(Video) Consiliul local intenţionează să sancţioneze

Consiliul orăşenesc Criuleni a votat vineri, 25 septembrie, 2015,  completarea unei decizii din 15.12.2009 „Cu privire la aprobarea regulilor de asigurare a curăţeniei şi a regulilor de întreţinere a câinilor, pisicilor şi altor animale”.

Consilierii au hotărât să interzică depozitarea deşeurilor de orice provenienţă în locuri neautorizate, aruncarea lor pe malurile râurilor, pârâielor, bazinelor acvatice, … în canalele de scurgere a apelor pluviale. Se interzice, de asemenea, arderea pe drumurile publice a deşeurilor de orice provenineţă, inclusiv, a frunzelor uscate.

Consilierii au decis să reponsabilizeze şi agenţii economici – unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii, şi instituţiile publice, care vor fi obligaţi să-şi instaleze recipienţi standard pentru colectarea deşeurilor şi asigurarea evacuării acestora săptămânal la gunoiştea autorizată, în mod individual sau prin încheierea unui contract cu IM „Comunservice” Criuleni.

După ce a fost completat, regulamentul prevede posibilitatea de a aplica sancţiuni celor, care vor încălca regulile de asigurare a curăţenie, temeiuri pentru sancţionare fiind expuse în art. 158 şi art. 181 din Codul Contravenţional al RM (se pedepseşte cu amenzi sau muncă neremunerată în folosul comunităţii).

Decizia a fost adoptată după ce consilierul Nicolae Grati a cerut să fie extinse regulile şi asupra deţinătorilor de cai, vaci şi alte animale domestice, observate în locuri publice unde este interzis păşunatul, dar şi să se completeze regulamentul cu un punct, care interzice parcarea ilegală a autoturismelor în spaţiile nepermise. Vor monitoriza respectarea regulilor de curăţenie viceprimarii şi comisia administrativă.

Comisia administrativă va avea următoarea componenţă: Zolotco Alexandru, viceprimar, Golban Cristina, specialist în primărie, Zolotco Mihail, specialist în primărie, Iuraş Valeru, jurist la IM „Comunservice”, şi consilierii Burca Valeriu, Colesnicenco Mihail şi Tataru Oleg.

Scvenţe video de la sedinţă:

Sedinta CO Criuleni, 25.09.2015

Sedinta CO Criuleni, 25.09.2015

Sedinta CO Croileni, 25.09.2015

Sedinta CO Criuleni, 29.09.2015

 

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *