Artiștii amatori – la o nouă ascensiune

 Pentru confirmarea sau obținerea titlului de colectiv model, artiştii din raionul Criuleni au muncit asiduu în ultimii ani. La 28 noiembrie 2015 activitatea lor a fost evaluată de un juriu de specialitate, care a luat în considerație mai multe aspecte, inclusiv prestația artistică, corespunderea vestimentației cu portul popular, repertoriul, activismul și performanțele la concursurile, festivalurile de diferit rang.

DSCN4149

Ansamblul de dans popular, “Lozioara”

Întrucât în raionul Criuleni  sunt mulți și cunoscuți promotori ai culturii, 11 colective de artiști amatori, şi doi meşteri populari – Centrul ,,Casa Cangea” s. Zolonceni  Criuleni, Natalia Cangea, și Centrul ,,Victor Pelin” com. Balţata, Victor Pelin, și-au primit titlurile din oficiu, adică fără a se prezenta în ziua respectivă cu lucrările în scenă. De fapt, atestarea în esență este examenul pe care-l susține conducătorul artistic pentru a primi salarizarea și finanțarea de la stat, dar și o chestiune de onoare pentru membrii colectivului. Din acest motiv, fiecare a dorit să se afle în scenă cât mai mult, să fie apreciat și aplaudat, să fie văzut, dar timpul rezervat evoluărilor a fost limitat, fapt ce i-a decepționat mai ales pe copii. Or, lor nu li s-a explicat că la un examen poți lua o notă mare și în baza activismului manifestat pe parcursul anului, fără a da un răspuns detaliat la întrebarea din bilet. Oricum, vice-președintele raionul Oleg Ogor a lansat ideea ca ulterior, dacă tot Administrația Publică Locală este responsabilă de susținerea și menținerea colectivelor cu titlu model, trecerea în revistă a activității acestora să se facă  în cadrul festivităților locale, raionale, ca artiștii să își poată demonstra talentul în fața unui public mai mare și din plin. Întrebat de  E.C, dacă în condițiile actuale APL își va putea onora datoria față de aceste colective, vice-președintele chiar a dat asigurări, susținut de șefa secției cultură și turism, Claudia Șerșun, că vor fi supuse atestării și colectivele care au un bun nume în mediul artistic, dar conducătorii cărora, fiind avertizați de austeritatea bugetelor locale, nu s-au prezentat la atestarea din 28 noiembrie. E vorba inclusiv de “Pandurii” de la Jevreni, “Florile dalbe” de la Ișnovăț…Solicitată fiind opinia despre schimbările pe care le-a observat în prestația artiștilor criuleneni de la ultima atestare, adică din 2012 până în prezent, Silvia Zagoreanu, şefa Secţiei cultură tradiţională şi arte contemporane, specialist principal, etnomuzicolog la Centrul naţional de promovare şi conservare a patrimoniului cultural imaterial, a remarcat apariţia colectivelor noi: două fanfare, un cor. A fost îmbunătățită vestimentația artiștilor și dotarea cu instrumente muzicale, adică a sesizat o evoluţie calitativă. Folcloristul Tudor Colac a ținut să accentuieze referitor la corespunderea repertoriului unor colective rigorilor de operă folclorică: “Folclorul este valoros cât este în funcționalitate, adică mesajul transmis se regăsește în actualitate”.

DSCN4154

Ansamblul folcloric “Răzeşii”

Conform deciziei comisiei de atestare,  la 28 noiembrie 2015, titlul de colectiv model și l-au confirmat pentru următorii patru ani următoarele colective:

Fanfara din s.Măgdăceşti, conducător Gheorghe Ţabur;

Orchestra de muzică populară “Trandafir” or. Criuleni, cond. Ştefan Gaz;

 Ansamblul de muzică şi dans popular „Lozioara” or. Criuleni, cond. Natalia Coreţcaia;

 Ansamblul de muzică şi dans popular “Tărăncuţa”, s. Slobozia Duşca, cond. Ruslan Sitişco ;

 Ansamblul de muzică şi dans popular „Cucoara”, s. Ratuş, cond. Petru Chetruşca;

 Ansamblul  de dans popular “Jocul dacilor”, s.Paşcani, cond. Anastasie Gînga;

Ansamblul folcloric “Şezătoarea”,  or. Criuleni, cond. Elena Sclifos;

 Ansamblul folcloric „Nemurelele”, s. Slobozia Duşca, cond. Lizaveta Ermurache

 Ansamblul folcloric “Răzeşii”, s.Maşcăuţi, cond. Veronica Mamei;

 Ansamblul folcloric „Muguraşii”, s.Cruglic, cond. Andrei Ciorbă;

 Ansamblul folcloric „Băştinaşii”, com.Hârtopul Mare, cond. Lidia Stăvilă;

 Ansamblu folcloric „Lăstăreii” com.Bălăbăneşti, cond. Calancea Elena,

 Ansamblul de fluierari “Izvoarele”, s.Oniţcani, Andrei Măgurean;

 Ansamblul de fluierari “Nistrenii”, s.Slobozia-Duşca, Alexandru Ţurcan;

 Ansamblul de fluierari “Lăstăreii”,  s.Corjova, Petru Pănuţă;

 Teatrul dramatic “Speranţa”, com. Drăsliceni, Liuba Efros;

Teatrul dramatic “Pe o gură de rai”, s. Dubăsarii Vechi, Elena Schidu;

 Teatrul dramatic “Micul Prinţ” ,or. Criuleni, Natalia Dimitraşco;

 Studioul artistic “Victoria”, or. Criuleni, Irina Godoroja;

Studioul artistic “Free-Star”, or. Criuleni, Liliana Tamassili-Khangi,

Studioul artistic “Alivera”, com. Boşcana, Alina Brînză;

Au fost propuse spre atestare din  oficiu/confirmare:

 Ansamblul folcloric “Şoimanii” s. Ratuş / Drăsliceni, Nadejda Chircu;

 Ansamblul folcloric“Cavalerii armoniei”, com. Boşcana, Chiril Sterpu;

 Ansamblul folcloric “Dacii”, com. Paşcani, Petru Lucaşenco;

 Ansamblul folcloric “Mărgăritare”, s. Corjova, Valentina Minciuna;

 Ansamblul folcloric “Măleanca” com. Bălăbăneşti, Alina Orbu;

 Ansamblul folcloric “Cununa dorului”, s. Măgdăceşti, Vitalie Spânu;

Ansamblul folcloric “La stîncă” s. Dubăsarii Vechi, Maria Cerlat;

Titlul de colectiv model a fost conferit:

Fanfarei “Stejăreii”, s.Slobozia Duşca, cond. Boris Ţurcan;

 Ansamblului de dans popular ”Plaiul rezeşilor”, or. Criuleni, cond. Liliana Tamassili Khangi;

 Ansamblului folcloric „Busuioc”, com. Răculeşti, cond. Alexei Racu;

 Ansamblului folcloric „Vatra satului”, s. Dubăsarii Vechi, cond. Valeriu Minciună;

Corului “Balada”, s.Măgdăceşti, cond. Diana(Maxim)Ciutac;

 Ansamblului folcloric „Sălcioara” com. Boşcana, condus de Valentina Vîntu, care și-a reluat activitatea după o pauză.

E. Chiriac

În imagine: fanfara din s. Slobozia Duşca.

fotografie din arhivă

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *