Admitere 2019: Când începe perioada de admitere la universitățile din Moldova

Universitățile din Republica Moldova își programează individual perioada de admitere pentru absolvenți. De obicei, aceasta are loc în luna iulie. Deși, abia suntem la începutul lunii iulie, majoritatea instituțiilor de învățământ superior din țară au anunțat deja care va fi perioada de depunere a actelor în acest an.

 inscrierea

Universitatea de Stat din Moldova 

Depunerea actelor pentru participare la concursul de admitere – 15 iulie – 18 iulie
Anunţarea rezultatelor preliminare – 19 iulie
Depunerea actelor în original – 19, 20, 22 iulie
Anunţarea rezulatelor finale – 23 iulie.

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Depunerea cererilor, turul I 15.07.2019 – 18.07.2019
Rezultate intermediare, turul I 19.07.2019
Depunerea actelor în original 19.07.2019 – 22.07.2019
Rezultate finale, turul I 23.07.2019

Academia de Studii Economice a Moldovei

01 iulie – 09 iulie 2019
bloc „A” de studii al A. S. E. M,
etajul III, biroul 306
str.  MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI,  61

10 iulie – 26 iulie 2019
bloc „F” de studii al A. S. E. M,
str.  MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI,  59

27 iulie – 30 august 2019
bloc „A” de studii al A. S. E. M,
etajul III, biroul 304
str.  MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Sesiunea de bază (Turul I)

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 08– 18 iulie 2019
Desfășurarea probelor de aptitudini: 12 iulie, 18 iulie 2019
Anunțarea rezultatelor intermediare: 18 iulie 2019 (ora 17.00)
Depunerea documentelor în original la Universitate: 19 – 22 iulie 2019
Anunțarea rezultatelor finale: 22 iulie 2019.

Sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite) (Turul II)

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 22 iulie– 01 august 2019
Desfășurarea probelor de aptitudini: 31 iulie 2019
Anunțarea rezultatelor intermediare: 01 august 2019 (ora 17.00)
Depunerea documentelor în original la Universitate: până la 08 august 2019

Anunțarea rezultatelor finale: 09 august 2019. Sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite) (Turul III)

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 12– 27 august 2019
Desfășurarea probelor de aptitudini: 28 august 2019
Anunțarea rezultatelor intermediare: 28 august 2019 (ora 17.00)
Depunerea documentelor în original la Universitate: până la 30 august 2019
Anunțarea rezultatelor finale: 31 august 2019

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

08 iulie-20 iulie 2019 – Depunerea cererilor
23 iulie 2019 – Anunţarea rezultatelor intermediare
23 iulie-25 iulie 2019 – Depunerea actelor în original
28 iulie 2019 -Anunţarea rezultatelor finale

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Nu a fost anunțată perioada de admitere.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Nu a fost anunțată perioada de admitere.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

11 iulie –19 iulie 2019: depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
19 iulie 2019: desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 0114.12 Muzică, care nu au absolvit colegiile/liceele/școlile de profil);
19 iulie 2019 (după 19.00): anunțarea rezultatelor intermediare;
20 iulie — 22 iulie 2019: depunerea documentelor în original la Universitate;
23 iulie 2019: anunțarea rezultatelor finale.

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

La specialitățile/ programele comune de studii transfrontaliere:

o    Depunerea actelor – 15 – 24 iulie 2019

o    Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 27 iulie

o    Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 29 – 31 iulie

o    Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 2 august 2019

La specialitățile/ programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, cu excepția specialităților/programelor comune de studii transfrontaliere

o    Depunerea actelor – 29 iulie – 7 august 2019

o    Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 10 august

o    Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 12 – 14 august

o    Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 16 august 2019

Concursul suplimentar (sesiunea repetată de admitere)

pentru admiterea pe locurile rămase neocupate la specialitățile/programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, cu excepția specialităților/programelor comune de studii transfrontaliere

o    Depunerea actelor – 19 – 24 august

o    Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 26 august

o    Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 28 – 29 august

o    Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 30 august 2019

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

FACULTATEA ARTĂ MUZICALĂ și FACULTATEA ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN

1. Depunerea actelor 9-20 iulie 2019
2. Desfăşurarea probelor de concurs/ aptitudini 22 iulie 2019
3. Anunțarea rezultatelor intermediare 23 iulie 2019
4. Depunerea documentelor în original 24-25 iulie 2019
5. Înmatricularea 26 iulie 2019

FACULTATEA ARTĂ TEATRALĂ, COREGRAFICĂ ȘI MULTIMEDIA

1. Depunerea actelor 9-19 iulie 2019
2. Desfăşurarea probelor de concurs/ aptitudini 20 iulie 2019
3. Anunțarea rezultatelor intermediare 22 iulie 2019
4. Depunerea documentelor în original 23-25 iulie 2019
5. Înmatricularea 26 iulie 2019

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Sesiunea de bază a concursului de admitere – 15 iulie — 26 iulie
Depunerea actelor pentru participare la concurs – 15 iulie – 20 iulie
Anunțarea rezultatelor preliminare – 22 iulie
Depunerea actelor în original -22 iulie – 26 iulie
Anunţarea rezultatelor finale – 27 iulie
Prima sesiune suplimentară pentru ocuparea locurilor rămase vacante – 29 iulie – 10 august
Depunerea actelor de participare la concurs – 29 iulie – 5 august
Anunţarea rezultatelor preliminare – 6 august
Depunerea actelor în original – 7 august – 9 august
Anunțarea rezultatelor finale ale primei sesiuni suplimentare – 10 august
A doua sesiune suplimentara pentru ocuparea locurilor rămase vacante – 12 august – 24 august
Depunerea actelor de participare la concurs – 12 august – 20 august
Anunţarea rezultatelor preliminare – 21 august
Depunerea actelor în original – 22 august – 23 august
Anunțarea rezultatelor finale ale sesiuni a doua suplimentare – 24 august

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”

Nu a fost anunțată perioada admiterii.

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Turul I. Depunerea cererilor – 15 – 29 iulie.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Primirea şi examinarea dosarelor candidaţilor selectaţi pe cale directă şi indirectă – 01.07-19.07
Primirea candidaţilor şi cazarea lor – 22.07, ora 10.00
Organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini – 23.07, ora 07.00
Finalizarea lucrului comisiilor de examinare şi afişarea rezultatelor probelor de aptitudini – 25.07, ora 14.00
Şedinţa comisiei de admitere cu privire la înmatriculare şi afişarea listelor candidaţilor admişi – 25.07, ora 15.00

Universitatea de Stat din Tiraspol

Sesiunea de bază

depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 01 iulie-26 iulie 2019;

anunţarea rezultatelor intermediare: 27 iulie 2019;

depunerea documentelor în original la Universitate: până la 29 iulie 2019;

anunţarea rezultatelor finale: până la 31 iulie 2019.

Sesiune suplimentară de admitere (la locurile neacoperite):

depunerea cererilor de participare la sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite): 01 august-24 august 2019;

anunţarea rezultatelor intermediare: 28 august 2019;

depunerea documentelor în original la Universitate: până la 30 august 2019;

anunţarea rezultatelor finale: până la 31 august 2019.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 08 iulie – 26 iulie 2019;
anunţarea rezultatelor intermediare: 29 iulie 2019;
depunerea documentelor în original: până la 01 august 2019;
anunţarea rezultatelor finale până la 02 august 2019.

Concursul repetat (la locurile neacoperite):
depunerea cererilor de participare la concursul de admitere:05 august – 23 august 2019;
anunţarea rezultatelor intermediare: 26 august 2019;
depunerea documentelor în original: până la 29 august 2019;
anunţarea rezultatelor finale: 30 august 2019.

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Sesiunea de bază a admiterii:

a) depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 15 iulie -26 iulie 2019;

b)depunerea documentelor în original – până la 01 august 2019;

c) anunțarea rezultatelor concursului de admitere – până la 02 august 2019.

Concursul de admitere repetat:

a) desfășurarea concursului repetat – 05-23 august 2019;

b) depunerea documentelor în original – până la 29 august 2019;

c) anunțarea rezultatelor concursului repetat – 30 august 2019.

Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”

Nu au anunțat perioada admiterii.

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Admiterea va începe, prealabil, pe data de 16 iulie 2018.

a) până pe 28 august 2018 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;

b) 29 august 2018 – depunea actelor în original;

c) 30 august 2018 – anunţarea rezultatelor.

Universitatea Perspectiva 

Nu au anunțat perioada admiterii.

Institutul de Relații Internaționale din Moldova 

I. Depunerea actelor pentru participarea la Concursul de admitere – 15 – 21 iulie 2019;
II. Rezultatele preliminare – 22 iulie 2019;
III. Depunerea actelor în original – 22 – 26 iulie 2019;
IV. Rezultatele finale – 27 iulie 2019;
V. Mobilitatea candidaților la studii – până pe 25 august, 2019.

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”

Turul I:

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 1 iulie – 31 iulie
Anunțarea rezultatelor intermediare – 1 august
Depunerea documentelor în original – 2 – 4 august
Anunțarea rezultatelor finale – 5 august

Turul II:

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 1 – 25 august
Anunțarea rezultatelor intermediare – 26 august
Depunerea documentelor în original – până pe 29 august
Anunțarea rezultatelor finale – 30 august

Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

Perioada de admitere: 15 iulie – 20 august 2019.

Orar de lucru a comisiei de admitere:  Luni-Vineri între orele 9:00 – 15:00 (afară de sărbători!)

 Proba de aptitudini: joi 22 august 2019, ora 10:00

Candidaţii au dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar pot fi înmatriculaţi la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior, din cele pentru care au optat.

Comments

comments

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *