Consiliul Raional Dubăsari şi-a constituit comisiile şi a stabilit îndemnizaţia

În ziua de 14 august, 2015, în sala Casei de Cultură din comuna Coşniţa s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Dubăsari, iar consilierii au avut de examinat 7 proiecte de decizie. Au fost prezenţi 25 de consilieri din 27, preşedinte al şedinţei fiind numită Elena Moţpan, care au votat unanim primele două proiecte, ce vizează instituirea comisiilor consultative şi aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari.

După o pauză de 20 de minute, timp în care consilierii au lucrat în comisii pentru a discuta şi celelalte proiecte de decizie, incluse în agendă, opinia publică a aflat că preşedinte al comisiei pentru probleme administrative, economie, buget şi finanţe a fost ales Ilie Isac, secretar Natalia Sturza. Comisia pentru agricultură, industrie producătoare şi antreprenoriat îl are drept preşedinte pe Alexandru Spiridonov, secretar – Igor Sârbu. Comisia pentru învăţământ, tineret, sport, cultură, protecţie socială şi sănătate publică – preşedinte Tatiana Roşca, secretar Nicolae Gazea. Comisia pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii – preşedinte Alexei Scaun şi secretar Elena Moţpan. Comisia pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relaţii transfrontaliere şi mass-media – Zinaida Ivanschi preşedinte şi Ion Popuşoi – secretar.

Ulterior consilierii au decis unanim, că suma de 400 de lei pentru fiecare zi de participare la şedinţele Consiliului Raional este potrivită în calitate de îndemnizaţie, preşedintele comisiei buget şi finanţe Ilie Isac menţionând că o sumă mai mare nu poate fi alocată, dată fiind austeritatea bugetului.

Preşedintele raionului, Grigore Policinschi, prezentând majoritatea proiectelor de decizii, a menţionat că pe viitor consilierii vor primi materialele prin poşta electronică şi i-a rugat să-şi creeze în viitorul apropiat asemenea condiţii, pentru o mai mare operativitate.

Dat fiind faptul că Valeriu Berzan, ex-secretar al Consiliului raional, a fost ales primar în s. Doroţcaia, prin votul unanim al consilierilor acesta a fost suspendat din funcţie pe perioada mandatului de primar, iar în funcţia de secretar a fost promovat Sergiu Grigoriev, şeful direcţiei juridice şi resurse umane. Respectiv, avocatul Avram Moisei va presta Consiliului Raional servicii juridice, în baza unui contract de prestări servicii. Consilierii au votat unanim rectificarea bugetului şi au luat act de executarea bugetului pentru semestrul I al anului. Galina Agatiev, prezentând proiectele, spunea că bugetul de stat nu a transferat raionului Dubăsari 3 mln 300 mii de lei din suma planificată, dintre care suma de 1 mln 800 mii lei urma să ajungă la instituţiile de învăţământ, pentru reparaţii şi întreţinere. Cu apelul către consilieri să participe activ la pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor naţionale din august, preşedintele raionului a încheiat şedinţa.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *