Consilierii au decis: 8000 lei pentru comuna Hrușova și nici un bănuț pentru hârtopeni

Consiliul raional a discutat şi a aprobat, la 24 decembrie, ultimele decizii în anul 2014. Preşedinte al şedintei a fost ales Dionisie Boaghie. Pentru descutarea celor 18 proiecte incluse pe agendă consilierii au avut nevoie de aproximativ o oră. Nici decizia privind bugetul pentru 2015 nu a fost dezbătută amănunţit, în şedinţă, semn că aleşii poporului au analizat subiectul în comisia de profil.

Bugetul – fără deficit

Bugetul raionului Criuleni, în anul 2015, va constitui 143 mln 232,9 mii lei. Vera Anii, şefa Direcţiei Finanţe, a prezentat nota informativă, din care reiese că 8,4% din valoarea bugetului vor fi venituri proprii, adică 10 mln 664 mii lei, cu 3 mln 732,9 mii lei mai mult decât în anul 2014. Veniturile proprii se constituie din taxa pentru apă, taxa pentru extragerea mineralelor utile, amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea regulamentului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video. În bugetul raionului se preconizează să ajungă 25% din volumul impozitului pe venitul persoanelor fizice colectat pe teritoriul raionului, suma estimată fiind de 4 mln 960,5 mii lei. 50 la sută din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule, colectată în raionul Criuleni, va constitui 2 mln 900 mii lei. Transferurile de la bugetul de stat vor constitui 107 mln 539,9 mii lei.

Şi comuna Hruşova va fi premiată

Nici la rectificarea bugetului pentru anul 2014 consilierii nu au înaintat obiecţii. Primarul de Hruşova, Parascovia Cotovici, însă, și-a exprimat nemulțumirea față de rezultatul concursului “Pentru cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”.

În decizia propusă consilierilor locul I era acordat satului Măgdăceşti, cu alocarea a 10 mii lei satului şi unei mii lei primarului Liuba Cojocaru. Locul II a revenit satului Onițcani, cu premiu de 8 mii lei şi 800 de lei – pentru premierea primarului Leonid Vozian. Pe locul III a fost plasat or. Criuleni, cu premiu de 6 mii lei şi 700 de lei primarului Vitalie Onişciuc. Parascovia Cotovici a spus, însă, că nu înţelege, pentru ce a fost inclus în topul curăţeniei or. Criuleni şi de ce consilierii nu doresc să observe schimbarea spre bine în comuna Hruşova.

“Sunt de acord că la Măgdăceşti s-a investit, dar nu înţeleg, ce a făcut primarul în Criuleni, că a nimerit în top! Toate amenajările din oraş se datorează efortului consiliului raional. Nici la Oniţcani nu e mai bună salubrizarea, decât la Hruşova, vrem şi noi pe locul II!”- se indigna Parascovia Cotovici. Dânsa  a precizat că tot ce a făcut a fost pentru oameni, din mijloacele primăriei, nu pentru concurs, şi îi pare rău că eforturile hruşovenilor au fost trecute cu vederea.

Vice-preşedintele Tudor Malai, preşedintele comisiei care a inspectat primăriile participante la concurs, a spus că locurile au fost atribuite conform regulamentului elaborat de Ministerul Mediului, şi comuna Hruşova nu corespunde tuturor cerinţelor pentru a lua un loc, doar mențiune. Consilierii, însă, n-au ţinut cont de opinia lui Tudor Malai şi au decis că şi comuna Hruşova va fi premianta concursului, ca excepţie, plasată pe locul II, alături de Oniţcani, cu acordarea premiilor băneşti respective.

Hârtopul n-a primit suma promisă

Decepţionat de prestaţia consilierilor în ultima lor şedinţă din 2014 s-a arătat Dumitru Roşca, primarul comunei Hârtopul Mare, căruia la şedinţa anterioară consiliul i-a promis că va aloca suma de 500 de mii de lei, necesară în calitate de contribuţie în proiectele de construcţie a apeductului şi canalizării în localitate. Preşedintele Vitalie Rotaru a motivat lipsa proiectului de decizie în agenda şedinţei prin faptul, că la finele anului soldul primăriei Hârtopul Mare constituia 1 mln 262 mii lei, prin urmare, primăria ar avea de unde-şi achita contribuţiile. Dumitru Roşca a replicat că aceştia sunt banii alocaţi de finanţatori pentru lucrări de reparaţie în grădiniţă, care încă nu au fost valorificaţi. Vera Anii, şefa Direcţiei finanţe, a explicat că mijloacele acumulate au fost redirecţionate pentru contribuţia în alt proiect, parte din care face raionul Criuleni, fără a preciza, când va fi şi dacă va fi comuna Hârtop susţinută în viitorul apropiat prin alocarea sumei cerute.

La finele şedinţei, consilierii şi angajaţii aparatului consiliului au fost invitaţi să participe la cea de-a X-a festivitate „Omul Anului”, desfăşurată, ca şi alte sindrofii, la Măgdăceşti.

S. Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *