”Bacul Molovata” își schimbă statutul și, posibil, administratorul

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat Bacul Molovata”.

IMG_8470

Prin elaborarea proiectului de hotărâre respectiv se intenționează de a modifica forma organizatorico-juridică a Întrreprinderii de Stat ”Bacul Molovata” și reorganizarea prin transformare a întreprinderii în Instituție Publică ”Bacul Molovata” din subordinea Ministerului Economiei , în temeiul art. 19 alin (3) lit.b) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial nr. 441- 450/750 din 22.12.2017).

La 31 iulie Consiliul de administrație al Î.S. „Bacul Molovata”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la Întreprinderea de Stat și Întreprinderea Municipală, Statutul Întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. „Bacul Molovata”. Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. „Bacul Molovata”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr.180 din 29.05.2020, care poate fi accesat pe pagina web: http://www.app.gov.md/, baculmolovata.md.

Candidatul (persoană cu studii superioare, cu o experiență de administrare de cel puțin 4 ani, fără antecedente penale, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia contractul pentru funcția de administrator al Întreprinderii cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani. Administratorul Î.S. „Bacul Molovata” va fi remunerat, conform contractului încheiat între candidatul selectat și fondator (Agenția Proprietății Publice). Condițiile de plată vor fi stabilite în contract, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 18.08.2020, ora 14:00.

E. Chiriac

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *