Elevii ar putea reveni în şcoală, la 1 septembrie 2020

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a decis privind redeschiderea de la 1 septembrie a instituţiilor de învăţământ, şi a propus pentru anul de studii 2020- 2021 şapte modele de organizare a procesului de învăţământ.

Detaliile au fost descrise de către ministul Igor Şarov întrun briefing de presă, luni, 13 iulie, iar modalităţile propuse reprezintă un rezumat al porpunerilor venite din raioane de la managerii din educatie, profesori, părinţi. Unul din principiile de bază ar fi abordarea diferentiata privind procesul de studii la sat şi la oraş, iar accentul va fi pus pe siguranţa spaţiilor de învăţare, dar şi pe conţinutul cursurilor, creşterea competenţelor digitale ale profesorilor, etc.

Pentru următorul an de studii, spaţile şi mobilierul şcolar urmează a fi amenajate pentru a putea fi păstrată distanţa fizică. Soluţiile ar fi diferite în fiecare scoală, iar ministerul recomandă ca fiecare instituţie de invătămât să aleagă modelul agreat de către consiliul de administrare al instituţiei şi administraţia publică de nivelul II, decizia fiind consultată cu corpul didactic, elevii, părinţii. Fiecare din cele 1250 de şcoli din Republica Moldova va alege unul din cele 7 modele de organizare a instruitii, descrise mai jos:

Modelul I – „Prezența fizică 100% la școală”. Este aplicabil în cazul școlilor, al claselor cu un număr rațional de elevi, în corespundere cu normativele sanitaro-epidemiologice de stat. Modelul poate fi aplicat în şcoli cu un număr de până la 300 de copii. În asemenea şcoli, lecţiile ar putea fi organizate cu durata de pina la 30 de minute, pentru a minimaliza timpul de aflare în şcoală. În schimb, pauzele vor fi mai mari şi în aer liber. Vor fi valorificate mai multe intrari în şcoală.

Modelul II – „Învățarea în 2 schimburi” în condițiile contextului pandemic, în cazul școlilor cu mulți elevi, cu multe clase la paralelă,  organizarea activităţii educaţionale se poate realiza în 2 schimburi. Clasele primare şi cele gimnaziale au prioritate în primul schimb. La necesitate: lecţii a câte 30 de minute, pentru a permite schimbului al doilea să înceapă lecţile mai devreme.

Modelul III – „Învățarea combinată” presupune împărțirea școlii în zile de prezență și în zile de comunicare la distanță: pe rând – o zi se vine la școală, o zi are loc comunicarea la distanță, inclusiv online.Acest model permite aflarea în şcoală a jumătate de elevi în aceeaşi zi. Sălile de clasă urmează a fi folosite aşa încât să nu fie admise aglomerări. În zilele de prezenţă vor fi predate teme noi şi evaluările, iar în zilele de comunicare la distanţă – aprofundarea materialului.

Modelul IV – „Învățarea de tip hibrid” presupune împărțirea clasei în două grupe: pe rând o zi se vine la școală, o zi se fac lecții online.

Modelul V – „Învățarea alternantă” are la bază împărțirea clasei în două schimburi: pe rând o săptămână se vine la școală, o săptămână se fac lecții online, apoi se schimbă. Ca rezultat numărul elevilor prezenţi în şcoală se reduce la 50%.

Modelele 2-5 pot fi preluate de către 162 de şcoli, care au un număr de 300-500 de copii.

Modelul VI – „Învățarea la distanță inclusiv online” . Acest model se aplică în cazuri de forţă majoră locală, dacă au fost înregistrate multe cazuri de covid pozitiv întro clasă/ şcoală/ localitate, cu respectarea izolării. La anularea situaţiei extraordinare se va reveni la unul din cele patru modele descrise.

Modelul VII – învăţarea mixtă presupune îmbinarea a două sau trei modele descrise mai sus. Învăţarea mixtă poate fi preluată de către instituţii cu un contingent de 600 – 2000 de copii, sau 13% din instituţii.

Orice model va alege şcoala, a precizat Igor Şarov, măsurile antiepidemice impuse de către ANSP, ANSA şi regulile dictate de CNESP rămân a fi obligatorii, cum ar fi respectarea distanţei fizice, igiena mâinilor, igiena tusei, regimul de dezinfectare şi aerisire a încăperilor, monitorizarea stării de sănătate a elevilor, etc..

Măştile şi mănuşile nu vor fi obligatorii pentru elevi, la aflarea lor în şcoală, a precizat ministrul la finele conferinţei.

În Republica Moldova funcţionează 1250 de şcoli.

Info “E-C”

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *