Aici: Nota informativă despre rezultatele consultărilor publice

La 22 martie, 2016, legiuitorilor or. Criuleni le-a fost înmânată Nota informativă vizavi de rezultatele consultărilor publice

Primarului or. Criuleni, Dumitru SIMON

Consilierilor în Consiliul Orăşenesc Criuleni

IMG_0097

 NOTĂ INFORMATIVĂ

privind rezultatele consultărilor publice, organizate de către Redacţia ziarului  „Est-Curier” , Asociaţia Presei Independente,  în colaborare cu Primăria or. Criuleni, pe data de 18 februarie, 2016 şi 18 martie, 2016, cu tema „Investiţiile capitale – subiect de interes public”.

Prin pezenta organizatorii ţin să vă informeze despre rezultatele consultărilor publice, opiniile cetăţenilor, expuse în timpul consultărilor, cu privire la priorităţile oraşului şi suburbiilor în ceea ce priveşte investiţiile capitale, adică acele investiţii, care sunt executate pentru perioade îndelungate şi de care se folosesc mai multe generaţii de locuitori.

Consultare publică, potrivit Legii privind transparenţa procesului decizional, este o comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sunt informate şi pot influenţa procesul decizional.

Necesitatea consultărilor asupra investiţiilor capitale prioritare în localitate vine din existenţa unui număr limitat de resurse financiare bugetare, de aceea e nevoie să fie consultate cât mai multe opinii ca să se determine priorităţile, ce pot îmbunătăţi viaţa a cât mai mulţi locuitori ai oraşului.

La finele consultărilor, lista de priorități, formulată de către toți participanții, în dependență de numărul voturilor,  atribuite de către cetățeni, a arătat în felul următor:

Oraşul Criuleni:

1. Renovarea apeductului.

2. Amenajarea unei gunoiști noi/selectarea gunoiului menajer.

3. Construcția sistemului de canalizare în partea de jos a orașului.

4. Renovarea rețelei electrice în grădinița ”Mesteacănul”.

5. Evacuarea apelor pluviale.

6. Reparația drumurilor principale.

 Satul Ohrincea:

  1. Construcţia sistemului de canalizare
  2. IIuminatul stradal
  3. Reparaţia durabilă a drumurilor

 Satul Zolonceni:

  1. Construcţia apeductului pentru 67 de gospodării
  2. Identificarea unui loc pentru amenajarea cimitirului
  3. Construcţia unui teren de joacă pentru copii

 Probleme identificate de participanţi, care nu se referă la investiţii capitale:

1. Activitatea insuficientă a comisiei administrative, care să disciplineze locuitorii în privința păstrării curățeniei, să se aplice amenzi celor neglijenți. Activizarea cetățenilor și organizarea concursurilor pentru cele mai salubre străzi, curți, etc.

2. Identificarea unui teren, pe care poate fi amenajată o întreprindere de selectare a gunoiului, iar problema gunoiului să fie prioritară. Dacă va fi terenul, va veni și investitorul. Problema arderii gunoiștii Harunca mai cu seamă în sezonul de vară.

3. Circulația automobilelor pe bulevardul Biruința. Ineficiența barierelor şi semnelor de circulaţie restrictive.

4. Dezordine în jurul caselor părăsite. Necesitatea responsabilizării stăpânilor acestor case în vederea aducerii în bună ordine a spaţiilor din jurul lor.

5. Necesitatea aprobării la Consiliul local al unui regulament de salubrizare în primăria Criuleni.

6. Investiții capitale în dezvoltarea întreprinderii municipale, în dezvoltarea resurselor umane de la această întreprindere, care să fie pregătită pentru a presta servicii variate și să genereze venituri pentru oraș.

7. Necesitatea transportului orășenesc.

8. Reparația străzii Viilor, în așa fel ca apele de pe ea să nu vină pe bulevardul Biruinței

9. Activizarea și cetățenilor și tinerilor pentru implicarea lor în amenajarea orașului

10. Amenajarea bulevardului Biruința.

11. Locuitorii s. Ohrincea se declară îngrijoraţi de seria de furturi din casele locuitorilor, vreo zece la număr, într-o perioadă scurtă de timp;

12. Poluarea excesivă a fântânilor de mină din Ohrincea, pe motiv că în sat lipseşte sistemul de canalizare și epurare a a rezidurlor.

Nota informativă este adresată consilierilor orăşeneşti, în calitate de legiuitori ai oraşului, şi pentru a ţine cont de doleanţele locuitorilor în timpul elaborării proiectelor de decizie, dar şi a tuturor cetăţenilor interesaţi, care participă la viaţa comunităţii.

 Mulţumim tuturor celor, care au colaborat şi au participat la consultările publice – administraţiei publice locale în persoana primarului, Dumitru Simon, consilierilor şi tuturor cetăţenilor, care şi-au expus opinia.

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *