Consiliu nou, conducere încă veche

Pe data de 23 noiembrie, sâmbătă, consilierii au respectat legea și s-au întrunit în număr mare, 32 din 33, pentru a declara acest organ al administrării locale legal constituit.

IMG_6864

Diana Rusu, secretarul Consiliului, a dat citire actelor legale și hotărârilor Comisiei Electorale Centrale (CEC), în temeiul cărora cei 33 au dreptul să se numească ”consilieri” și le-a înmânat legitimațiile respective, în lipsa reprezentanților CEC, dar și a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale nr. 12. Ședința a fost condusă de trei consilieri – cel mai în vârstă, care este Nicolae Grati (PSRM) și două cele mai tinere consiliere – Natalia Stanila (PDM) și Natalia Efros-Bujor (PLDM) (foto de sus).

Primul vot unanim al celor 32 de consilieri nou aleși prezenți a fost ”pentru” aprobarea ordinii de zi (foto de jos). Nicolae Grati a dat citirii subiectelor propuse pentru prima ședință: aducerea la cunoștință consilierilor despre atribuirea mandatelor de consilier (a hotărârii Judecătoriei Criuleni din 30 octombrie), inițierea constituirii fracțiunilor, alianțelor și blocurilor, și cel de-al treilea subiect – inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Consilierii au mai aprobat numărul comisiilor consultative și numărul membrilor în ele.

Așa, Consiliul Raional va avea cinci comisii: agricultură, industrie, economie, protecția mediului și construcții (7 membri); buget și finanțe (7 membri), educație, cultură, tineret și sport (7 membri), drept și disciplină (5 membri), medicină și protecție socială (7 membri). Pentru următoarea ședință consilierii vor propune și componența nominală a acestor comisii.

Diana Rusu a explicat consilierilor pe îndelete cum se distribue consilierii pe comisii: după ponderea pe care o au consilierii în rezultatul votului, dar ca unul și același consilier ar fi bine să fie membru doar întro singură comisie. Mihail Colesnicenco (Blocul ACUM) a contrazis-o, spunând că dacă crește numărul membrilor în comisie, consilierii pot fi parte a mai multor comisii concomitent. ”Aveți perfecta dreptate, doar că o să vă complicați activitatea când va trebuie comisiile să se întrunească înainte de ședință și să dea avizele, dar consilierii decid, în final”, a spus secretarul Consiliului, și a adăugat, că schema propusă spre vot (7+7+7+7+5=33) permite tuturor consilierilor să fie antrenați în lucrul unei comisii, fiind astfel asigurată și o egalitate de atribuții. Și consilierul independent Veaceslav Burlac a propus ca în comisia buget și finanțe, care în opinia sa este ”cea mai importantă”, numărul de membri să fie de 9, iar cea pentru medicină și protecție socială – doar cinci. Nicolae Grati și-a exprimat dezacordul, spunând că ”cea mai de bază comisie este agricultura, dar înțeleg ce interes aveți. Noi avem agricultură care, cu ajutorul Dvs, a ajuns unde suntem astăzi. Dați mai bine mai întâi să facem agricultură, pe urmă împărțirea banilor”. ”Eu doar am propus”!, a replicat Veaceslav Burlac, iar Iurie Buga (PDM) a pledat pentru varianta propusă în proiect: ”Deciziile oricum se iau în consiliu, nu în comisie, comisia e doar consultativă. Cu cât e mai mic numărul de membri în comisie, cu atât e mai bine!”. ”Pe urmă umblă și-i caută să fie cvorum!”, l-a susținut pe Buga consilierul Victor Cojocaru (PLDM). ”Supuneți votului varianta propusă de secretar, că pe parcurs vom putea schimba componența numerică a comisiilor”, a fost părerea lui Iurie Andriuța (PDM). ”Dl Burlac a avut în vedere, probabil, că acei consilieri care sunt independenți sau care sunt unul la număr de la o formațiune politică tot își doresc să participle la comisia buget și finanțe, în așa caz putem accepta ca în această comisie să fie 9 membri” – a explicat Oleg Ogor (PUN). Pe un ton grav, Nicolae Grati i-a apostrofat pe consilieri: ”Lăsați finanțele întro parte, o să aveți timp să le împărțiți. Poate întrebăm comisia unde-s banii cheltuiți până acum?! Eu aș insista ca în comisia buget și finanțe să fim toți! Toți să fim!”. ”Toate ședințele sunt publice, inclusiv ale comisiilor!”, a precizat Iurie Buga.

Discuțiile, însă, n-au adus nici o schimbare, deocamdată, iar Nicolae Grati a supus votului varianta inițială a proiectului de decizie, care a fost aprobat unanim, după care a declarat ședința închisă, iar consilierii și-au aplaudat.

IMG_6871

Cereri și declarații referitor la convocarea următoarei ședințe n-au fost înaintate, deocamdată. Ina Sîrbu, specialist în secția juridică, le-a amintit aleșilor raionali despre obligația de a depune la Agenția Națională de Integritate, în termen de până la 30 noiembrie, 2019, declarația de venituri și interese personale la început de mandat.

Următoarea ședință va avea loc doar după ce cel puțin o treime din consilieri va solicita în scris acest lucru, în adresa președintelui raionului, dacă tot n-au făcut-o sâmbătă, în plenul ședinței, a precizat Diana Rusu.

S. Cernov

 

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *