„Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”: 15 ani de activitate, 15 ani de realizări

La 31 martie, 2015, Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” din Criuleni şi-a invitat partenerii, beneficiarii şi prietenii pentru a marca aniversarea a 15 de când şi-a început  activitatea.

IMG_6937 Vica diploma

Maria Vrânceanu înmânează Victoriei Secu diploma Ministerului Educaţiei

Unite în jurul unei idei nobile – cea de a oferi sprijin şi acces la servicii sociale grupurilor de persoane devaforizate, în special, copiilor, Alexandra Grajdian, Olga Lîsenco, Ariadna Sînchetru şi Natalia Rotari au fondat asociaţia cu denumirea ei actuală. Asociaţia constituită pe idée, a avut mereu parte de echipă competentă, de colaboratori instruiţi, care au ştiut să-şi facă munca cu mult suflet, cu drag pentru copii, pentru tinerii şi bătrânii defavorizaţi.

Victoria Secu, director executiv al asociaţiei, salutând oaspeţii, a spus că 13 ani de experienţă a dedicat muncii în asociaţie, şi mereu a crezut că oamenii sunt cheia succesului, la fel şi partenerii care au avut încredere în echipă şi împreună cu care au reuşit constituirea, pilotarea, dezvoltarea şi extinderea numeroaselor servicii, care stau azi la dispoziţia a copiilor şi tinerilor din opt raioane ale republicii.

Pe parcursul a 15 ani, Asociaţia “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” a muncit asupra unui număr de peste 45 de proiecte sociale comunitare, în rezultatul cărora au apărut următoarele servicii de suport pentru copii, tineri persoane în etate: 

2000-Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Speranța”;

2006 – Centrul de Resurse pentru Tineri ”UNIT” din Criuleni;
2006 – Centrul de plasament temporar perntru persoane în etate ”Alexandra Grajdian”;
2008 – Serviciul Echipa Mobilă pentru persoane cu dizabilități;
2009 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița ”Spicușor”, or. Criuleni;
2009-2011 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița ”Curcubeu”, or. Orhei;
2009 – Ateliere de terapie ocupațională (L.T Doroțcaia, Dubăsari; Ș.P. Mășcăuți, r-l Criuleni);
2010 – Serviciul de Asistență Psihopedagogică (creare şi pilotare);
2010 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în Ș.P Mașcăuți;
2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în L.T Doroțcaia;
2010 – Centrul comunitar de suport ”Armonie”, Oxentea, Dubăsari
2010 – Centrul comunitar de suport ”Empatie”, Dubăsarii Vechi, Criuleni;
2011 – Centrul comunitar de suport ”Încredere”, com. Hrușova, Criuleni;
2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în Ș.P. Criuleni,
2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în gim. Hîrtopul Mare; Criuleni;
2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în L.T Cocieri, Dubăsari;
2013 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița ”Foișor”, or. Edineț,
2013 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița”Albinuța”, or. Leova,
2013 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița ”Andrieș”, or. Ceadîr-Lunga,
2014 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița ”Alionușca”, or. Ștefan Vodă,
2014 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița”Poveste”, or. Nisporeni.

IMG_6981 Vasle flori

Flori pentru Vasile, pentru interpretare reuşită.

Angela Boşcanean, actualul preşedinte al organizaţiei, a moderat evenimentul aniversar. „Literele care formează abrevierea denumirii organizaţiei semnifică forţă, flexibilitate, comunicare, creativitate, competenţă, participare, parteneriat şi progres, susţinere, sensibilizare, sprijin şi succes. Astăzi suntem oaspeţi la o frumoasă aniversare. O aniversare de 15 ani de angajamente şi spirit de echipă, 15 ani de căutări şi dăruire pentru cel aproape. O ocazie deosebită de a rememora trecutul şi de a privi în viitor”, – spunea Angela Boşcănean.

Cuvânt de salut au avut şi partenerii organizaţiei. Primul şi cel mai devotat partener şi aliat a fost Direcţia Învăţământ, de mulţi ani condusă de Valdimir Soltanici. Dlui şi-a amintit de începuturile colaborării, a reiterat succesele şi cu o deosebită mândrie a menţionat faptul că recent, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică Criuleni, care a fost primul în ţară şi care a apărut în urma colaborării direcţiei cu asociaţia, a devenit laureat al Premiului special „Alexandra Grajdian” – pentru Curaj şi Perseverenţă în promovarea educaţiei incluzive a copiilor”, conferit în cadrul proiectului „Dinamizarea procesului de Educaţie Incluzivă în Republica Moldova, implementat de Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) prin intermediul CCF Moldova cu susţinerea Civil Societe Education Fund prin Global Campaign for Education. “Revenisem de la judeţe la raioane. Într-o zi Alexandra Grajdian a intrat în cabinet, după cum ştiam eu- credeam că o am în faţă pe directorul grădiniţei de la Slobozia Dusca. Ea s-a prezentat “preşedintele asociaţiei cu denumirea „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”. M-am gândit atunci – unde a rămas bărbatul, cu ce putem ajuta. Pe parcursul anilor ne-am convins că e un noroc să avem în raionul Criuleni asociaţia, care ne reprezintă cu cinste nu doar în ţară, dar şi peste hotarele ei” – a spus Vladimir Soltanici, şeful Direcţiei Educaţie Criuleni.

IMG_6867 echipa

Echipa “FCPS” (de la stânga la dreapta): Ala Ianenco, Vera Stahi, Larisa Moscalenco, Natalia Rotaru, Victoria Secu, Olga Lîsenco (co-fondator), Ariadna Sînchetru (co-fondator), Ina Cazacu.

Maria Vrânceanu, consultant în cadrul Minsiterului Educaţiei al Republicii Moldova, i-a dorit echipei asociaţiei, în continuare, mulţi prieteni, idei inovative, decidenţi înţelepţi care să susţină ideile la diferite nivele, şi a înmânat directorului executiv Victoria Secu diploma de gratitudine a Ministerului Educaţiei, în semn de recunoştinţă a meritelor asociaţiei şi pentru parteneriatele realizate în comun.

Cu mesaje de felicitare au venit colegii de la Orhei – Emilia Ştirbu, directoarea grădiniţei nr. 12, şi Galina Conica, colaborator al Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică Orhei. Natalia Pisari de la SAP Dubăsari, şi Anastasia Nicolaev, profesoară la Doroţcaia, şi-au amintit despre primul proiect ce a vizat educaţia incluzivă în raionul Dubăsari, realizat în parteneriat cu liceul din Doroţcaia, şi mulţi alţi oaspeţi, inclusiv reprezentanţii finanţatorilor – Iuliana Sâmburschi, SOIR – organizaţie din Suedia, şi Andrei Gârleanu – ADRA, Cehia.

„15 ani pentru o asociaţie este maturitate. Aţi adunat acel cuantum necesar de experienţă, care vă permite să vă uitaţi cu încredere în viitor şi să realizaţi lucruri frumoase în prezent. Colaborăm de vreo 6 ani, am început ca şi parteneri, dar vom merge în continuare ca şi prieteni. Dacă aţi rezistat 15 ani în acest domeniu, înseamnă că lucrul pe care-l faceţi în faceţi cu suflet, de aceea aveţi şi rezultate bune”, spunea Andrei Gârleanu, partener ADRA.

Cu mesaje muzicale au venit discipolii centrelor create prin proiectele organizaţiei – „Speranţa” şi „UNIT” din Criuleni, „Corul Sinioritelor” de la Centrul „Alexandra Grajdian”, dar şi actualii beneficiari – membrii grupului de autor-reprezentanţi – Eleonora Verdeş, Vasle Petco, Macar Cociug, care au interpretat melodiile preferate, şi le-au dedicat, după cum s-au exprimat ei – prietenilor din AO „FCPS”.

IMG_7022 toti

AO „FCPS”: 15 ani în cifre:

8 servicii de suport create pentru persoanele defavorizate şi ci dizabilităţi (copii, tineri, persoane în etate);
Cca 660 de beneficiari accesează anual serviciile de suport;
85 de locuri de muncă create;
5 instituţii de învăţământ din raioanele Criuleni, Dubăsari şi Orhei pilotează modelul de educaţie incluzivă;
10 centre de resurse pentru educaţia incluzivă;
2 ateliere de terapie ocupaţională în instituţiile de învîţământ;
2200 cadre didactice capacitate în domeniul educaţiei incluzive;
520 de copii cu CES sunt educaţi alături de semenii lor în grădiniţe şi şcoli;
6 instituţii de învăţământ au acces adaptat în plan extern şi intern;
4 lucrări de suport metodologic destinate cadrelor didactice, specialiştilor şi părinţilor;
5 microbuze pentru transportarea copiilor cu dizabilităţi la grădiniţă;
1326 părinţi instruiţi să-şi ajute copiii lor;
1170 de familii vulnerabile ajutaţi material (pachete alimentare, produse igienice, medicamente, îmbrăcăminte, încălţăminte);
300 de copii împreună cu părinţii au beneficiat de odihnă şi servicii de reabilitare în cadrul taberelor de vară;
120 de familii au devenit active în revendicarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi.

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *