Cancelaria de stat a prezentat rezultatele procesului decizional în 2016

 Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a prezentat la Criuleni, pe data de 14 decembrie, raportul de activitate pe anul 2016 al APL din raionul Criuleni şi a constatărilor comisiei de examinare a circumstanţelor adoptării actelor ilegale de către autorităţi. După cum informa Veronica Oală, specialist principal în Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, cele mai multe decizii care contravin legii au fost adoptate de către consiliile locale. Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2016, autoritatea a efectuat controlul de legalitate a 4875 de acte administrative, cu peste o mie de acte mai mult decât în anul precedent. Cancelaria a formulat şi a expediat 111 notificări, dintre care 69 au fost admise, 21 de notificări au fost respinse, iar în rezultat Oficiul a înaintat 21 de cereri de chemare în judecată; 8 notificări sunt în proces de examinare.

img_4363

De la stânga la dreapta: Valeriu Invanțoc, Veronica Oală, Viorel Miron, Ala Ungurean, Cezar Frumosu.

Veronica Oală a informat primarii şi secretarii aflaţi în sală, precum şi specialişti din serviciile desconcentrate, că în anul curent doar primăriile Zăicana şi Răculeşti nu au emis acte ilegale, iar primăria Zăicana deţine loc în acest top al doilea an consecutiv. Actele considerate contrare legilor, au spus specialiştii, sunt, de regulă, cele emise în privinţa formării bunurilor imobile, corectării erorilor cadastrale, privind darea în comodat a bunurilor proprietate publică, cele ce ţin de aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, alte servicii; expunerea la licitaţie. În unele cazuri, actele administrative au fost adoptate cu depăşirea competenţelor sau fără respectarea cerinţelor minime de formă şi conţinut ale acestora.

Sunt şi primării în care în urma controlului din acest an n-au fost depistate încălcări – Dolinnoe, Bălțata, Mășcăuți, Onițcani, Slobozia–Dușca, Drăsliceni, Coșernița. În celelalte primării, a spus Veronica Oală, încălcările sunt similare. Printre ele – dispoziţii cu acelaşi număr şi dată, dar cu conţinut diferit. Asta ar însemna, că dispoziţia aflată în mapa ţinută de primărie are conţinutul  diferit de ceea ce se prezintă organului de control. Despre diferenţele în dispoziţii, Veronica Oală explica că acestea se întâmplă mai des în acelea, care se referă la acţiuni de contabilitate, dar cele modificate ulterior nu mai ajung la Cancelaria de Stat. Printre alte încălcări – lipsa mapelor comisiilor de specialitate, lipsa proceselor verbale ale comisiilor, lipsa proceselor verbale ale consiliilor locale sau a registrelor petiţiilor, lipsa registrului de evidenţă a deciziilor, lipsa deciziilor pentru anii precedenți, etc. La finalul discursului său, Veronica Oală a atenţionat primarii şi secretarii consiliilor despre obligativitatea prezentării la control, în termen de 5 zile, a deciziilor consiliilor şi în termen de 10 zile – a proceselor-verbale ale comisiilor. La data de 10 a fiecărei luni secretarii au obligaţia să prezinte Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat lista actelor emise de către primar.

Valeriu Ivanţoc, șeful Direcției inspectare financiară a Finanțelor publice locale, Inspecția Financiară, a relatat că în anul 2016 Inspecţia Financiară a efectuat 11 controale în raionul Criuleni, printre care primăriile Bălţata, Boşana, Bălăbăneşti, Hârtopul Mare, Hruşova, Crugic, Izbişte, câte 2 controale – la Dubăsarii Vechi şi Oniţcani. Acestea au scos la iveală încălcări tipice, admise pe tot teritoriul republicii. În urma încălcărilor, s-a stabilit că în urma adoptării actelor ilegale statul a fost prejudiciat în valoare de cca 397 mii lei, cheltuielile nelegitime au constituit 78 de mii, venituri ratate – calculate în mărime de 1 mln 166 de mii, cheltuieli neregulamentare – aproximatv 600 de mii, bunuri patrimoniale neînregistrate la cadastru – în valoare aproximativă de 923 mii lei. Cele mai grave încălcări se admit la gestionarea terenurilor, se evită procedura achiziţiilor publice şi concursurilor publice, sau în concursurile de achiziţii se admit firmele persoanelor afiliate factorilor de decizie, stabilirea premiilor sau sporurilor nelegale la salarii; folosirea de către funcţionari a automobilelor de serviciu în deplasări private peste hotare, cu achitarea salariului pe perioada absenţei, etc.

img_4364

Şeful adjunct al oficiului, Viorel Miron, a menţionat, că specialiştii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de stat nu au misiunea doar de a verifica şi penaliza, dar şi de a acorda suport metodologic atunci, când este cazul. Ajutorul poate fi acordat şi la formularea proiectelor de decizii. Funcţionarul a mai informat, că de la 1 ianuarie, 2018, va fi implementat registrul electronic al actelor administraţiei publice locale, şi obligaţia de a introduce informaţia în el îi va reveni secretarilor consiliilor locale. Tot din 2018, secretarii consiliilor ar putea fi penalizaţi contravenţional pentru faptul că nu au informat consilierii despre notificarea în adresa unei sau altei decizii.

La final, Cezar Frumosu, şeful-adjunct al oficiului teritorial Chisinau al Cancelariei de stat, a pus în discuţie Hotărârea nr. 6 a comisiei raionului Criuleni pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative a APL considerate ilegale şi noua componenţă a comisiei. Din comisie fac parte următoarele persoane: Ghenadie Iurco, șeful Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat; Cezar Frumosu, șef adjunct al Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat; Ala Ungurean, vicepreședinta raionului Criuleni, Veronica Oală, specialist principal în Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat; Anton Băţ, șef, Inspectoratul Fiscal de Stat; Nicolae Vascan, șef, Inspectoratul raional de Poliție; Tatiana Rotaru, șef, Direcția pentru statistică; Petru Buzu, primarul comunei Drăsliceni; Vasile Frunza, primarul comunei Răculești; Tatiana Canţîr, Secretarul Consiliului orășenesc Criuleni; Svetlana Bîtlan, Secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești; Valeriu Ivanţoc, șef de Direcție în Inspecția Financiară.

În hotărârea comisiei se conţin recomandări autorităţilor de nivelul I privind respectarea cadrului legal şi transparenţa procesului decizional.

S. Cernov

În imaginea de sus (de la stânga la dreapta):

Cezar Frumosu, Ala Ungurean, vice-președinte, Viorel MIron, Veronica Oală și Valeriu Ivanțoc.

Imagine jos: participanții la ședință

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *