Alunecările, lăsate pe seama primarilor

Conform planului anual de pregătire la protecţia civilă, comisia raională pentru situaţii excepţionale, în colaborare cu reprezentanţii Secţiei Situaţii Excepţionale, Inspecţiei Ecologice, Direcţiei agricultură a Consiliului Raional au verificat, în perioada 26-27 martie 2015, sectoarele supuse alunecărilor de teren de pe teritoriul primăriilor Dubăsarii Vechi, Corjova, Bălăbăneşti, Cimişeni, Bălţata, Drăsliceni, Izbişte, Cruglic, Râşcova şi Micleşti. 

Rezultatele inspecţiei au fost discutate la şedinţa Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale din 03.04.2015. După cum ne-a informat Diana Grecu, şef secţie protecţie civilă a Secţiei situaţii excepţionale Criuleni, pe majoritatea sectoarelor aflate în atenţia funcţionarilor alunecările, fie sunt stopate, fie că sunt în stare somnolentă. Au fost stopate alunecările de teren în satele Corjova, Bălţata şi Drăsliceni, prin metoda împăduririi sectoarelor periculoase. În stare somnolentă au rămas sectoare în Dubăsarii Vechi, Cimişeni, Izbişte, Micleşti. Cel mai vast sector supus alunecărilor de teren se află pe teritoriul primăriei Bălăbăneşti, a satului Mălăieştii Vechi, şi se extinde pe o suprafaţă de 110 ha. Potrivit Dianei Grecu, pentru ameliorarea situaţiei în această localitate se recomandă împădurirea unui sector cu suprafaţa de 46 ha. Până la moment, doar pe 10 ha au fost sădiţi copaci, în rezultatul unor acţiuni ecologice susţinute de locuitorii satului. În această zonă sunt amplasate 180 gospodării ale cetăţenilor în care locuiesc 500 persoane. De obicei, alunecările somnolente se activizează odată cu creşterea abundenţei precipitaţiilor, mai puţin în urma cutremurelor de pământ. Sectoare pe care ar putea avea loc alunecări de teren se află pe teritoriul satelor Cruglic şi Râşcova. La Cruglic zona supusă alunecărilor de teren se află în partea de sus a satului şi cuprinde o suprafaţă de 107 ha. La moment pe acest sector locuiesc 127 oameni, în 47 gospodării, dintre care 41 case sunt avariate. În Râşcova sunt două zone cu alunecări de teren. Dacă pe un sector alunecările s-au stopat, pe al doilea fenomenul ia amploare începând cu anul 2009. Sectorul se află în sat, aici s-a format o râpă cu o suprafaţă de aproximativ 0,4 ha, pe care se observă eroziunea malurilor, ce înaintează spre drumul de acces şi care se activizează în rezultatul precipitaţiilor din timpul anului. În valea râpei sunt amplasate gospodării ale cetăţenilor.

„La şedinţă s-a decis că primarii localităţilor vor monitoriza permanent sectoarele supuse alunecărilor de teren, dar şi acţiunile cetăţenilor, care locuiesc pe aceste sectoare, vor întreprinde măsuri inginereşti de stopare a sectoarelor, de împădurire. Primarilor li s-a recomandat să colaboreze cu Direcţia Investiţii a Consiliului raional privind înaintarea propunerilor de proiecte de stopare a alunecărilor de teren şi consolidare a acestora în scopul atragerii de finanţări externe şi interne a astfel de proiecte. Cu regret, nu cunoaştem nici un caz în care alunecările de teren au fost stopate prin implicarea ministerelor sau prin proiecte costisitoare”, – ne-a spus Diana Grecu, şef al serviciului protecţie civilă a SSE Criuleni.

Alunecările de teren de pe teritoriul raionului au avut loc în anii 1979-1981. Cetăţenii care au avut de suferit în urma lor, au beneficiat de terenuri pentru construcţia noilor case de locuit. Din declaraţiile primarilor, unii beneficiari au vândut aceste terenuri sau le-au donat membrilor famililor, refuzând, pe propria răspundere, strămutarea în zone sigure.

S. Cernov (foto simbol)

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *