A început admiterea. Vedeţi ce meserii puteţi studia la ŞP Criuleni şi calendarul admiterii

ȘCOALA PROFESIONALĂ din or.CRIULENI A N U N Ț Ă

SP Criuleni

admiterea elevilor pentru noul an de studii 2020-2021 în baza studiilor gimnaziale și liceale la următoarele specialități:
termen de studii – 3 ani
 Croitor confectioner îmbrăcăminte la comandă – Cusător
 Electrogazosudor-montator – Tăietor cu gaze
 Tencuitor – Placator cu plăci
 Mecanic auto- Lăcătuș redresare caroserii
 Tîmplar în construcții – Dulgher
 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – Operator, întroducere, validare și prelucrare date

termen de studii – 2 ani

 Placator-mozaicar
 Mecanic auto
 Electrogazosudor-montator-Tăietor cu gaze (învățământ dual)
 Dulgher (învățământ dual)

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:
1) cererea de înscriere la concurs;
2) Fișa de înscriere la concursul de admitere;
3) certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);
4) actul de studii, în original cu anexa respectivă;
5) fotografii 3×4 cm, color;

Candidații care vor participa la concursul de admitere vor putea depune dosarele atât în regim online cât și fizic.

Actele scanate în format pdf pot fi transmise și online pe adresa de e-mail a școlii, urmând ca actele în original să fie aduse ulterior. Cererea și Fișa de înscriere la concursul de admitere se vor extrage de pe site-ul școlii se vor completa, scana și se vor transmite pe adresa școlii.
Elevii înmatriculați sunt asigurați cu bursa lunară după categorii (I- 535 lei, II – 450 lei, III – 380 lei), cămin, hrană gratuită de 3 ori pe zi.

Certificatele de calificare sunt recunoscute în Uniunea Europeană.
Informații la telefoanele – 069690345 ; 0248-22-1-84; 0248-22-2-51,

Adresa școlii : or.CRIULENI, str.31 August, 130, e-mail: sp_criuleni@mail.ru web: spcriuleni.info

CANDIDAȚII LA ADMITERE SE PREZINTĂ ECHIPAȚI CU MĂȘTI ȘI MĂNUȘI!!

Accesul este interzis persoanelor care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrare.

CALENDARUL ADMITERII

13.07.2020 – 07.08.2020 – DEPUNEREA DOSARELOR ÎN TURUL I
10.08.2020 – AFIȘAREA REZULTATELOR ADMITERII DUPĂ TURUL I
11.08.2020 – 21.08.2020 – DEPUNEREA DOSARELOR ÎN TURUL II
24.08.2020 – AFIȘAREA REZULTATELOR ADMITERII DUPĂ TURUL II

GRAFICUL DE LUCRU AL COMISIEI DE ADMITERE:

LUNI – VINERI: 08 00 – 17 00 PAUZA DE MASĂ: 12 00 – 13 00

SÂMBĂTĂ: 08 00 – 14 00

DUMINICĂ: 08 00 – 13 00

Comments

comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *