bună faţă de cetăţeni”.

Pentru a testa, cât de utile sunt schimbările şi cum percep cetăţenii aceste schimbări, Evghenii Sanduţă, preşedintele Judecătoriei, a spus că planul de îmbunătăţire a instanţei judecătoreşti Criuleni include şi chestionarea semestrială a justiţiabililor. Astfel, periodic, cetăţenilor care au beneficiat de serviciile instanţei, li se propune să completeze un chestionar, în care să-şi exprime mulţumirea sau nemulţumirea faţă de modul în care au fost deserviţi, precum şi despre calitatea actului judecătoresc.

DSCN4426

Preşedintele Judecătoriei Criuleni, Evghenii Sanduţa

– Din păcate, chiar dacă chestionarul este anonim, ne-a fost foarte greu că colectăm opiniile oamenilor, care nu doreau să colaboreze cu noi. Până la urmă, am colectat numărul necesar de chestionare ca să ne putem da seama, unde mai avem de lucrat. Pe această cale îndem oamenii să nu le fie frică să-şi expună opinia faţă de activitatea în ansamblu a instanţei Criuleni, să ne spună dacă le sunt tergiversate dosarele, dacă sunt mulţumiţi de condiţiile de aşteptare, de deservirea funcţionarilor, precum şi despre calitatea actului judecătoresc.

Pentru aceste scopuri avem şi o boxă în holul instituţiei, în care oricare vizitator poate lăsa un bileţel cu opinia sa, – a conchis Evghenii Sanduţa.

Proiectul  „Cadrul Internaţional de Excelenţă Judecătorească” este implementat cu suportul Programului USAID de consolidare a Instituţiilor Statului de Drept ROLISP.

 

A înregistrat, Svetlana Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *