Amenzile nu sunt mici

 Odată cu demararea bilunarului de salubrizare, în atenţia publică revin nu doar activităţile de salubrizare, întreprinse de cetăţeni şi iniţiate de autorităţile publice, dar şi activitatea Inspecţiei Ecologice.

Despre problemele specifice acestei perioade a anului şi activitatea instituţiei, discutăm cu Dumitru Rusu (în fotografie), şeful Inspecţiei Ecologice Criuleni.

 - Domnule Dumitru Rusu, care este volumul de lucru pe care îl are de efectuat subdiviziunea pe care o conduceţi, şi ce anume intră în competenţele angajaţilor inspecţiei?

DSCN3663

- Inspecţia Ecologică Criuleni, ca parte a Inspectoratului Ecologic de Stat, se subordonează Ministerului Mediuliu şi are următoarele atribuţii: exercită controlul ecologic de stat asupra respectării legilor şi actelor normative în problemele protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale; efectuează expertiza ecologică de stat în scopul prevenirii impactului activităţilor economice asupra mediului, componentelor lui, ecosistemelor, sănătăţii populaţiei; organizează acţiuni de combatere a braconajului pescuitului ilicit şi tăierilor de arbori; conlucrează cu organele de drept privind examinarea contravenţiilor administrative şi tragerea la răspundere a contravenienţilor; conlucrează cu organele administraţiei publice locale la elaborarea şi implementarea programelor şi planurilor locale şi regionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului; supraveghează activitatea agenţilor economici privind achitările plăţilor pentru poluarea mediului şi eliberează autorizaţii a folosinţelor de mediu. În raionul Criuleni activează patru colaboratori. În primele trei luni ale anului 2015 am reuşit să întreprindem controale a 75 de agenţi economici, am întocmit 188 acte de control, am întocmit 67 procese-verbale  cu privire la contraventiile examinate de inspectorii pentru ecologie in baza materialelor proprii, 9 persoane au fost sancţionate în baza dosarelor contravenţionale parvenite de la alte autorităţi. Dacă în 2014 am examinat 109 plângeri şi semnale de la cetăţeni, până la 17 aprilie curent am examinat deja 28 de plângeri de la cetăţeni, în mare parte – pe acţiunile autorităţilor, care nu organizează condiţii pentru evacuarea gunoiului, nu creează servicii comunale ca ei să poată beneficia de servicii calitative.

- Ce anume scriu cetăţenii în plângeri?

- Oamenii se plâng pe modul de gestionare a deşeurilor, unul pe altul, vecin pe vecin, pe autorităţi. Când ajungem în teritoriu, toţi se plâng pe autorităţi că nu le creează condiţii ca să fie evacuate deşeurile.

- În ce măsură corespund realităţii cele scrise de oameni?

- În majoritatea cazurilor corespunde situaţia descrisă cu cea reală.

- Prin ce se explică faptul că atunci, când agenţii economici care vor să organizeze în anumite primării colectarea gunoiului, le propun oamenilor să încheie cu ei contracte de deservire, aceştia nu se grăbesc să profite de oportunitate?

- Unde se pune problema banului, omul mereu se împotriveşte. Sunt localităţi unde se încearcă să fie organizată evacuarea deşeurilor în mod centralizat, dar sunt localităţi unde nici nu s-au făcut asemenea încercări. Dar există deja modele de colectare a deşeurilor contra cost, şi asemenea modele ar putea fi aplicate în orice alte localităţi, dacă se doreşte acest lucru. Noi le spunem primarilor: dacă nu ştiţi cum, noi vă putem ajuta, sau îi îndemnăm să se adreseze colegilor din satele unde funcţionează servicii, să preia experienţa. Sunt succese o sumedenie, nu doar în republică, dar şi în raion. De exemplu, funcţionează servicii comunale eficiente la Măgdăceşti, Corjova, Bălăbăneşti. Serviciul comuncal Criuleni este unul cu experienţă, dar, cu regret, acesta lucrează doar pe străzile centrale. Nu se colectează gunoiul în satele vecine – Ohrincea şi Zolonceni, lumea se revoltă şi e dezastru acolo.

- În localităţile unde este serviciu comunal, nu mai apar gunoişti spontane?

- Situaţia e mai bună, dar gunoiştile spontane apar, pentru că nu toată lumea e conştientă, mai sunt şi de cei care nu respectă regulile.

- În opinia Dvs, amenzile pentru poluare sunt mari sau mici? Poate că sunt mici, de aceea cetăţenii se conformează cu greu normelor?

- Când o persoană este somată să achite o amendă pentru că nu a respectat regulamanetul de salubrizare, este o tragedie întreagă: intervine şi chestia de lumânări, biserică, face crize de nervi şi cade pe jos. Sau ne ameninţă că vor cădea jos chiar aici şi vor muri. Sau ne spun că nu au bani. Sunt şi situaţii când le întocmim proces-verbal, e începutul lunii, iar cetăţeanul va primi pensia pe data de 23, şi tocmai atunci va putea plăti, ratează astfel posibilitatea să achite jumătate din amendă… Amenzile nu sunt mici, dacă le raportăm la situaţia financiară a cetăţenilor. Poate că sunt mici din alte considerente, numai nu din situaţia cetăţenilor. Amendă minimă pentru o persoană fizică este de 400 de lei, maximă – 800 de lei. Conform Codului contravenţional, în 72 de ore persoana poate achita jumătate de amendă. Persoanele juridice, pentru că au admis poluarea mediului, sunt sancţionate cu amenzi de la 200 la 300 u.c., adică de la 4 la 10 mii de lei. De fapt, primăriile au destule pârghii ca să nu admită poluarea localităţilor, dacă ar aplica prevederile articolelor 398 şi 181 din Codul Contravenţional. Articolul 398 stabileşte că APL poate sancţiona cetăţenii care nu respectă regulamentul sanitar în localităţile urbane şi rurale. Responsabilul din primărie împreună cu poliţistul de sector, au dreptul să organizeze raiduri, iar pe cei nedisciplinaţi să-i defereească comisiei administrative din consiliul local. Comisiile administrative au dreptul să aplice sancţiuni. Din păcate, nici într-o primărie din raionul Criuleni nu funcţionează astfel de comisii. Comisiile administrative sunt constituite din consilieri, însă APL şi consilierii, într-un fel „se autoînlătură” de la asigurarea ordinii în localităţi. Fiecare primărie trebuie să aibă regulament adoptat de consilieri, de menţinere a ordinii în localităţi şi să respecte acest regulament. Regulile trebuie afişate pe panouri informative, ca şi cetăţenii să cunoască.

- Credeţi că amenda îi disciplinează pe cetăţeni?

- Da, îi disciplinează, numai că persoanele reacţionează foarte dureros la amenzi. În opinia mea, comisiile administrative ar fi mai eficiente. Persoana amendată are dreptul să conteste procesul-verbal al Inspecţiei Ecologice în judecată. Instanţa examinează contestaţia sub aspectul legalităţii şi corectitudinii aplicării amenzii, însă nu modifică decizia noastră.

- Cum stă raionul Criuleni la capitolul colectare separată a deşeurilor?

- Avem în raionul Criuleni – la Paşcani şi la Boşcana, întreprinderi la început de cale, deocamdată nu avem un rezultat stabil despre care să putem vorbi. Aşteptăm ameliorarea situaţiei ecologice în unele sate, care în anul curent au solicitat implicarea noastră în identificarea terenurilor pentru amenajarea platformelor de depozitare a gunoiului (primăriile Cruglic, Hârtopul Mare), primăria Bălţata ne-a solicitat asistenţa practică şi tehnică în formarea serviciului comunal de salubrizare. Continuăm acţiunile noastre tradiţionale: bilunarul de primăvară de salubrizare a localităţilor, acţiunile „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, „Apa e izvorul vieţii”, „În oraş fără automobilul meu”, concursul naţional „Cea mai verde, cea mai salubră şi cea mai amenajată localitate”, şi altele cu impact local şi naţional, la care pot participa  toţi locuitorii raionului Criuleni.

Pentru conformitate, Svetlana Cernov

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *